&nsbp;

Nära-ögat-situationer, säkerhetsobservationer, avvikelser och misstänkt mobbning och osakligt bemötande

Här samlar Axxell in uppgifter om nära-ögat-situationer, säkerhetsobservationer och avvikelser som uppstått i skolan eller under inlärning i arbete-perioden. Här finns också en blankett för anmälan om misstänkt mobbning och osakligt bemötande. Vid olycksfall skall alltid en separat anmälan göras till försäkringsbolaget på blanketten som finns i enhetens kansli.

Säkerhetsobservationer och nära ögat-situationer

En säkerhetsobservation är en risk (sak eller händelse) som kan äventyra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller i undervisningsmiljön. Anmäl alltid risker!

En nära ögat-anmälan ska göras när en händelse i arbets-/undervisningsmiljön var en nära ögat-situation, d.v.s. nästan ett olycksfall. Anmäl alltid nära ögat-situationer!

Blanketten för anmälan av säkerhetsobservationer och nära ögat-händelser

Avvikelse

Avvikelse –anmälan görs om du upptäcker någonting som inte följer ex. lagar och förordningar, våra rutinbeskrivningar eller processer, vår policy osv.

Blanketten för anmälan av avvikelser

Anmälan om misstänkt mobbning eller osakligt bemötande

Här kan du skicka information om du känner dig mobbad eller osakligt bemött eller om du misstänker att någon blir mobbad eller osakligt bemött i Axxell. Informationen går till enhetschefen och arbetarskyddschefen som därefter avgör hur ärendet går vidare och i vilket forum ärendet behandlas.

Blanketten för anmälan om misstänkt mobbning eller osakligt bemötande