Course:
Artesan, textil - Grundexamen inom hantverk och konstindustri

Utbildning

Textilavdelningen ingår i axxells hantverksutbildning i Ekenäs tillsammans med avdelningen för guldsmide. Avdelningen har c.20 studerande. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på olika textila tekniker och första året får du grundkunskaper i sömnad, vävning, stickning och färgning/tygtryck. Därefter har du möjlighet att fördjupa dig i ett eller två av de här inriktningsområdena. Du kommer att tillverka både kläder och inredningstextilier som unikprodukter och serietillverkning. Huvudsakligen använder vi textila naturmaterial så som bomull, lin och ull. Materialen finns delvis på skolan. Redan i ett tidigt skede får du vänja dig vid tanken på att göra produkter till försäljning. För att få verkliga arbetssituationer ingår i studierna beställningsarbeten och ibland också samarbetsprojekt med företag inom branschen.

Vi ger en grundutbildning för textil- och beklädnadsbranschen och efter slutförda studier kan du fungera som yrkeskunnig i arbetslivet och med tilläggsutbildning kan du specialisera sig för olika nischer inom branschen.

Den undervisning som finns i produktplanering samt i estetiska, visuella och kulturella ämnen ska växelverka med varandra och också med arbetet i verkstaden. Ett exempel på det här är bildkomposition som stöder fotografering som stöder portfoliotillverkning som samverkar med layoutprogram på dator.

Skolans utrustning är fungerande och saklig och ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår. En egen hyfsad digitalkamera bra att ha med tanke på produktfotografering.

Utbildningens omfattning är 180 kompetenspoäng, det vill säga utbildningen är 3-årig. Om du har tidigare studier efter grundskola såsom gymnasiestudier eller yrkesutbildning får du räkna tillgodo vissa studier till exempel allmänbildande ämnen.

Innehåll

I huvudsak praktiska och teoretiska yrkesämnen, samt kurser som tar fasta på produktplanering och estetiska, visuella och kulturella ämnen. Dessutom ingår allmänbildande studier, perioder av inlärning i arbete som sker på arbetsplats och valfria studier. Studerande som har tidigare studier efter grundskola såsom gymnasiestudier eller yrkesutbildning får räkna tillgodo vissa studier till exempel allmänbildande ämnen.

Läroplanen för artesan, textil hittar du här

Detailed information

Course name

Artesan, textil - Grundexamen inom hantverk och konstindustri

Location

Fågelsången 1
10650 Ekenäs

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng, 3-årig utbildning

Start Date

August 2015

End Date

May 2018

Contact

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
044 739 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Miscellaneous

Studiesocial status
Man har rätt till studiestöd, gratis lunch och subventionerade resor mellan studieorten och hemmet.

Mål

Att ge en grundutbildning för textil- och beklädnadsbranschen. Att våra studerande efter slutförda studier kan fungera som yrkeskunniga människor i arbetslivet och att de med tilläggsutbildning kan specialisera sig för olika nischer inom branschen.

Material och utrustning

Huvudsakligen används textila naturmaterial så som bomull, lin och ull. Materialen finns delvis på skolan. En egen hyfsad digitalkamera är bra att ha. Dessutom behövs blyertspennor med olika hårdhet, färgpennor, ett bra suddgummi, linjal, mönsterritningslinjal, gradskiva, sax, snabblim, papperslim, pensel och skissbok. 
Sömnadstillbehör så som måttband, knappnålar, synålar och tygsax behövs.. Skolans utrustning är fungerande och saklig och ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår.

Utbildningsmiljö

Utbildningen fungerar i praktiska och representativa utrymmen som är relativt nyrenoverade i en ståtlig gammal byggnad med egen park och allmän simstrand strax intill.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Artesan, textil - Grundexamen inom hantverk och konstindustri

Location

Axxell i Ekenas
Axxell i Ekenas

Fågelsången 1
10650 Ekenäs<() Ekenas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng, 3-årig utbildning

Start Date

August 2015

End Date

May 2018

Contactperson

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
044 739 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Miscellaneous

Studiesocial status
Man har rätt till studiestöd, gratis lunch och subventionerade resor mellan studieorten och hemmet.

Mål

Att ge en grundutbildning för textil- och beklädnadsbranschen. Att våra studerande efter slutförda studier kan fungera som yrkeskunniga människor i arbetslivet och att de med tilläggsutbildning kan specialisera sig för olika nischer inom branschen.

Material och utrustning

Huvudsakligen används textila naturmaterial så som bomull, lin och ull. Materialen finns delvis på skolan. En egen hyfsad digitalkamera är bra att ha. Dessutom behövs blyertspennor med olika hårdhet, färgpennor, ett bra suddgummi, linjal, mönsterritningslinjal, gradskiva, sax, snabblim, papperslim, pensel och skissbok. 
Sömnadstillbehör så som måttband, knappnålar, synålar och tygsax behövs.. Skolans utrustning är fungerande och saklig och ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår.

Utbildningsmiljö

Utbildningen fungerar i praktiska och representativa utrymmen som är relativt nyrenoverade i en ståtlig gammal byggnad med egen park och allmän simstrand strax intill.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Artesan, textil - Grundexamen inom hantverk och konstindustri

Location

Fågelsången 1
10650 Ekenäs

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng, 3-årig utbildning

Start Date

August 2015

End Date

May 2018

Contactperson

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
044 739 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, men studerande betalar materialkostnaderna som varierar beroende på hurudan planering den studerande gjort. Vanligt är materialkostnader på 500-700€ för hela studietiden. De största kostnaderna kommer första året. Därefter görs flere arbeten som har karaktären av beställningar. Under perioderna av inlärning i arbete och allmänna studier uppstår heller inga materialkostnader.

Miscellaneous

Studiesocial status
Man har rätt till studiestöd, gratis lunch och subventionerade resor mellan studieorten och hemmet.

Mål

Att ge en grundutbildning för textil- och beklädnadsbranschen. Att våra studerande efter slutförda studier kan fungera som yrkeskunniga människor i arbetslivet och att de med tilläggsutbildning kan specialisera sig för olika nischer inom branschen.

Material och utrustning

Huvudsakligen används textila naturmaterial så som bomull, lin och ull. Materialen finns delvis på skolan. En egen hyfsad digitalkamera är bra att ha. Dessutom behövs blyertspennor med olika hårdhet, färgpennor, ett bra suddgummi, linjal, mönsterritningslinjal, gradskiva, sax, snabblim, papperslim, pensel och skissbok. 
Sömnadstillbehör så som måttband, knappnålar, synålar och tygsax behövs.. Skolans utrustning är fungerande och saklig och ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår.

Utbildningsmiljö

Utbildningen fungerar i praktiska och representativa utrymmen som är relativt nyrenoverade i en ståtlig gammal byggnad med egen park och allmän simstrand strax intill.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
044 739 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi


Application process

Ungdomar hänvisas att söka via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider hittar du på www.axxell.fi/gea.

Ansökan för vuxna sker med den elektroniska ansökningsblanketten som hittas under vuxenutbildningen till Artesan, textil.