Bridging L2 with working life

Koordinoija

Axxell (Suomi)

Osallistujat

Ruotsi (SFI Söderort), Norja (OVO SKU), Tanska (VSK), Islanti (Mimir)

Aikataulu

Projekti on kaksivuotinen, alkoi kesällä 2016 ja päättyy kesäkuussa 2018. Alussa tehtiin työnantajien ja opettajien tarvekartoitus ja analysointi (syksy 2016), josta jatkettiin materiaalien kokoamiseen (talvi - kevät 2017), ja edelleen pilotoinnin 1. vaiheeseen (kevät – syksy 2017). Tästä edettiin harjoitusten kokoamiseen ja opetusvideoiden tekemiseen (syksy – talvi 2017). Olemme nyt päässeet pilotoinnin 2. vaiheeseen (talvi – kevät 2018). Projekti päättyy materiaalien julkaisemiseen ja loppuraporttiin (kesä 2018).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tukea kielen oppimista työpaikoilla. Työnantajien ja opettajien ohjekirjat pitävät sisällään tietoa harjoittelijoiden ohjaamisesta harjoittelujaksoille sekä harjoittelun tavoitteista kielen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi projektin tarkoituksena on koota parhaita harjoituksia sekä opetusvideoita tukemaan erilaisia kommunikointitilanteita työpaikoilla.

Lisätiedot

Helen Cohen, tfn 044 739 7872, etunimi.sukunimi@axxell.fi

Tapahtumakalenteri

Kansainvälisiä kokouksia on yhteensä viisi, yksi kussakin osallistujamaassa.

Ensimmäinen kokous pidettiin Oslossa 2016.