Anläggningar, odlingar och maskiner

Stall, maneger och travbana för hästarna

I Brusaby har Axxell ett undervisningsstall med både rid- och travhästar. Axxell har ca 25 egna hästar, från unghästar till rutinerade och välutbildade tävlingshästar. Vi har också egen avelsverksamhet på skolan.

I Brusaby finns två maneger, travbana, rak träningsbana, ridplan, skrittmaskin och fina terrängrutter. Som studerande har du möjlighet att inackordera din häst på skolan.

Stallet
Vi har plats för 28 hästar inne i stallet och 6 hästar i utestallet. I utestallet bor våra avelsston och övriga rid och travhästar som av olika skäl mår bättre där än inne i stallet. Studerande har också stallet Pegasus med 12 platser till sitt förfogande för egna hästar.

Travbanan
Vi har en 800 meter lång träningstravbana på vilken travhästarna körs och tränas. Vi ordnar även så gott som årligen övningstravtävlingar med ca 10 starter på vår travbana. Banan kan också användas av utomstående hästar. Utöver träningen på travbanan tränas travhästarna även på rakbanan där man kör intervallträning.

Manege
I Brusaby finns två fullstora maneger. I manegerna tränar så väl skolans hästar som våra studerande i dressyr, hoppning, longering och tömkörning. Här ordnas det även ridtävlingar på olika nivå samt hästutställningar mm. Utöver ridträningen inne i manegen tränas och rids våra hästar även på utomhusridbanan och i terrängen.

tryck på bild för att öppna galleri

Smådjurshuset

För djurskötarutbildningen byggdes ett smådjurshus i Brusaby år 2006. I djurhuset finns den s k hund- och kattsidan samt den exotiska sidan. Hund- och kattsidan omfattar assistenthundsverksamhet [länk] och hittedjursverksamhet.

I den exotiska delen [länk] av djurhuset bor många arter av gnagare, reptiler och fåglar, t ex chinchillor, ormar och undulater. Telefonnumret till djurhuset är 029 001 7919.

Lilla djurhuset

En del av djurskötarutbildningens djur finns i det s k Lilla djurhuset, en halvkall utebyggnad. Där bor bl a våra getter, får och en del kaniner vintertid då de inte är utomhus.

Till djurutbildningen hör också våra två åsnor Vera och Vilja, som blivit lite av "kändisar" och maskotar för Brusaby.

Brusaby gård

Brusaby gård drivs av skolan och finns till som "klassrum" för undervisningen samtidigt som den är ett fungerande lantbruk. Gården sköts av en driftschef, en traktorförare och två koskötare. Även praktikanter och studerande deltar i samtliga på gården förekommande arbeten.

Ladugården

Ladugården har en besättning på ca 50 kor i kall lösdrift. Brusaby gård är Kimitoöns största mjölkproducent med en produktion på ca en halv miljon liter mjölk årligen. Korna mjölkas två gånger per dag. En Brusabyko mjölkar ca 10 000 liter/år. De flesta kor är av ayrshireras men även några holsteinkor (frisiska) är presenterade.

I ladugården föds ungefär lika många kalvar per år som det finns kor. De bästa kokalvarna sparas till mjölkproduktionen. Avelsvärdet på besättningen hör till den högsta kvartalen i Finland. Tjurkalvarna säljs via förmedling till uppfödning.

På sommaren går alla våra djur ute på bete.

Får

Förutom kor har gården också en liten flock får. Fåren är av rasen Kajanalandsfår (Kainuunharmas). Fårstallet fylls av ett femtiotal vilda små lamm i mars-april. På sommaren sambetar fåren med kvigorna. På hösten säljs fåren till slakt och kocklinjen i Karis lär sig bl.a. att stycka och tillreda köttet.

Växtproduktion

Växtproduktionen på Brusaby gård är såväl konventionell som ekologisk. Skillnaden mellan konventionell och ekologisk odling är att kemiska bekämpningsmedel och fabriksmässigt koncentrerade handelsgödselmedel inte används inom eko-odlingen eftersom man enbart utnyttjar naturens egna metoder såsom näringstillförsel med gödsel och baljväxter, ogräsbekämpning via växtföljd, bearbetning och rent utsäde.

Största delen av skolans åkerareal på ca 190 ha används för foderproduktion (vall och fodersäd). Vallarna används till betesgång, hö- och ensilageproduktion.

De flesta spannmålsarter odlas på gården och vi försöker vara självförsörjande på proteinfoder med att bl.a. odla bondbönor. Övrigt som odlas på gården är vete, havre, råg, korn och oljeväxter (raps).

Maskiner

Maskinparken på Brusaby gård utgörs av normala maskiner som krävs för skötsel av ett jordbruk. Traktorerna är främst av märket Valmet eller Valtra och finns i olika storlekar och årsmodeller från 1969 till 2013. Tröskor har vi två stycken, en Claas Domainator -99 och en äldre Sampo 600 från 1985.

Vårbruket sker enligt traditionella metoder med ytsladd, S-pinneharvning och vältkombisåmaskin. Växelplogar och kultivator hör dessutom till åkerredskapen. Spannmållen torkas i gårdens egen Arska-varmlufttork på 180 hl.

Vallodlingen sköts med slåtterkross och kombirundbalare. Kompletteringssådd av vallar sker med en centrifugalspridare. En viktig nyhet är bogserad trädeskross McConnel som man använder för att tukta ogräsen, skötsel av gröngödslingsvallar, putsning av betena samt reglering av skördetiden.

Stallgödseln hanteras som strögödsel och sprids med en JF-precisionsspridare. En del av gödselspridningen sköts av en entreprenör. Urin, tvättvatten och annan vätska som samlas i bassänger vid ladugården sprids med slangspridare i växande gröda.

Undervisningsskog

Till Brusaby gård hör också ca 120 ha skog som används flitigt i utbildningssyfte av skogsutbildningen. Axxell samarbetar också med många skogsägare och skogsföretag i regionen och på studerandes hemorter.