Course:
Närvårdare, delexamen - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (flerform)


Detailed information

Course name

Närvårdare, delexamen - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2020

??.

Contact

Henriette Eriksson

044-739 7431
henriette.eriksson@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande, men kostnader för t.ex. studiematerial kan tillkomma.

Course name

Närvårdare, delexamen - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2020

??.

Contactperson

Henriette Eriksson

044-739 7431
henriette.eriksson@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande, men kostnader för t.ex. studiematerial kan tillkomma.

Course name

Närvårdare, delexamen - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2020

??.

Contactperson

Henriette Eriksson

044-739 7431
henriette.eriksson@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande, men kostnader för t.ex. studiematerial kan tillkomma.Contact

Henriette Eriksson

044-739 7431
henriette.eriksson@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. OBS! Skriv in under rubriken övrigt vilket kompetensområde du vill gå. Alla sökande kallas till personlig intervju.