ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemensam Ansökan 2024

Välkommen till Axxells info om gemensam ansökan!

Gemensam ansökan ordnas 20.2–19.3.2024 på www.studieinfo.fi

I gemensam ansökan till yrkesutbildning 20.2–19.3.2024 kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2024.

Du kan ansöka till utbildningarna på sidan www.studieinfo.fi. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbrt grundskolebetyg eller studentbetyg. Har du en yrkesutbildning eller annan utbildning från tidigare kan du inte söka i gemensam ansökan utan söker direkt till Axxell. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar, du kan söka direkt till oss med ansökningsblanketten på vår hemsida.

Utbildningarna inom Axxell som du kan söka till via gemensam ansökan hittar du nedan.

VAD är DITT drömyrke?

www.axxell.fi/vad kan du titta på en video för alla de 19 utbildningar vi ordnar för unga och få en inblick i vad utbildningen går ut på och vad du kan göra efter det.

Axxells utbildningar för unga

Axxell Brusaby, Kimito

Sökande till djurskötare / landsbygdsföretagare observera! Då du i gemensam ansökan på www.studieinfo.fi söker till djurskötare eller landsbygdsföretagare kan du endast välja att söka till grundexamen inom lantbruksbranschen! Du kan alltså INTE i ansökningsblanketten välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen (information om respektive utbildning finns). Du kommer i ett senare skede att styras till den utbildning du önskar gå.

Axxell i Karis

Axxell i Pargas

Axxell i Åbo

Vi ordnar också många flerformsutbildningar som du också kan söka till. Till dessa söker du direkt till Axxell med ansökningsblanketten som finns på vår hemsida. Här är några exempel:

Alla utbildningar hittar du på www.axxell.fi/vara-utbildningar. Observera att en flerformsutbildning innebär att du har närstudier i skolan bara ibland och du ska däremellan göra uppgifter på distans. Också i flerformsutbildningarna ingår inlärning på arbetsplats (UA eller praktik).

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
gallery pic 6
gallery pic 7
gallery pic 8
gallery pic 9
gallery pic 10
gallery pic 11
gallery pic 12
gallery pic 13
gallery pic 14
tryck på bild för att öppna galleri

Språkprov - gäller endast sökande med utländskt betyg

För den som söker med utländskt betyg ordnas språkprov.  Språkprov för alla utbildningar ordnas i Karis, Bangatan 75, 2.5.2024 kl. 14.

Du får en kallelse till språkprovet. I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt.

 

Antagning enligt prövning 

Axxell hanterar alla ansökningar till antagning enligt prövning centralt. Alla bilagor till ansökan ska skickas till ansökningsbyrån vid Centraladministrationen. Detta för att undvika att t.ex. intyg och epikriser rör sig mellan enheterna och det är dessutom lättare för grundskolorna eller föräldrar som hittills varit tvungna att kopiera upp intyg om eleven sökt till flera enheter.

Skäl till antagning enligt prövning är
1. inlärningssvårigheter
2. sociala skäl
3. saknar betyg från den grundläggande utbildningen
4. utländskt betyg
5. otillräckliga kunskaper i examensspråket
6. individualiserad lärokurs i modersmål och matematik

De som platsar under kategori 3, 4 och 6 kan endast ansöka enligt prövning. I en undervisningsgrupp får endast 30% av studerandena vara antagna enligt prövning.


Alla som söker enligt prövning på grund av orsak 1, 2 eller 6 kallas till en obligatorisk intervju. Intervjun kan inte göras på distans.

De som sökt enligt prövning skall sända in bilagor som stöder/motiverar deras ansökan. Utan tillräcklig info kan vi inte ta ställning till ansökan, vilket kan resultera i ett negativt antagningsbeslut. Samtliga handlingar sänds in till ”ansökningsbyrån”/CA i ett exemplar, senast 31.3:

Axxell
Ansökningsbyrån
PB 1006
10601 EKENÄS

Märk kuvertet ”ansökan enligt prövning”.


Handlingar som Axxell önskar få är:

  • utlåtande från olika vård- och testinstanser
  • uppgifter om pedagogiska lösningar, som tidigare ordnats för att stöda inlärningen och underlätta elevens vardag
  • utlåtande från specialläraren
  • utlåtande över hur eleven klarar sig i praktiska ämnen, till exempel slöjd och huslig ekonomi.
  • intyg från eventuella sommarjobb, prao och/eller hobbyverksamhet.

Prov som mäter inlärningsfärdigheter

Som stöd i beslutet om antagning enligt prövning ordnas ett prov som mäter inlärningsfärdigheterna. Provet har utformats av Helsingfors universitet.

  • provet mäter den allmänna tankeförmågan
  • provet visar den grundläggande inlärningsförmågan
  • provet mäter inte kunskaper i olika läroämnen
  • man kan inte få minuspoäng för provet
  • man kan inte få underkänt i provet

Resultatet av provet kommer i formen av ett vitsord i skalan 1-16 i delarna Slutledning, Matematik och Verbal. Oberoende hur många skolor eleven sökt till i gemensamma ansökan, så utför eleven endast ett prov. Provresultat skickas till alla skolor hen sökt till. Provet genomförs på skolans dator och tar högst en timme. Kallelsen skickas ut ca en vecka före provet.

Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Pargas - 17.4.2024

Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Karis - 17.4.2024