Axxell i Åbo

I Åbo har sjöfartsutbildning erbjudits sedan 1813 och är därmed Finlands äldsta yrkesutbildning. Idag utbildar vi vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. I samma utrymmen utbildas fro.m. höten 2017 även blivande turisttjänstemän och producenter av resetjänster.

Förutom grundutbildning i sjöfart ordnar vi även veckoslutskurser till skeppare i inrikestrafik, maskinskötare och förare, samt en stor mängd fortbildningskurser för såväl yrkes sjöfarare, fritidsbåtförare och andra intresserade.Till vårt förfogande har vi landets största fartygssimulator med 8 kommandobryggor.

tryck på bild för att öppna galleri
 

Kontaktuppgifter

Axxell i Åbo
Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

tfn 0290 01 7250
e-post: aboamare@axxell.fi eller turism@axxell.fi

Personalens kontaktuppgifter hittar du här.

Mera information även på på www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning

Vid Axxell Aboa Mare kan du utbilda dig till både vakthavande styrman och vakthavande maskinmästare både som ung och som vuxen. Som vuxen kan du dessutom utbilda dig till vaktman.

Till våra sjöfartsutbildningar

Turismutbildning

Vid Axxell i Åbo kan du utbilda dig inom turismbranschen både som ung och som vuxen. Som ung kan du utbilda till producent av resetjänster och som vuxen till turisttjänsteman. Dessutom kan du utbilda dig till guide.

Till våra turismutbildningar

Korta kurser

Vi erbjuder ett stort utbud av kortkurser inom sjöfartsområdet, bl.a. inom ledarskap, sjukvård, radioteknik, nautisk teknik och båtkurser. Dessutom ordnar vi kurser för bl.a. skeppare i inrikestrafik, maskinskötare, matros och förare. Alla kortkurser hittar du på www.aboamare.fi!

Läs mera

Studier

Mera information om studierna i Axxell och information specifikt för studerande i Åbo hittar du på adressen studerande.axxell.fi.

tryck på bild för att öppna galleri

Simulator

Det finns sju integrerade kommandobryggor samt radio- och maskinrumsimulatorer försedda med verklig Furuno-, Sperry-, Nacos-Atlas- och Wärtsilä-utrustning i landets största sjöfartssimulator. Simulatorns operations system är Sindel,Simulco-VTT och RDE. Simulatorn används vid grundutbildning och i allt större omfattning i skräddarsydd fortbildning avsedd för rederinäringen.

Videopresentation av turismutbildningen

Videopresentation av sjöfartsutbildningen i Åbo