Course:
Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

15 Aug 2023

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

21 May 2023

Contact

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Charge

225€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

 

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

15 Aug 2023

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

21 May 2023

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Förklaring

225€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

 

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

15 Aug 2023

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

21 May 2023

Contactperson

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi

Charge

225€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

 Contact

Carl-Gustav Ekholm

044 739 7528
carl-gustav.ekholm@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har tagit slut. Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Calle Ekholm (kontaktuppgifter ovan).

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.