Course:
Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Utbildning

Trädgårdsmästarutbildningen för vuxna inleds i augusti 2019. Utbildningen förverkligas i flerform och beräknas vara slutförd i augusti 2021. Utbildningen riktar sig till personer intresserade av produktion och grönsektorn, men passar väl även för personer intresserade av trädgårdshandel. Hos oss blir du expert på växter - du lär dig känna igen alla våra vanliga och många lite ovanliga växter. Samtidigt lär du dig välja rätt växt för rätt plats.

Närstudierna förverkligas i Esbo på Axxell, Överby.

Vad gör en trädgårdsmästare?

Att jobba som trädgårdsmästare innebär ett intressant omväxlande arbete med allt från grönt och levande som blommor, träd, buskar och gräsmattor till intressanta material att skapa med: sten, metall och trä. Du ska klara av mångsidiga uppgifter utomhus och använda dina kunskaper i praktiken och är perfekt för dig som är ute efter ett arbete där du får röra dig mycket ute och göra något praktiskt .

Två inriktningar - en mängd olika arbetsplatser

Beroende på ditt eget intresse, kan du antingen specialisera dig på produktion eller grönsektorn.

Produktionsalternativet lär dig hur du ska driva ett eget odlingsföretag eller arbeta som anställd på ett odlingsföretag. Odlingsföretagen inom denna inriktning hör vanligen till någon av sektorerna växthus, friland, plantskola, fruktodling eller bärodling. Du kan också arbeta inom trädgårdshandeln (parti- och minutaffärer) eller med rådgivning.

Satsar du på grönsektorn, väljer du ett område där du arbetar med att anlägga och sköta om trädgårdar och grönområden. Arbetsplatsen kan vara det egna företaget, grönanläggnings- och skötselföretag, kommuner, församlingar, partiaffärer, minutaffärer.

Trädgårdsutbildningens innehåll

En professionell trädgårdsmästare har en bra växtkännedom. Kunskap om växternas livsfunktioner har därför en central roll i utbildningen. Inom grönsektorinriktningen koncentrerar du dig på att lära dig hur du använder växterna, vad som krävs för att bygga en fungerande trädgård, skötsel och beskärning av växter samt hur man tar hand om växterna på sikt. Inom produktion koncentrerar du dig på växtproduktion på friland och i växthus samt företagsverksamhet.

Dessutom kan du bredda dina kunskaper med olika valfria moduler som:

 1. Användning av växter i trädgårdsplanering
 2. Blomsterbinderi
 3. Produktion av grönsaker på friland
 4. Skötsel av vedartade växter
 5. Fördjupat växtkunnande
 6. Hållbara kretslopp i trädgården

Så här studerar du till trädgårdsmästare som vuxen       

Utbildningen är en förberedande utbildning för fristående grundexamen i trädgårdsskötsel och är till sin omfattning 180 kompetenspoäng, ca två år. Yrkesprov ordnas i de olika studiehelheterna under de ca två år utbildningen tar. För att erhålla trädgårdsmästarbetyg är deltagande i yrkesproven obligatoriska.

Närstudier har du i ca 5-10 dagar per månad. Under närstudietillfällena, som sker dagtid, har du både teori undervisning samt tränar praktiska färdigheter på skolans område och i skolans växthus. Mellan närstudietillfällen studerar du på egen hand de teman som senast behandlats, vägledd av den litteratur som anvisats. Under distansstudieperioderna står de lärare som undervisat dig till ditt förfogande för handledning. I utbildningen ingår förutom när- och distansstudier även drygt 25 veckor arbete på olika branschföretag samt praktisk undervisning på skolan. Hur och när  arbetet på branschföretagen infaller beror på din personliga utbildningsplanen. (här kan t.ex. tidigare arbetserfarenhet från branschen inverka)

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.Detailed information

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

August 2019

End Date

August 2021

Last day to apply

19 May 2019

Contact

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

August 2019

End Date

August 2021

Last day to apply

19 May 2019

Contactperson

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.

Course name

Trädgårdsmästare - Grundexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

August 2019

End Date

August 2021

Last day to apply

19 May 2019

Contactperson

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Hälsokrav

Inom trädgårdsbranschen och utbildningen i trädgårdsskötsel krävs att personerna i fråga har en
tillräckligt stark fysik och ett tillräckligt starkt psyke. De får inte ha sådana medfödda eller
förvärvade sjukdomar som riskerar hälsan eller säkerheten för dem själva eller för andra som
arbetar i deras närhet. Deras lämplighet för olika arbetsuppgifter kan behöva övervägas på grund
av symptom eller på grund av brister i verksamheten vid bl.a. följande sjukdomar:
 • allergi
 • astma
 • epilepsi
 • svag syn
 • allvarlig sjukdom i rörelseorganen
 • för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga.Contact

Nina Sevelius
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Application process

Nästa trädgårdsmästarutbildningen startar i augusti 2019. Ansökningar till utbildningen sker under vårteminen 2019 genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Alla som ansöker till utbildningen kallas till intervju under maj eller början av juni.

Mera information ger Nina Sevelius, nina.sevelius@axxell.fi & tfn 044-739 7658.