GEA 2016

Information om tilläggsansökan hittar du här

Välkommen till Axxells info om gemensam ansökan!

Den gemensamma ansökan är avslutad för denna gång. Nästa gång kan man söka till våra ungdomsutbildningar i tilläggsansökan som sker under sommaren. Mera information om vilka utbildningar du kan söka till i tilläggsansökan publiceras efter mitten av juni.

den gemensamma ansökan skedde i år under tiden 23.2-15.3.2016 på adressen www.studieinfo.fi.

På den här sidan hittar du förutom en lista på de utbildningar som du kan söka till i den gemensamma ansökan också bl.a. information om hur behandligen av antagning genom prövning

Axxells ungdomsutbildningar

OBS! De utbildningar som du kan söka till i tilläggsansökan publiceras på denna plats i mitten av juni!

Axxells ungdomsutbildningar:

Axxell Brusaby, Kimito

Axxell i Ekenäs, Fågelsången 1

Axxell i Ekenäs, Raseborgsvägen 9

  • Merkonom (grundexamen inom företagsekonomi)(gr, st)
  • Datanom (grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik)(gr, st)
  • Närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)(gr)

Axxell Karis

Axxell Pargas

Axxell Aboa Mare

Vakthavande styrman / Vakthavande maskinmästare (grundexamen i sjöfart)(gr, st)

tryck på bild för att öppna galleri

Språkprov

Språkprov för alla utbildningar ordnas på ett ställe, i Axxell Karis, Bangatan 75, måndagen den 11.4 kl. 10.00.

Du som ansöker om studieplats vid Axxell och inte har något av dessa

- svenska som modersmål
- svenska som skolspråk
- minst 7 i A-lärokurs i svenska som andra inhemska i grundskolan
- genomfört allmänt nationellt språkprov i svenska

måste bli godkänd i ett språkprov hos oss före du kan bli antagen. I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisnings-språket både muntligt och skriftligt.

 

Axxells hantering av antagning enligt prövning ansökningarna

Axxell kommer denna vår att ändra sitt förfaringssätt angående behandlingen av antagning enligt prövning. Vi hanterar nu alla ansökningar centralt. Alla ansökningar skickas till ansökningsbyrån vid Centraladministrationen. Detta för att undvika att t.ex. intyg och epikriser rör sig mellan enheterna och det är dessutom lättare för grundskolorna eller föräldrar som hittills varit tvungna att kopiera upp intyg om eleven sökt till flera enheter.

Efter att Axxell fått ansökan inkl. intyg och dokumentation sig tillsända kommer vår koordinator för specialundervisning och studerandevård att behandla dem och därefter hålls ett möte med relevant personal från de enheter som berörs och vi gör ett beslut om att anta eller ej anta. Därefter skickas intygen och dokumenten till den enhet som den sökande haft som första önskemål. Antas den sökande till lägre stående önskemål skickas dokumentationen dit efter att antagningen är klar.

Ansökan om antagning enligt prövning skickas härefter till:

Axxell
Ansökningsbyrån
PB 1006
10601 EKENÄS

Märk gärna kuvertet ”ansökan enligt prövning”.