ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Läroavtal

Axxell ordnar läroavtalsutbildning både på svenska och på finska. Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform för både den studerande och för arbetsgivaren, där största delen av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriutbildning på skolan. Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetsavtal där målet är att uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav. Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och Axxell. Även företagare kan ingå läroavtal då lärande i arbetslivet sker i det egna företaget.

Läroavtalet kan inledas när som helst på året beroende på när teoriutbildning finns tillgänglig. Läroavtalstiden varierar från 2 veckor. Läroavtalet utgår från den personliga planen för utveckling av kunnandet som beskriver hur man i arbetet och i teorin förvärvar det kunnande som behövs för att avlägga examen. Den personliga planen för utveckling av kunnandet görs upp tillsammans med studerande, arbetsgivare och Axxells representanter.

Genom läroavtal kan du avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen i de examina som Axxell anordnar. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen, dvs. delexamen.

Hur gör man?

Innan läroavtalet inleds söker den studerande själv en lämplig arbetsplats inom önskad bransch. Arbetsgivaren kan även utbilda befintlig personal på läroavtal. Arbetsgivaren kan också utbilda befintlig personal på läroavtal. Axxells sakunniga för läroavtal kontaktas antingen av den studerande eller av arbetsgivaren och därefter inleds diskussioner mellan studerande, arbetsgivare och skolan. Studerande får lön enligt branschens kollektivavtal och kan ansöka om studiesociala förmåner för de teoristudiedagar som lön inte utbetalas. Arbetstiden i ett läroavtal ska vara minst 25 h/v och de arbetsuppgifterna som den studerande utför skall stöda målet för examen.

Arbetsgivaren utser en arbetsplatsutbildare med tillräcklig yrkeskunskap inom branschen, som har som uppgift att se till att den studerande får tillräcklig inlärning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får utbildningsersättning av läroavtalsbyrån för handledningen på arbetsplatsen då det gäller grundexamen. Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån vid anställning av en arbetslös person. Observera att arbetsgivaren skall ha fått svar på sin ansökan om lönesubvention innan läroavtalet kan starta.

Är du intresserad av att studera på läroavtal? Tag kontakt, så planerar vi vidare tillsammans!


Läroavtalsbyrån i Västra Nyland

Klara Roos, läroavtalsplanerare

Bangatan 75, 10300 Karis
tfn 044 739 7359
e-post: klara.roos@axxell.fi

Läroavtalsbyrån i Åboland

Anders Levin, läroavtalsplanerare     
Vapparvägen 4, 21600 PARGAS
tfn 044 739 7782
e-post: anders.levin@axxell.fi