ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anläggningar, odlingar och maskiner

Stall, maneger och travbana för hästarna

I Brusaby har Axxell ett undervisningsstall med både rid- och travhästar. Axxell har egna hästar, som är rutinerade och välskolade.

I Brusaby finns två maneger, travbana, rak träningsbana, ridplan, skrittmaskin och fina terrängrutter. Som studerande har du möjlighet att inackordera din häst på skolan.

Stallet
I stallet som är renoverat 2015 finns det plats för 28 hästar inne i stallet och 6 hästar i utestallet. I utestallet bor våra avelsston och övriga rid och travhästar som av olika skäl mår bättre där än inne i stallet.

Travbanan
Vi har en 800 meter lång träningstravbana på vilken travhästarna körs och tränas. Vi ordnar även så gott som årligen övningstravtävlingar med ca 10 starter på vår travbana. Banan kan också användas av utomstående hästar. Utöver träningen på travbanan tränas travhästarna även på rakbanan där man kör intervallträning.

Manege
I Brusaby finns två fullstora maneger. I manegerna tränar så väl skolans hästar som våra studerande i dressyr, hoppning, longering och tömkörning. Här ordnas det även ridtävlingar på olika nivå samt hästutställningar mm. Utöver ridträningen inne i manegen tränas och rids våra hästar även på utomhusridbanan och i terrängen.

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
gallery pic 6
gallery pic 7
gallery pic 8
gallery pic 9
gallery pic 10
gallery pic 11
tryck på bild för att öppna galleri

Smådjurshuset

För djurskötarutbildningen byggdes ett smådjurshus i Brusaby år 2006. I djurhuset finns den s k hund- och kattsidan samt den exotiska sidan. Hund- och kattsidan omfattar assistenthundsverksamhet [länk] och hittedjursverksamhet.

I den exotiska delen [länk] av djurhuset bor många arter av gnagare, reptiler och fåglar, t ex chinchillor, ormar och undulater. Telefonnumret till djurhuset är 029 001 7919.

Lilla djurhuset

En del av djurskötarutbildningens djur finns i det s k Lilla djurhuset, en halvkall utebyggnad. Där bor bl a våra getter, får och en del kaniner vintertid då de inte är utomhus.

Till djurutbildningen hör också våra två åsnor Vera och Vilja, som blivit lite av "kändisar" och maskotar för Brusaby.

Träningshall

På Norrgård (Hummelkärrsvägen 9), intill ladugården, finns också en uppvärmd hundträningshall. Träningshallen används i undervisningen, men den hyrs också ut för kursverksamhet. Det är också möjligt att privat hyra hundträningshallen. Bokning av träningshallen görs via kansliet, tfn. 029 001 7275 eller per e-post, brusaby@axxell.fi.

 

Brusaby gård

Brusaby gård drivs av skolan och finns till som "klassrum" för undervisningen samtidigt som den är ett fungerande lantbruk. Gården sköts av en driftschef, en traktorförare och två koskötare. Även praktikanter och studerande deltar i samtliga på gården förekommande arbeten.

Ladugården

Stället där Brusabys produktionsdjur finns heter Norrgård. Det ligger ca 1,5 km från campus. Vi har 25 renrasiga Herefordkor. En del av dem kalvar på våren och en del på hösten. Korna sköter själv sina kalvar och kallas därför dikor. De kor som kalvar på hösten har under sommaren varit på strandbete i Strömma. Vi har också två lantraskvigor, vilka kan användas i djurträning.

Får

Fårens antal är ca 70 huvud och baserar sig på 25 tackor + två bässar och ett varierande antal lamm under året. Alla våra djur får komma ut på grönbete under sommaren. Vallhunden Nanny hjälper till med flyttingar av djuren. Fåren är av rasen Kajanalandsfår (Kainuunharmas). På hösten säljs fåren till slakt och kocklinjen i Karis lär sig bl.a. att stycka och tillreda köttet.

Växtproduktion

Växtproduktionen på Brusaby gård är såväl konventionell som ekologisk. Skillnaden mellan konventionell och ekologisk odling är att kemiska bekämpningsmedel och fabriksmässigt koncentrerade handelsgödselmedel inte används inom eko-odlingen eftersom man enbart utnyttjar naturens egna metoder såsom näringstillförsel med gödsel och baljväxter, ogräsbekämpning via växtföljd, bearbetning och rent utsäde.

Största delen av skolans åkerareal på ca 190 ha används för foderproduktion (vall och fodersäd). Vallarna används till betesgång, hö- och ensilageproduktion.

De flesta spannmålsarter odlas på gården och vi försöker vara självförsörjande på proteinfoder med att bl.a. odla bondbönor. Övrigt som odlas på gården är vete, havre, råg, korn och oljeväxter (raps).

Maskiner

Maskinparken på Brusaby gård utgörs av normala maskiner som krävs för skötsel av ett jordbruk. Traktorerna är främst av märket Valmet eller Valtra och finns i olika storlekar och årsmodeller från 1969 till 2013. Tröskor har vi två stycken, en Claas Domainator -99 och en äldre Sampo 600 från 1985.

Vårbruket sker enligt traditionella metoder med ytsladd, S-pinneharvning och vältkombisåmaskin. Växelplogar och kultivator hör dessutom till åkerredskapen. Spannmålen torkas i gårdens egen Arska-varmlufttork på 180 hl.

Vallodlingen sköts med slåtterkross och kombirundbalare. Kompletteringssådd av vallar sker med en centrifugalspridare. En viktig nyhet är bogserad trädeskross McConnel som man använder för att tukta ogräsen, skötsel av gröngödslingsvallar, putsning av betena samt reglering av skördetiden.

Stallgödseln hanteras som strögödsel och sprids med en JF-precisionsspridare. En del av gödselspridningen sköts av en entreprenör. Urin, tvättvatten och annan vätska som samlas i bassänger vid ladugården sprids med slangspridare i växande gröda.

Undervisningsskog

Till Brusaby gård hör också ca 120 ha skog som används flitigt i utbildningssyfte av skogsutbildningen. Axxell samarbetar också med många skogsägare och skogsföretag i regionen och på studerandes hemorter.