ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
&nsbp;

Nära-ögat-situationer, säkerhetsobservationer, avvikelser, misstänkt mobbning och osakligt bemötande och respons på vår verksamhet

Här samlar Axxell in uppgifter om nära-ögat-situationer, säkerhetsobservationer och avvikelser som uppstått i skolan eller under inlärning i arbete-perioden. Här finns också en blankett för anmälan om misstänkt mobbning och osakligt bemötande. Du har också möjlighet att ge respons på vår verksamhet och hjälpa oss att bli bättre. Vid olycksfall skall alltid en separat anmälan göras till försäkringsbolaget på blanketten som finns i enhetens kansli.

Säkerhetsobservationer och nära ögat-situationer

En säkerhetsobservation är en risk (sak eller händelse) som kan äventyra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller i undervisningsmiljön. Anmäl alltid risker!

En nära ögat-anmälan ska göras när en händelse i arbets-/undervisningsmiljön var en nära ögat-situation, d.v.s. nästan ett olycksfall. Anmäl alltid nära ögat-situationer!

Blanketten för anmälan av säkerhetsobservationer och nära ögat-händelser

Avvikelse

Avvikelse –anmälan görs om du upptäcker någonting som inte följer ex. lagar och förordningar, våra rutinbeskrivningar eller processer, vår policy osv.

Blanketten för anmälan av avvikelser

Anmälan om misstänkt mobbning eller osakligt bemötande

Här kan du skicka information om du känner dig mobbad eller osakligt bemött eller om du misstänker att någon blir mobbad eller osakligt bemött i Axxell. Informationen går till enhetschefen och arbetarskyddschefen som därefter avgör hur ärendet går vidare och i vilket forum ärendet behandlas.

Blanketten för anmälan om misstänkt mobbning eller osakligt bemötande

Respons om Axxells verksamhet

Ge respons – och hjälp oss att bli ännu bättre.

Vill du ge oss respons? Din åsikt är viktig för oss och vi vill gärna höra vad du tycker. Med blanketten kan du ge respons, anmäla eller ge förslag på åtgärder om Axxells verksamhet. Vi behandlar all respons som vi får och svarar dig alltid. Berätta så noggrant som möjligt vad du vill framföra. På så sätt kan vi vidarebefordra din respons till rätt enhet. Observera att dina personliga ärenden kan inte skötas via denna responsblankett. Om du är missnöjd på något var saklig i din respons.

Personuppgifterna används endast för behandling och besvarande av responsen. Vi för statistik över respons som kommer in, men de personuppgifter som sammanhänger med dem förstörs efter behandlingen. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, till exempel personbeteckning, inte skickas.

Tack för att du hjälper oss att förbättra vår verksamhet genom att ge respons.