&nsbp;

Nära-ögat-händelser eller Avvikelser

Här samlar Axxell in uppgifter om nära-ögat-situationer och avvikelser som uppstått i skolan eller under inlärning i arbete-perioden. Vid olycksfall skall alltid en separat anmälan göras till försäkringsbolaget på blanketten som finns i enhetens kansli.

Nära ögat

Nära ögat -händelser är händelser där arbetstagaren/studerande inte skadas, men om de återkommer kan de leda till olycksfall i arbetet. Nära ögat –anmälan skall också göras om någonting som kan leda till en farlig situation behöver åtgärdas, t.ex. osandad gård, oordning i något utrymme, brister i maskiner och utrustning osv. Med dem avses också situationer där man hotas med fysiskt eller psykiskt våld. Det viktigaste när det gäller att undvika arbetsplatsolyckor är att vara proaktiv och korrigera fel och brister innan någonting händer.

Blanketten för anmälan av nära ögat-händelser

Avvikelse

Avvikelse –anmälan görs om du upptäcker någonting som inte följer ex. lagar och förordningar, våra rutinbeskrivningar eller processer, vår policy osv.

Blanketten för anmälan av avvikelser

Anmälan om misstänkt mobbning

Här kan du skicka information om du känner dig mobbad eller om du misstänker att någon blir mobbad i Axxell. Informationen går till enhetschefen och enhetens kurator och behandlas därefter i respektive enhets Antimobbningteam.

Blanketten för anmälan om misstänkt mobbning