Gemensam Ansökan 2019

Välkommen till Axxells info om gemensam ansökan!

Gemensam ansökan ordnas 19.2–12.3.2019 på www.studieinfo.fi

I gemensam ansökan till yrkesutbildning 19.2–12.3.2019 kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2019.

Du kan ansöka till utbildningarna på sidan www.studieinfo.fi. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbrt grundskolebetyg eller studentbetyg. Har du en yrkesutbildning eller annan utbildning från tidigare kan du inte söka i gemensam ansökan utan söker direkt till Axxell. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar, du kan söka direkt till oss med ansökningsblanketten på vår hemsida.

Utbildningarna inom Axxell som du kan söka till via gemensam ansökan hittar du nedan.

Axxells utbildningar för unga

Axxell Brusaby, Kimito

Sökande till djurskötare / landsbygdsföretagare observera! Då du i gemensam ansökan på www.studieinfo.fi söker till djurskötare eller landsbygdsföretagare kan du endast välja att söka till grundexamen inom lantbruksbranschen! Du kan alltså INTE i ansökningsblanketten välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen (information om respektive utbildning finns). Du kommer i ett senare skede att styras till den utbildning du önskar gå.

Axxell Karis

 • Rörmontör (grundexamen i husteknik)(gr, st)
 • Plåtslagare-svetsare (grundexamen inom maskin- och produktionsteknik)(gr, st)
 • Frisör (grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen)(gr, st)
 • Fordonsmekaniker (grundexamen inom bilbranschen)(gr, st)
 • Husbyggare (grundexamen inom byggnadsbranschen)(gr, st)
 • Merkonom (grundexamen i affärsverksamhet)(gr, st)
 • Datanom (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik)(gr, st)
 • Närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)(gr)

Axxell Pargas

 • Husbyggare (grundexamen inom byggnadsbranschen)(gr, st)
 • Elmontör/Automationsmontör (grundexamen inom el- och automationsbranschen)(gr, st)
 • Kosmetolog (grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen)(gr, st)
 • Kock (grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen)(gr, st)

Axxell Åbo

Kyrkslätt (ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen) - NYHET

 • Datanom (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (gr, st) - i samarbete med Kyrkslätts gymnasium

Följande utbildningar är det även möjligt för dig att söka till, men inte i gemensam ansökan utan direkt till Axxell med ansökningsblanketten som finns på vår hemsida:

tryck på bild för att öppna galleri

Språkprov - gäller sökande till utbildningar i gemensam ansökan

Språkprov för alla utbildningar ordnas 12.4.2019 kl. 13.00 på två ställen i Axxell:

Axxell Karis, Bangatan 75 och Axxell i Åbo, Hertig Johans Parkgata 21. Du får en kallelse till språkprovet.

Du som ansöker om studieplats vid Axxell och inte har något av dessa

- svenska som modersmål
- svenska som skolspråk
- minst 7 i A-lärokurs i svenska som andra inhemska i grundskolan
- genomfört allmänt nationellt språkprov i svenska

måste bli godkänd i ett språkprov hos oss före du kan bli antagen. I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisnings-språket både muntligt och skriftligt.

 

Antagning enligt prövning 

Axxell hanterar alla ansökningar till antagning enligt prövning centralt. Alla bilagor till ansökan ska skickas till ansökningsbyrån vid Centraladministrationen. Detta för att undvika att t.ex. intyg och epikriser rör sig mellan enheterna och det är dessutom lättare för grundskolorna eller föräldrar som hittills varit tvungna att kopiera upp intyg om eleven sökt till flera enheter.

Efter att Axxell fått ansökan inkl. intyg och dokumentation kommer vår koordinator för specialundervisning och studerandevård att behandla dem och därefter hålls ett möte med relevant personal från de enheter som berörs och vi gör ett beslut om att anta eller ej anta. Därefter skickas intygen och dokumenten till den enhet som den sökande haft som första önskemål. Antas den sökande till lägre stående önskemål skickas dokumentationen dit efter att antagningen är klar.

Handlingar gällande antagning enligt prövning skickas till:

Axxell
Ansökningsbyrån
PB 1006
10601 EKENÄS

Märk kuvertet ”ansökan enligt prövning”.