Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Karis)

Utbildning

En ny närvårdarutbildning startar i Karis i mars 2019!

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsvårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter avklarade grundstudier kan du välja det kompetensområde som intresserar dig mest. Vi erbjuder 2-3 alternativ varje år beroende av gruppens storlek. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Är du intresserad att studera via läroavtal kan du kontakta Klara Roos på läroavtalsbyrån, klara.roos@axxell.fi för vidare information.

Innehåll

Studierna indelas i yrkesämnen (145 kompetenspoäng) och gemensamma ämnen 35 kompetenspoäng.

Grundstudierna omfattar 3 examensdelar och förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. Närstudierna infaller två  dagar under givna veckor. Inlärning i arbete ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

27 Mar 2019

End Date

07 Feb 2020

Last day to apply

01 Mar 2019

Contact

Leena Melin

044-739 7443
leena.melin@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

27 Mar 2019

End Date

07 Feb 2020

Last day to apply

01 Mar 2019

Contactperson

Leena Melin

044-739 7443
leena.melin@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

27 Mar 2019

End Date

07 Feb 2020

Last day to apply

01 Mar 2019

Contactperson

Leena Melin

044-739 7443
leena.melin@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresseradeContact

Leena Melin

044-739 7443
leena.melin@axxell.fi


Application process

Om du har frågor kontakta Leena Melin, leena.melin@axxell.fi, 044 739 7443

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till obligatoriska intervjuer.