Course:
Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Utbildning

Utbildningen till landsbygdsföretagare (titeln du får efter fullföljd examen) utgår från att studerandena skall kunna bli lantbrukare som producerar livsmedel. Dessutom antas att största delen kommer att ha någon form av verksamhet utöver den traditionella uppgiften som producent. Det kan handla om maskinentreprenad, vidareförädling, produktion av olika tjänster m.m. som kräver företagarkunskaper. Förutsättningar att fungera som anställd lantarbetare finns förstås också.

Lantbrukare idag
- förändringar

Det är spännande tider för en lantbrukare. Tekniken öppnar hela tiden nya möjligheter. Priserna på produkterna som produceras varierar kraftigt. Klimatförändringen, som för världen är ett stort hot, kan på kort sikt till och med vara fördelaktig för den finländska jordbrukaren. Det gäller att göra rätt sak i rätt tid!

- stabilitet

Lantbrukaren producerar mat åt både mänskor och djur. Få yrkesområden är så omöjliga att ersätta som matproduktionen. Oberoende av modetrender måste vi äta - varje dag, hela livet. Likaså är växternas och djurens grundkrav på sin omgivning likadana som de alltid varit.

Utbildning behövs

Det krävs mångsidighet av landsbygdsföretagaren i dag, det räcker inte längre bara att kunna odla och producera. Man måste kunna möta de snabba förändringar som är typiska för lantbruket och landsbygden idag. Landsbygdsföretagaren måste ha en stabil grundutbildning för att hitta sin plats i det finländska samhället, EU och världshandeln.

Utbildningen till landsbygdsföretagare tar normalt tre läsår. Man jobbar med lantbruksämnen såsom teknik, växtodling och skog samt husdjur och ekonomi. Studierna består av både klassundervisning samt praktiska övningar i maskinhallar och på skoljordbruket. I studierna ingår mycket inlärning i arbetet, som görs på t.ex. ett vanligt lantbruksföretag.

Har man tidigare studier i yrkesskola eller gymnasie minskar dessa på studietiden.

Å andra sidan kan man ta gymnasiestudier jämsides med yrkesstudierna så att man också kan skriva studenten under dessa tre studieår (s.k. kombiexamen)

Mathias Fredriksson, Liljendal,

är en av den första årskullen landsbygdsföretagare som blev färdiga från Brusaby. "Vi yngre skall inte ta så hårt på de äldre lantbrukarnas klagande på hur jobbigt det är med allt papperskrig som kommit med EU. Vi är ju uppvuxna med det och det är inte så krångligt när man blir van. Tro på dig själv och lantbrukets framtid: Bonden behövs nog!".

Om studietiden tycker Mathias att bl.a. det att man får kompisar som är i samma yrke och samma situation som man själv är mycket värdefullt. Samarbete, nya idéer och kontakter över hela södra Svenskfinland är sådant som man har allt större nytta av då lantbruket förändras. "Förutom att man lärde sig en hel del gav studietiden minnen för livet."
Mathias tycker att han själv är ett levande exempel på att inlärningen i arbetet är en nyttig sak: Sin första arbetsplats efter studietiden fick han på K-maatalous i Lappträsk som en direkt fortsättning på den sista perioden av inlärning i arbete.

Cay Blomberg, Kimito, jordbrukare

"Bonden behövs"
Cay påpekar att det funnits livsmedelsproduktion i mannaminne. Så måste det också vara framöver. För Finlands trygghet behöver vi alltid en egen livsmedelsproduktion. En internationell krissituation kan avbryta matimporten utifrån. Olika djursjukdomar som talats om i massmedia och som förekommer med jämna mellanrum påminner också om att mat kanske inte är den bästa produkten att handla internationellt med. Ju närmare användaren maten produceras desto bättre kvalitetsinsyn har konsumenten, samtidigt undviks onödigt långa transporter. Dessutom gör den finska vintern och sträng myndighetskontroll att det förekommer lite sjukdomar inom både växt- och djurproduktion i vårt land.

Läroplanen för landsbygdsföretagare, hösten 2018 genomförs en läroplansreform och läroplanen kan se annorlunda ut då

Läs mera om studierna, anläggningarna och växtodlingen i Brusaby


Detailed information

Course name

Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contact

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi


Application process

Det finns ännu lediga platser till utbildningen! Det är möjligt att hoppa på utbildningen även under pågående läsår. Du kan söka genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion.