Course:
Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

14 Aug 2023

End Date

June 2025

Last day to apply

21 May 2023

Contact

Marina Åkermarck

044 739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

14 Aug 2023

End Date

June 2025

Last day to apply

21 May 2023

Contactperson

Marina Åkermarck

044 739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Miscellaneous

Course name

Artesan, guldsmide - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

14 Aug 2023

End Date

June 2025

Last day to apply

21 May 2023

Contactperson

Marina Åkermarck

044 739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.Contact

Marina Åkermarck

044 739 7736
Marina.Akermarck@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Alla sökande kallas till en antagningsintervju. Alla sökande kallas till en antagningsintervju. I samband med intervjun får sökanden göra uppgifter där motivation, intresse, kreativitet, fingerfärdighet, 3D-gestaltning och förmåga till att omsätta teoretisk kunskap till praktiskt kunnande, samt förmåga att hitta nya kreativa lösningar.

Förhandsuppgift

  • Intervju; motivation och intresse
  • Ta med till intervjutillfället: Dina mål med studierna och tidsanvändning (kalendern)
  • Vad förväntar du dig av utbildningen?
  • På vilket sätt har du tänkt använda dig av det nya kunnandet då du blir färdig?