Course:
Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Utbildning

En ny närvårdarutbildning startar i Pargas  14.8.2017

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer. I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsvårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter avklarade grundstudier kan du välja det kompetensområde som intresserar dig mest. Kompetensområdet kan väljas bland 10 olika. I Pargas erbjuder  vi två  alternativ antingen handikapp eller äldreomsorg. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Om du är intresserad av att studera via läroavtal kan du kontakta Anders Levin på läroavtalsbyrån, anders.levin@axxell.fi  för vidare information.

Innehåll

Studierna delas in i grundstudier (50 sv) och valfritt kompetensområde (30 +10 sv) .

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov. Hälsofaktorer som kan påverka antagning som studerande:

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.


Detailed information

Course name

Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

90 sv; grundstudier 50 sv och kompetensområde 40 sv

Start Date

14 Aug 2017

Last day to apply

31 Mar 2017

Contact

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis. Eventuellt materialkostnader. Kostnader för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Examinationsform

Examenstillfällen

Målgrupp

18år fyllda eller personer med minst ett års arbetserfarenhet

Course name

Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

90 sv; grundstudier 50 sv och kompetensområde 40 sv

Start Date

14 Aug 2017

Last day to apply

31 Mar 2017

Contactperson

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis. Eventuellt materialkostnader. Kostnader för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Examinationsform

Examenstillfällen

Målgrupp

18år fyllda eller personer med minst ett års arbetserfarenhet

Course name

Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

90 sv; grundstudier 50 sv och kompetensområde 40 sv

Start Date

14 Aug 2017

Last day to apply

31 Mar 2017

Contactperson

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis. Eventuellt materialkostnader. Kostnader för att delta i examenstillfällen 58€.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Examinationsform

Examenstillfällen

Målgrupp

18år fyllda eller personer med minst ett års arbetserfarenhet
Contact

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdag är 31.3.2017. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen.

Sökande kallas till obligatoriska intervjuer.