Course:
Trädgårdsmästare - Grundexamen i trädgårdsskötsel

Utbildning

Trädgårdsmästarutbildningen för vuxna inleds i augusti 2018. Utbildningen förverkligas i flerform och beräknas vara slutförd i augusti 2020. Utbildningen riktar sig till personer intresserade av produktion och grönsektorn. Närstudierna förverkligas i Esbo på Axxell, Överby.

Vad gör en trädgårdsmästare?

Att jobba som trädgårdsmästare innebär ett intressant omväxlande arbete med allt från grönt och levande som blommor, träd, buskar och gräsmattor till intressanta material att skapa med: sten, metall och trä. Du ska klara av mångsidiga uppgifter utomhus och använda dina kunskaper i praktiken och är perfekt för dig som är ute efter ett arbete där du får röra dig mycket ute och göra något praktiskt .

Två inriktningar - en mängd olika arbetsplatser

Beroende på ditt eget intresse, kan du antingen specialisera dig på produktion eller grönsektorn.

Produktionsalternativet lär dig hur du ska driva ett eget odlingsföretag eller arbeta som anställd på ett odlingsföretag. Odlingsföretagen inom denna inriktning hör vanligen till någon av sektorerna växthus, friland, plantskola, fruktodling eller bärodling. Du kan också arbeta inom trädgårdshandeln (parti- och minutaffärer) eller med rådgivning.

Satsar du på grönsektorn, väljer du ett område där du arbetar med att anlägga och sköta om trädgårdar och grönområden. Arbetsplatsen kan vara det egna företaget, grönanläggnings- och skötselföretag, kommuner, församlingar, partiaffärer, minutaffärer.

Trädgårdsutbildningens innehåll

En professionell trädgårdsmästare har en bra växtkännedom. Kunskap om växternas livsfunktioner har därför en central roll i utbildningen. Inom grönsektorinriktningen koncentrerar du dig på att lära dig hur du använder växterna, vad som krävs för att bygga en fungerande trädgård, skötsel och beskärning av växter samt hur man tar hand om växterna på sikt. Inom produktion koncentrerar du dig på växtproduktion på friland och i växthus samt företagsverksamhet.

Dessutom kan du bredda dina kunskaper med dessa valfria moduler:

 1. Produktion av plantskoleväxter
 2. Produktion av grönsaker på friland
 3. Användning av växter i trädgårdsplanering
 4. Skötsel av vedartade växter

Så här studerar du till trädgårdsmästare som vuxen       

Utbildningen är en förberedande utbildning för fristående grundexamen i trädgårdsskötsel och är till sin omfattning 90 studieveckor, ca två år. Examenstillfällen ordnas i de olika studiehelheterna under de ca två år utbildningen tar. Deltagande i examenstillfälle kostar 58 €. För att erhålla trädgårdsmästarbetyg är deltagande i examenstillfällen obligatoriska.

Närstudier har du i ca 5-10 dagar per månad. Under närstudietillfällena, som sker dagtid, har du både teori undervisning samt tränar praktiska färdigheter på skolans område och i skolans växthus. Mellan närstudietillfällen studerar du på egen hand de teman som senast behandlats, vägledd av den litteratur som anvisats. Under fjärrstudieperioderna står de lärare som undervisat dig till ditt förfogande för handledning. I den förberedande utbildningen ingår förutom närstudier även drygt 20 veckor inlärning i arbete samt endel praktisk undervisning på skolan. Hur och när inlärningen i arbete infaller beror på din personliga studieplan. (här kan t.ex. tidigare arbetserfarenhet från branschen inverka)Detailed information

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen i trädgårdsskötsel

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

August 2018

End Date

August 2020

Last day to apply

22 May 2018

Contact

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, examensavgift om 58€ tillkommer.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen i trädgårdsskötsel

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

August 2018

End Date

August 2020

Last day to apply

22 May 2018

Contactperson

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, examensavgift om 58€ tillkommer.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen i trädgårdsskötsel

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

August 2018

End Date

August 2020

Last day to apply

22 May 2018

Contactperson

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, examensavgift om 58€ tillkommer.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.Contact

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Application process

Nästa trädgårdsmästarutbildningen startar i augusti 2018. Ansökningar till utbildningen sker under vårteminen 2018 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Mera information ger Nina Sevelius, nina.sevelius@axxell.fi & tfn 044-739 7658.