Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Karis)

Utbildning

En ny närvårdarutbildning startar i Karis hösten 2018!

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsvårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter avklarade grundstudier kan du välja det kompetensområde som intresserar dig mest. Vi erbjuder 2-3 alternativ varje år beroende av gruppens storlek. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Är du intresserad att studera via läroavtal kan du kontakta Klara Roos på läroavtalsbyrån, klara.roos@axxell.fi för vidare information.

Innehåll

Studierna indelas i yrkesämnen (145 kompetenspoäng) och gemensamma ämnen 35 kompetenspoäng.

Grundstudierna omfattar 3 examensdelar och förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. Närstudierna infaller två  dagar under givna veckor. Inlärning i arbete ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen

- Ungdoms- och fritidsinstruktion

- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

End Date

May 2020

Last day to apply

31 Mar 2018

Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

End Date

May 2020

Last day to apply

31 Mar 2018

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

End Date

May 2020

Last day to apply

31 Mar 2018

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men kostnader kan tillkomma för t.ex. studiematerial.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresseradeContact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdagen är 31.3.2018 Om du har frågor kontakta Johanna Lind, johanna.lind@axxell.fi, 044 739 7441

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till obligatoriska intervjuer.