Course:
Inredare - Yrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Inredare - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell Överby i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

January 2025

Contact

Heidi Pelander-Hänninen

044-739 7655
heidi.pelander-hanninen@axxell.fi

Charge

Pris: 250€, arbetslösa halva priset (intyg över arbetslöshet bör uppvisas). Vissa övriga kostnader kan tillkomma, t.ex. materialkostnader el.dyl.

Course name

Inredare - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell Överby i Esbo

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

January 2025

Contactperson

Heidi Pelander-Hänninen

044-739 7655
heidi.pelander-hanninen@axxell.fi

Förklaring

Pris: 250€, arbetslösa halva priset (intyg över arbetslöshet bör uppvisas). Vissa övriga kostnader kan tillkomma, t.ex. materialkostnader el.dyl.

Course name

Inredare - Yrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell Överby i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

January 2025

Contactperson

Heidi Pelander-Hänninen

044-739 7655
heidi.pelander-hanninen@axxell.fi

Charge

Pris: 250€, arbetslösa halva priset (intyg över arbetslöshet bör uppvisas). Vissa övriga kostnader kan tillkomma, t.ex. materialkostnader el.dyl.Contact

Heidi Pelander-Hänninen

044-739 7655
heidi.pelander-hanninen@axxell.fi


Application process

Ny utbildning planeras starta i januari 2025, mera information under hösten.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en antagningsintervju där det ingår praktiska uppgifter.

Förhandsuppgift

Ta med till intervjutillfället:

  • Portfolio
  • Kalendern

Ha med dig din portfolio med inredningsarbeten du gjort. Vid intervjun vill vi att du motiverar vilken nytta du har av utbildningen och vi är intresserade av dina framtidsplaner.