Course:
Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2024

End Date

June 2025

Contact

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2024

End Date

June 2025

Contactperson

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Miscellaneous

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2024

End Date

June 2025

Contactperson

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.Contact

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi


Application process

Ny utbildning planeras starta hösten 2024. Hemsidan uppdateras och ansökan öppnas i januari 2024.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Alla sökande kallas till en antagningsintervju. Alla sökande kallas till en antagningsintervju. I samband med intervjun får sökanden göra uppgifter där motivation, intresse, kreativitet, fingerfärdighet, 3D-gestaltning och förmåga till att omsätta teoretisk kunskap till praktiskt kunnande, samt förmåga att hitta nya kreativa lösningar.

Förhandsuppgift

  • Intervju; motivation och intresse
  • Ta med till intervjutillfället: Dina mål med studierna och tidsanvändning (kalendern)
  • Vad förväntar du dig av utbildningen?
  • På vilket sätt har du tänkt använda dig av det nya kunnandet då du blir färdig?