Course:
Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Du, som är intresserad av målningsarbeten såsom t.ex. reparationsmålning, nybyggnadsmålning, fasadmålning samt tapetsering och vill studera med fokus på praktisk inlärning, sök till Axxells byggnadsmålarutbildning för vuxna!

Utbildningens mål och förverkligande

Målet med utbildningen är, att man under studietiden lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga grundexamen inom ytbehandlingsbranschen eller delar av examen.

Den som avlägger examen med examensbeteckningen målare kan utföra renoverings- och nybyggnadsmålningsarbeten samt grunderna i tapetsering och sprutmålning.

Utöver målning och tapetsering av de inre ytorna i byggnader kan en målare välja som specialkunnande ytbehandling av fasader, golvbeläggningar och plattsättning. Dessutom kan en målare måla byggnadsdelar och möbler av olika material.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2-3 dagar i medeltal per vecka (dagtid) och resten av tiden är självstudier inlärning i arbete på arbetsplats.

Inga närstudiedagar i juli.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av målarbranschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. För varje studerande görs en personlig studieplan.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Utbildningsfonden, fackföreningen, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad och en del av utbildningen sker på arbetsplatserna. Utbildningen består av följande examensdelar (2 obligatoriska, 3-4 valbara):

  • Reparationsmålning av byggnader
  • Nybyggnadsmålning
  • Fasadmålning av småhus
  • Tapetsering
  • Förnyande av golvbeläggningar
  • Ytbehandling av träytor
  • Reparation av konstruktioner
  • Plattsättning i våtrum (ej certifiering)
  • Dekorationsmålning

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

15 Jan 2018

End Date

13 Dec 2019

Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande beroende av finansiering och antalet sökande.

Course name

Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

15 Jan 2018

End Date

13 Dec 2019

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande beroende av finansiering och antalet sökande.

Course name

Byggnadsmålare - Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

15 Jan 2018

End Date

13 Dec 2019

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande beroende av finansiering och antalet sökande.


Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Utbildningen är fullsatt.