Course:
Rörmontör - Grundexamen i husteknik

Utbildning

Är du en noggrann och praktiskt lagd person, som gillär utmanande och krävande arbetsuppgifter? Vill du dessutom lära dig att lösa praktiska problem? Om rörmontör är ditt val kommer du att lära dig nya saker så länge du är aktiv inom branschen.

Studierna

Studierna är uppbyggda på det sättet att du i början lär dig använda de vanligaste verktygen inom branschen. Dessutom lär du dig hur viktigt det är att skydda dig själv mot olika faror som rörarbeten för med sig.

Under första året kommer du att lära dig olika svetsmetoder, installation av vatten- och avloppssystem, att läsa ritningar och att använda de vanligaste rörmaterialen. Dessutom har du möjlighet att bekanta dig med arbetslivet i form av inlärning i arbete (IA), dvs ni gör en del av era studier med handledning ute i arbetslivet.

Under andra året lär ni er om olika värmesystem, att installera radiatorer, hur expansionssystemen fungerar och hur man installerar och ställer in pumpar. Dessutom ger ni er igen ut i arbetslivet för inlärning i arbete.

Tredje året är det ventilationskanaler, ventilationsaggregat och olika regleringar, inställningar och mätningar av värme- och ventilationssystem. Även här görs en del av studierna i form av inlärning i arbete.

Studiernas uppbyggnad

Yrkesinriktade studier
• Dessa studier sker inom husbyggnadsbranschen
• En del av dessa sker i form av inlärning i arbete.

Yrkeskompletterande studier
• Studier som gör det lättare att klara av sitt yrke i arbetslivet. Man läser bland annat språk, matematik, fysik och har gymnastik.

Fritt valbara
• Kurser där man kan lära sig någonting extra inom den egna branschen eller något helt annat man verkligen är intresserad av.

Efter examen

Du kan genast ge dig ut i arbetslivet och börja jobba som rörmontör. Du kan välja att specialisera dig inom branschen genom yrkesexamen och specialyrkesexamen och du kan också studera vidare till VVS- ingenjör vid yrkeshögskola.

Några exempel på specialiseringsområden efter avslutad examen:

VVS-renovering
kylteknik
underhåll och renovering av ventilationssystem
installation av rörsystem för kommunalteknik

Arbetslivet

Som rörmontör kan du arbeta med olika typer av arbetsuppgifter. Du kan installera vatten-, avlopps-, ventilations- och värmesystem i olika typer av byggnader som egnahemshus, skolor, industrifastigheter eller affärslokaler.

Viktiga egenskaper hos en rörmontör

  • Noggrannhet och punktlighet
  • Villig att lära sig nya saker
  • God initiativ- och samarbetsförmåga
  • Arbetssam
  • Kundbetjäning

Läroplanen för rörmontör, hösten 2018 genomförs en läroplansreform så läroplanen kan se annorlunda ut då.


Detailed information

Course name

Rörmontör - Grundexamen i husteknik

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contact

Seppo Nylund

044 739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Slutförd grundläggande utbildning eller gymnasium eller avlagd studentexamen eller tidigare slutförd motsvarande lärokurs.

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.
 

Mål

Att genom praktisk och teoretisk undervisning såväl i skolan som på arbetsplatser ge den studerande möjlighet att gå ut i samhället och arbetslivet som en god samhällsmedlem och yrkesman

Målgrupp

De ungdomar som går i den grundläggande utbildningens sista klass eller tidigare slutfört sin grundläggande utbildning samt studenter till för dem avsedda studentplatser.

Material och utrustning

Skyddsskor och gemensamt inköpta halare.

Utbildningsmiljö

VVS-verkstad, möjlighet att detla i egnahemshusbygge i centrum av Karis. Internatsboende för studerande med lång hemväg kan ordnas.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Rörmontör - Grundexamen i husteknik

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044 739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Slutförd grundläggande utbildning eller gymnasium eller avlagd studentexamen eller tidigare slutförd motsvarande lärokurs.

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.
 

Mål

Att genom praktisk och teoretisk undervisning såväl i skolan som på arbetsplatser ge den studerande möjlighet att gå ut i samhället och arbetslivet som en god samhällsmedlem och yrkesman

Målgrupp

De ungdomar som går i den grundläggande utbildningens sista klass eller tidigare slutfört sin grundläggande utbildning samt studenter till för dem avsedda studentplatser.

Material och utrustning

Skyddsskor och gemensamt inköpta halare.

Utbildningsmiljö

VVS-verkstad, möjlighet att detla i egnahemshusbygge i centrum av Karis. Internatsboende för studerande med lång hemväg kan ordnas.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Rörmontör - Grundexamen i husteknik

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044 739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Slutförd grundläggande utbildning eller gymnasium eller avlagd studentexamen eller tidigare slutförd motsvarande lärokurs.

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.
 

Mål

Att genom praktisk och teoretisk undervisning såväl i skolan som på arbetsplatser ge den studerande möjlighet att gå ut i samhället och arbetslivet som en god samhällsmedlem och yrkesman

Målgrupp

De ungdomar som går i den grundläggande utbildningens sista klass eller tidigare slutfört sin grundläggande utbildning samt studenter till för dem avsedda studentplatser.

Material och utrustning

Skyddsskor och gemensamt inköpta halare.

Utbildningsmiljö

VVS-verkstad, möjlighet att detla i egnahemshusbygge i centrum av Karis. Internatsboende för studerande med lång hemväg kan ordnas.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Seppo Nylund

044 739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Det finns ännu lediga platser till utbildningen! Det är möjligt att hoppa på utbildningen även under pågående läsår. Du kan söka genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion.