Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (för unga)

Utbildning

Är du intresserad av att få en god grundutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen? Vill du i framtiden jobba med människor i behov av vård och omsorg av olika slag? Svarar du ja, så ska du söka till oss! Vi utbildar närvårdare.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. I utbildningsprogrammen fördjupar du dina kunskaper enligt eget intresse. Utbildningsprogrammen kan väljas bland 10 olika, varav vi erbjuder 2-3 alternativ varje år. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Innehåll

Studiernas omfattning är 180 kompetenspoäng (kp). Studierna delas i grundstudier och valfritt utbildningsprogram. I praktiken betyder det 2 år grundstudier och 1 år utbildningsprogram. Om du är student eller har tidigare yrkesexamen blir studietiden kortare.

Studierna består av praktiska övningar, föreläsningar, projektarbeten och inlärning i arbete. Inlärning i arbete sker på daghem, åldringshem, bäddavdelningar, vård i hemmet, rehabiliteringsenheter och/eller mental- och missbrukar enheter.

Studerandes kunskaper bedöms genom tentamen (även praktiska), grupparbeten, närvaro och yrkesprov. Yrkesproven görs under inlärning i arbete perioden och är 5-7 till antalet.

Utbildningen är gratis men vissa material- och litteratur kostnader ingår. Lunch serveras på restaurang Smakis och är gratis genom att visa upp FPA-kortet. För inlärning i arbete perioden behövs arbetsskor som studerande själv skaffar.

Studieförmåner, såsom studiestöd och skolresestöd sökes via FPA (www.fpa.fi).

Arbetsplatsförlagda studier

Axxell och Raseborgs stad har inlett ett samarbete kring närvårdarstuderandes kompetensområde för äldreomsorg som i praktiken innebär att de studerande har all sin undervisning förlagd till Villa Anemone i Raseborg, de lär sig även teorin på arbetsplatsen. Även lärarna har flyttat ut till arbetsplatsen och sköter undervisningen där.

Samarbetet mellan Villa Anemone - som är ett av Raseborgs stads serviceboenden för äldre i Karis - innebär i praktiken att Axxells studerande studerar på heltid på arbetsplatsen. De har alla sina närstudier förlagda till Villa Anemone och lärare finns på arbetsplatsen istället för att undervisa i skolan.

- De studerande tar del av den mångsidiga vårdverksamheten som finns på Villa Anemone och därtill får studerandena kopplingar till Vård i hemmet och dagverksamheten. Det här är också lyckat med tanke på framtida rekrytering av närvårdare, berättar boendeenhetschef Bernadetta Stenström vid Villa Anemone.

Se den här videon för mera information om samarbetet.

Läroplanen för närvårdare, hösten 2018 genomförs en läroplansreform så läroplanen kan se annorlunda ut då.

 

 


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (för unga)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

Contact

Johanna Lind, utbildningsledare

044 739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Hälsofaktorerna som kan påverka antagningen som studerande

Studiesocial status

Studiestöd

Examinationsform

Utvärderingen sker t.ex. genom tentamen, seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studeranden skall visa sitt praktiska kunnande i yrkesprov

 

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (för unga)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

Contactperson

Johanna Lind, utbildningsledare

044 739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Hälsofaktorerna som kan påverka antagningen som studerande

Studiesocial status

Studiestöd

Examinationsform

Utvärderingen sker t.ex. genom tentamen, seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studeranden skall visa sitt praktiska kunnande i yrkesprov

 

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (för unga)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2018

Contactperson

Johanna Lind, utbildningsledare

044 739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Hälsofaktorerna som kan påverka antagningen som studerande

Studiesocial status

Studiestöd

Examinationsform

Utvärderingen sker t.ex. genom tentamen, seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studeranden skall visa sitt praktiska kunnande i yrkesprov

 
Contact

Johanna Lind, utbildningsledare

044 739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Observera att denna utbildning flyttar till Karis fr.o.m. augusti 2018. Detta är en ungdomsutbildning, ifall du är intresserad av vuxenutbildningen som startar i januari 2018 - läs mera här

Det är möjligt att inleda studier under pågående läsår ända fram till period 4 som inleds i början av februari. Kontakta enheten för mera information om lediga studieplatser.

Ungdomar hänvisas att söka via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider hittar du på www.axxell.fi/gea.

Test i svenska ordnas för dem som inte har svenska som modersmål. Studieplatsen är preliminär tills läkarintyg (T-intyg) uppvisats.