Course:
Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2025

Contact

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Utgifter för verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Course name

Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2025

Contactperson

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Förklaring

Utgifter för verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Course name

Artesan, textil - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Inspektorsränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2025

Contactperson

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Utgifter för verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.
Contact

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi


Application process

Utbildningen planeras nästa gång starta hösten 2025. Mera information under början av 2025.

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Sökande kontaktas och kallas till en personlig intervju. I samband med intervjun får sökanden göra uppgifter där motivation, intresse, förmåga till att omsätta teoretisk kunskap till praktiskt kunnande, samt förmåga att hitta nya kreativa lösningar, bedöms.