Course:
Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Utbildning

En ny närvårdarutbildning startar i Pargas i augusti 2018

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer. I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsvårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter avklarade grundstudier kan du välja det kompetensområde som intresserar dig mest. I Pargas erbjuder vi två  alternativ antingen handikapp eller äldreomsorg. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Om du är intresserad av att studera via läroavtal kan du kontakta Anders Levin på läroavtalsbyrån, anders.levin@axxell.fi  för vidare information.

Innehåll

Studierna delas in i yrkesämnen 145 kompetenspoäng och gemensamma ämnen 35 kompetenspoäng.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 


Detailed information

Course name

Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

End Date

May 2020

Last day to apply

31 Mar 2018

Contact

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis. Eventuellt materialkostnader tillkommer.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

End Date

May 2020

Last day to apply

31 Mar 2018

Contactperson

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis. Eventuellt materialkostnader tillkommer.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare -Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

End Date

May 2020

Last day to apply

31 Mar 2018

Contactperson

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis. Eventuellt materialkostnader tillkommer.

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade
Contact

Regina Koskinen
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7242
Regina.Koskinen@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdag är 31.3.2018. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen.

Sökande kallas till obligatoriska intervjuer.