Course:
Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Axxell ordnar en utbildning för grunderna inom el- och automationsbranschen i Karis. I utbildningen ingår examensdelarna basfärdigheter inom el- och automationsteknik (45 kompetenspoäng) och el- och energiteknik (30 kompetenspoäng) ur grundexamen inom el- och automationsbranschen, elmontör. Även kurserna i heta arbete, första hjälp, arbetssäkerhet och elarbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Målgruppen för utbildningen är personer som behöver grunder inom el- och automationsbranschen för att få arbete och personer i behov av tilläggsutbildning inom branschen. Målsättningen med utbildningen är att de studerande får arbete inom el- och automationsbranschen samt att de studerande avlägger delexamen av grundexamen inom el- och automationsbranschen, elmontör.

Den som avlagt utbildningen kan arbeta med produktion, distribuering och överföring av elektricitet, elektrifiering, elinstallationer, reparation och service samt inom automation och underhåll. De som arbetar inom el- och automationsbranschen installerar och underhåller el- och automationssystem eller eldistributionsnät i fastigheter och anläggningar.

Utbildningen är tvåspråkig, svenska/finska. Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personlig Utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen beaktas den studerandes utgångsnivå samt de kompetenser som arbeten i samarbetsföretagen förutsätter.

Innehåll

 • Basanvändning av dator och dataadministration samt förmåga att ta i bruk en dator
 • Basfärdigheter i elteknik och elektronik
 • Användning av handredskap, trä-, metall- och plastarbeten inom elbranschen
 • Behärskande av arbetarskydd, elsäkerhet och säkerhet vid elarbete
 • Kännedom och användning av elinstallationsmaterial
 • Elproduktion och elöverföring
 • Elritningar, elbeskrivningar, installations- och bruksanvisningar
 • Belysningsteknik och belysningsinstallationer
 • Elvärmeinstallationer
 • Installation av apparater
 • Elcentralinstallationer och installation av förbrukningsmätare
 • Arbetsplatsaktiviteter och allmänna avtalsvillkor
 • Felsökning och underhåll
 • Elinstallationer i fastigheter
 • Installationer i lågspänningsnät (<1kV)
 • Provning och testning av system, överlåtande av arbeten samt instruktioner om användning
 • Utbildning enligt utbildningsavtal i samarbetsföretaget eller samarbetsföretagen

Detailed information

Course name

Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

16 Dec 2019

Contact

Antti Sulkava

044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6 - 12.7.2020

Course name

Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

16 Dec 2019

Contactperson

Antti Sulkava

044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6 - 12.7.2020

Course name

Grunderna inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

20 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

16 Dec 2019

Contactperson

Antti Sulkava

044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus 29.6 - 12.7.2020


Contact

Antti Sulkava

044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.te-palvelut.fi. Du kan söka till utbildningen genom att fylla i ansökan på internet på www.te-palvelut.fi. Direktlänk till utbildningens info och ansökningsblankett hitta du här. Utbildningens nummer är 688479.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.