Course:
Målare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

SÖK NU!

Du, som är intresserad av målningsarbeten såsom t.ex. renoveringsmålning, nybyggnadsmålning, fasadmålning samt tapetsering och vill studera med fokus på praktisk inlärning, sök till Axxells byggnadsmålarutbildning för vuxna!

Utbildningens mål och förverkligande

Målet med utbildningen är, att man under studietiden lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga grundexamen inom ytbehandlingsbranschen eller delar av examen. För att avlägga hel examen krävs även avlagda gemensamma ämnen.

Den som avlägger examen med examensbeteckningen målare kan utföra bl.a. renoverings- och nybyggnadsmålningsarbeten samt grunderna i tapetsering och sprutmålning.

Utöver målning och tapetsering av de inre ytorna i byggnader kan en målare välja som specialkunnande ytbehandling av fasader, golvbeläggningar och vattenisolering. Dessutom kan en målare måla byggnadsdelar och möbler av olika material.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2-3 dagar i medeltal per vecka (dagtid) och resten av tiden är självstudier samt inlärning i arbete på arbetsplats.

Inga närstudiedagar i juli.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av målarbranschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. För varje studerande görs en personlig studieplan.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Utbildningsfonden, fackföreningen, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad och en del av utbildningen sker på arbetsplatserna. Utbildningen består av bl.a. följande examensdelar (2 obligatoriska, 3-4 valbara):

  • Renoveringsmålning i byggnader
  • Nybyggnadsmålning
  • Fasadmålning av småhus
  • Tapetsering
  • Förnyande av golvbeläggningar
  • Ytbehandling av träytor
  • Reparation av konstruktioner
  • Grundläggande arbeten inom fuktisolering
  • Planering av företagsverksamhet

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.

För att avlägga hela examen ingår även gemensamma ämnen.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Målare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

08 Dec 2019

Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri men avgifter för studiematerial kan tillkomma. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande beroende av antalet sökande.

Course name

Målare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

08 Dec 2019

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri men avgifter för studiematerial kan tillkomma. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande beroende av antalet sökande.

Course name

Målare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

08 Dec 2019

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri men avgifter för studiematerial kan tillkomma. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande beroende av antalet sökande.


Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi


Application process

Det finns ännu några lediga platser! Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildning. Alla sökande kallas till personlig intervju.