ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Gemensam Ansökan 2024

Välkommen till Axxells info om gemensam ansökan!

Gemensam ansökan ordnas 20.2–19.3.2024 på www.studieinfo.fi

I gemensam ansökan till yrkesutbildning 20.2–19.3.2024 kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2024.

Du kan ansöka till utbildningarna på sidan www.studieinfo.fi. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbrt grundskolebetyg eller studentbetyg. Har du en yrkesutbildning eller annan utbildning från tidigare kan du inte söka i gemensam ansökan utan söker direkt till Axxell. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar, du kan söka direkt till oss med ansökningsblanketten på vår hemsida.

Utbildningarna inom Axxell som du kan söka till via gemensam ansökan hittar du nedan.

VAD är DITT drömyrke?

www.axxell.fi/vad kan du titta på en video för alla de 19 utbildningar vi ordnar för unga och få en inblick i vad utbildningen går ut på och vad du kan göra efter det.

Axxells utbildningar för unga

Axxell Brusaby, Kimito

Sökande till djurskötare / landsbygdsföretagare observera! Då du i gemensam ansökan på www.studieinfo.fi söker till djurskötare eller landsbygdsföretagare kan du endast välja att söka till grundexamen inom lantbruksbranschen! Du kan alltså INTE i ansökningsblanketten välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen (information om respektive utbildning finns). Du kommer i ett senare skede att styras till den utbildning du önskar gå.

Axxell i Karis

Axxell i Pargas

Axxell i Åbo

Vi ordnar också många flerformsutbildningar som du också kan söka till. Till dessa söker du direkt till Axxell med ansökningsblanketten som finns på vår hemsida. Här är några exempel:

Alla utbildningar hittar du på www.axxell.fi/vara-utbildningar

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
gallery pic 6
gallery pic 7
gallery pic 8
gallery pic 9
gallery pic 10
gallery pic 11
gallery pic 12
gallery pic 13
gallery pic 14
tryck på bild för att öppna galleri

Språkprov - gäller endast sökande med utländskt betyg

För den som söker med utländskt betyg ordnas språkprov.  Språkprov för alla utbildningar utförs i år på grund av rådande situation per telefon eller Teams/Skype. Läraren kommer att kontakta alla deltagare per telefon datum meddelas senare.

Du får en kallelse till språkprovet. I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt.

 

Antagning enligt prövning 

Axxell hanterar alla ansökningar till antagning enligt prövning centralt. Alla bilagor till ansökan ska skickas till ansökningsbyrån vid Centraladministrationen. Detta för att undvika att t.ex. intyg och epikriser rör sig mellan enheterna och det är dessutom lättare för grundskolorna eller föräldrar som hittills varit tvungna att kopiera upp intyg om eleven sökt till flera enheter.

Efter att Axxell fått ansökan inkl. intyg och dokumentation kommer vår sakkunniga inom specialundervisning och studerandevård att behandla dem och därefter hålls ett möte med relevant personal från de enheter som berörs och vi gör ett beslut om att anta eller ej anta. Därefter skickas intygen och dokumenten till den enhet som den sökande haft som första önskemål. Antas den sökande till lägre stående önskemål skickas dokumentationen dit efter att antagningen är klar.

Handlingar gällande antagning enligt prövning skickas senast 30.4 till:

Axxell
Ansökningsbyrån
PB 1006
10601 EKENÄS

Märk kuvertet ”ansökan enligt prövning”.

Alla som sökt enligt prövning kallas till ett nationellt prov som mäter inlärningsfärdigheten. Provet har utformats av Helsingfors universitet.

25.4.2022 kl. 12-14 Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Pargas

28.4.2022 kl. 10-12 Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Karis