Course:
Hygienpass tenttillfälle, Karis 16.2.2022


Detailed information

Course name

Hygienpass tenttillfälle, Karis 16.2.2022

Location

Tenten hålls i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Feb 2022

Last day to apply

06 Feb 2022

Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

50€

Charge

(40,32 + 24% moms)

Course name

Hygienpass tenttillfälle, Karis 16.2.2022

Location

Tenten hålls i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Finnish

Scope

Start Date

16 Feb 2022

Last day to apply

06 Feb 2022

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

50€

Förklaring

(40,32 + 24% moms)

Course name

Hygienpass tenttillfälle, Karis 16.2.2022

Location

Tenten hålls i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Finnish

Scope

Start Date

16 Feb 2022

Last day to apply

06 Feb 2022

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Price

50€

Charge

(40,32 + 24% moms)Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten nedan. Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Företag observera!Då man väljer företagsfaktura som betalningsalternativ via Collector Bank så måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder eller med Mobil ID. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi.

Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi eller ring 044-739 7355. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.

Application

Note that the course fee is paid upon registration. The payment service provider is Checkout and approved payment methods are bank, credit card and invoice. For more information, klick Terms of registration

Once the payment has been accepted, a receipt will be sent to the e-mail address provided in the registration form. For more information and terms of payment, see www.checkout.fi. See also privacy policy (only in Swedish and Finnish).
We will contact you when the registration has closed. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).
Students under the age of 18 can register with the permission of their legal guardian. If you are underage, you should always fill in the legal guardians name, address, phone number and e-mail address in the fields for financer (Under Who finances the course please fill in “Another person or company�). The invoice will always be sent to the legal guardian.

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.