ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Läroavtal

Axxell läroavtalsbyrå verkar i regionerna Västra Nyland och Åboland och ordnar läroavtalsutbildning både på svenska och på finska. Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform för både den studerande och arbetsgivaren, där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriutbildning på en läroanstalt. Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetskontrakt där målet är att uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav. Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå. Även företagare kan ingå läroavtal då arbetsinlärningen sker i det egna företaget.

Läroavtalet kan inledas när som helst på året beroende på när teoriutbildning finns tillgänglig. Läroavtalstiden varierar mellan 4 månader och 4 år. Läroavtalet utgår från ett personligt studieprogram som beskriver hur man i arbetet och i teorin skaffar sig kunskap för att avlägga examen. Det personliga studieprogrammet görs upp tillsammans med studerande, arbetsgivare, teoriutbildare och läroavtalsinspektör.

Genom läroavtal kan avläggas yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Läroavtalsutbildningen leder till samma examina som den utbildning som ordnas i läroanstalterna. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen.

 

Hur gör man?

Innan läroavtalet inleds söker den studerande själv en lämplig arbetsplats inom önskad bransch. Arbetsgivaren skall vara intresserad av att anställa personal på läroavtal. Arbetsgivaren kan också utbilda befintlig personal på läroavtal. Läroavtalsbyrån kontaktas endera av den studerande eller av arbetsgivaren och förhandlingar mellan studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå påbörjas. Studerande får lön enligt branschens kollektivavtal och kan ansöka om studiesociala förmåner för de teoristudiedagar som lön inte utbetalas. Arbetstiden i ett läroavtal skall vara minst 25 h/v och de arbetsuppgifterna som den studerande utför skall stöda målet för examen.

Arbetsgivaren utser en arbetsplatsutbildare med tillräcklig yrkeskunskap inom branschen, som har som uppgift att se till att den studerande får tillräcklig inlärning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får utbildningsersättning av läroavtalsbyrån för handledningen på arbetsplatsen och kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån vid anställning av en arbetslös person.

Teoriutbildningen anskaffas så nära studerandes hemort som möjligt, men beroende på utbudet av utbildning i läroanstalterna kan teoriutbildningen också anskaffas annanstans i Finland. Teoriutbildningen och studerandes studieplats anskaffas av läroavtalsbyrån.

Är du intresserad av att studera på läroavtal? Tag kontakt, så planerar vi vidare tillsammans!


Läroavtalsbyrån i Västra Nyland

Klara Roos, läroavtalsplanerare

Bangatan 75, 10300 Karis
tfn 044 739 7359
e-post: klara.roos@axxell.fi

Läroavtalsbyrån i Åboland

Anders Levin, läroavtalsplanerare     
Vapparvägen 4, 21600 PARGAS
tfn 044 739 7782
e-post: anders.levin@axxell.fi