Course:
Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Efterfrågan på yrkeskunniga smeder har vuxit då intresset för att bevara traditionella hantverksmetoder och produkter har ökat. Axxells smidesutbildning ger dig kunskap i att bearbeta metallen på ett kreativt sätt. Du lär dig olika smidesmetoder och hur arbetsmaterialet fungerar.

Utbildningen passar dig som har jobbat i en smedja och är van att använda handverktyg som behövs i metallarbete.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier där det ingår både närstudier, totalt 20 närstudiedagar fördelade på 10 veckoslut med obligatorisk närvaro och distansstudier. Utbildningen består av tre obligatoriska examensdelar samt två valbara. Alla övningsarbeten görs i huvudsak i egna smedjor.

Utbildningen kostar 450€. Utbildningen hålls i smedjan vid Lokstallet och är tvåspråkig (svenska/finska).

I utbildningen ingår följande obligatoriska examensdelar:

  • Arbete i en mångprofessionell verksamhetsmiljö 10 kp
  • Smedens arbete i smedjan 20 kp
  • Tillverkning av smidesprodukter 70 kp

Därtill skall den studerande avlägga valbara examensdelar; t.ex. Tillverkning av en verktygsserie genom smide 25 kp, Tillverkning av möbel, port, staket eller byggnadsdel genom smide 25 kp

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

 


Detailed information

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contact

Pertti Virta

044 739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Charge

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska)

 

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contactperson

Pertti Virta

044 739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Förklaring

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska)

 

Course name

Smed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contactperson

Pertti Virta

044 739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Charge

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Språk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), en del av materialet finns att tillgå endast på vissa språk (finska, svenska, engelska)

 Contact

Pertti Virta

044 739 7621
pertti.virta@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Pertti Virta, pertti.virta@axxell.fi eller 044-739 7621.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.