Course:
Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

August 2024

End Date

June 2026

Last day to apply

17 Mar 2024

Contact

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering du gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-1500€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

August 2024

End Date

June 2026

Last day to apply

17 Mar 2024

Contactperson

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering du gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-1500€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Miscellaneous

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

August 2024

End Date

June 2026

Last day to apply

17 Mar 2024

Contactperson

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering du gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-1500€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.Contact

Camilla Henriksén

044 739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut!

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Sök senast 17.3. Därefter skickas en förhandsuppgift ut till alla sökande. Den uppgiften ska vara inskickad i digital form senast 31.3.2024. På basen av förhandsuppgiften kallar vi ca. 40 sökande till intervju.  I samband med intervjun gör sökande uppgifter som utvärderar motivation, intresse, kreativitet, fingerfärdighet, 3D-gestaltning och förmåga till att omsätta teoretisk kunskap till praktiskt kunnande, samt förmåga att hitta nya kreativa lösningar. Vi håller intervjuerna 17.4, 24.4, 29.4 och 7.5. Vi antar 16 studerande.