Gemensam Ansökan 2018

Välkommen till Axxells info om gemensam ansökan!

Årets gemensamma ansökan är nu slut och besked om antagning kommer till alla sökande senast 14.6. Senast den 28.6 skall du ha tagit emot din studieplats.

Mera information om den kontinuerliga ansökan och hur du ansöker till utbildningarna hittar du på www.axxell.fi/soknu!

 

Gemensam ansökan ordnas 20.2–13.3.2018

I gemensam ansökan till yrkesutbildning 20.2–13.3.2018 kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2018.

Du kan ansöka till utbildningarna på sidan www.studieinfo.fi. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbrt grundskolebetyg eller studentbetyg. Har du en yrkesutbildning eller annan utbildning från tidigare kan du inte söka i gemensam ansökan, utan först i tilläggsansökan direkt till skolan med början i mitten av juni.

Utbildningarna inom Axxell som du kan söka till via gemensam ansökan hittar du nedan.

Axxells ungdomsutbildningar

Axxell Brusaby, Kimito

Sökande till djurskötare / landsbygdsföretagare observera! Då du i gemensam ansökan på www.studieinfo.fi söker till djurskötare eller landsbygdsföretagare kan du endast välja att söka till grundexamen inom lantbruksbranschen! Du kan alltså INTE i ansökningsblanketten välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen (information om respektive utbildning finns). Du kommer i ett senare skede att styras till den utbildning du önskar gå.

Axxell Karis

 • Rörmontör (grundexamen inom husteknik)(gr, st)
 • Plåtslagare-svetsare/verkstadsmekaniker (grundexamen inom maskin- och metallbranschen)(gr, st)
 • Frisör (grundexamen inom hårbranschen)(gr, st)
 • Kock (grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen)(gr)
 • Fordonsmekaniker (grundexamen inom bilbranschen)(gr, st)
 • Husbyggare (grundexamen inom byggnadsbranschen)(gr, st)
 • Merkonom (grundexamen inom företagsekonomi)(gr, st)
 • Datanom (grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik)(gr, st)
 • Närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)(gr)

Axxell Pargas

 • Husbyggare (grundexamen inom byggnadsbranschen)(gr, st)
 • Elmontör/Automationsmontör (grundexamen inom el- och automationsteknik)(gr, st)
 • Kosmetolog (grundexamen inom skönhetsbranschen)(gr, st)
 • Kock (grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen)(gr, st)

Axxell Åbo

tryck på bild för att öppna galleri

Språkprov

Språkprov för alla utbildningar ordnas på ett ställe, i Axxell Karis, Bangatan 75, tisdag 17.4.2018 kl. 10-14. Du får en kallelse till språkprovet.

Du som ansöker om studieplats vid Axxell och inte har något av dessa

- svenska som modersmål
- svenska som skolspråk
- minst 7 i A-lärokurs i svenska som andra inhemska i grundskolan
- genomfört allmänt nationellt språkprov i svenska

måste bli godkänd i ett språkprov hos oss före du kan bli antagen. I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisnings-språket både muntligt och skriftligt.

 

Antagning enligt prövning 

Axxell hanterar alla ansökningar till antagning enligt prövning centralt. Alla bilagor till ansökan ska skickas till ansökningsbyrån vid Centraladministrationen. Detta för att undvika att t.ex. intyg och epikriser rör sig mellan enheterna och det är dessutom lättare för grundskolorna eller föräldrar som hittills varit tvungna att kopiera upp intyg om eleven sökt till flera enheter.

Efter att Axxell fått ansökan inkl. intyg och dokumentation kommer vår koordinator för specialundervisning och studerandevård att behandla dem och därefter hålls ett möte med relevant personal från de enheter som berörs och vi gör ett beslut om att anta eller ej anta. Därefter skickas intygen och dokumenten till den enhet som den sökande haft som första önskemål. Antas den sökande till lägre stående önskemål skickas dokumentationen dit efter att antagningen är klar.

Handlingar gällande antagning enligt prövning skickas till:

Axxell
Ansökningsbyrån
PB 1006
10601 EKENÄS

Märk kuvertet ”ansökan enligt prövning”.