Utbildning:
Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Utbildning

Du, som är intresserad av målningsarbeten såsom t ex husmålning, underhålls- och/eller inomhusmålning och tapetsering och vill studera med fokus på praktisk inlärning, sök till Axxells Byggnadsmålarutbildning för vuxna!

Utbildningens mål och förverkligande

Målet med utbildningen är, att man under studietiden lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga grundexamen inom ytbehandlingsbranschen eller delar av examen.

Den som avlägger examen med examensbeteckningen målare kan:

utföra renoverings- och nybyggnadsmålningsarbeten
grunderna i tapetsering och sprutmålning

Utöver målning och tapetsering av de inre ytorna i byggnader kan en målare välja som specialkunnande

att behärska ytbehandlingar av fasader eller
mångsidig målning av småhushelheter

Dessutom kan en målare måla byggnadsdelar och möbler av olika material.

Utbildningen förverkligas som flerforms studier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2-3 dagar i medeltal per vecka (dagtid) och resten av tiden är självstudier och övning på egna projekt eller på arbetsplatser. Inlärning i arbete-platser kan även skaffas via skolan.

Inga närstudiedagar i juli.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av målarbranschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. För varje studerande görs en personlig studieplan.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningen, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad och en del av utbildningen sker på arbetsplatserna. Utbildningen består av följande examensdelar (2 obligatoriska, 3-4 valbara):

Reparationsmålning av byggnader
Nybyggnadsmålning
Fasadmålning av småhus
Tapetsering
Förnyande av golvbeläggningar
Ytbehandling av träytor
Ytbehandling av trägolv
Plattsättning av golv
Plattsättning i våtrum (ej certifiering)
Dekorationsmålning

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

11 jan 2016

Slutdatum

15 dec 2017

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Övrigt

Utbildningens förverkligande beroende av finansiering och antalet sökande.

Utbildningens namn

Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

11 jan 2016

Slutdatum

15 dec 2017

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Övrigt

Utbildningens förverkligande beroende av finansiering och antalet sökande.

Utbildningens namn

Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

11 jan 2016

Slutdatum

15 dec 2017

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Övrigt

Utbildningens förverkligande beroende av finansiering och antalet sökande.


Kontaktperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen är fullsatt