&nsbp;

Nära-ögat-händelser, avvikelser och misstänkt mobbning och osakligt bemötande

Här samlar Axxell in uppgifter om nära-ögat-situationer och avvikelser som uppstått i skolan eller under inlärning i arbete-perioden. Här finns också en blankett för anmälan om misstänkt mobbning och osakligt bemötande. Vid olycksfall skall alltid en separat anmälan göras till försäkringsbolaget på blanketten som finns i enhetens kansli.

Nära ögat

Nära ögat -händelser är händelser där arbetstagaren/studerande inte skadas, men om de återkommer kan de leda till olycksfall i arbetet. Nära ögat –anmälan skall också göras om någonting som kan leda till en farlig situation behöver åtgärdas, t.ex. osandad gård, oordning i något utrymme, brister i maskiner och utrustning osv. Med dem avses också situationer där man hotas med fysiskt eller psykiskt våld. Det viktigaste när det gäller att undvika arbetsplatsolyckor är att vara proaktiv och korrigera fel och brister innan någonting händer.

Blanketten för anmälan av nära ögat-händelser

Avvikelse

Avvikelse –anmälan görs om du upptäcker någonting som inte följer ex. lagar och förordningar, våra rutinbeskrivningar eller processer, vår policy osv.

Blanketten för anmälan av avvikelser

Anmälan om misstänkt mobbning eller osakligt bemötande

Här kan du skicka information om du känner dig mobbad eller osakligt bemött eller om du misstänker att någon blir mobbad eller osakligt bemött i Axxell. Informationen går till enhetschefen och arbetarskyddschefen som därefter avgör hur ärendet går vidare och i vilket forum ärendet behandlas.

Blanketten för anmälan om misstänkt mobbning eller osakligt bemötande