Course:
Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Utbildning

Nyhet! Ny utbildning för lokalvårdare, grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen startar i september 2019 i Karis!

En lokalvårdare ser till att det är rent och snyggt. Efterfrågan på personal är stor och du har goda möjligheter att få arbete efter utbildningen. Som lokalvårdare har du ett rörligt arbete och kan arbeta med olika arbetsuppgifter på olika arbetsplatser

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig städa professionellt med olika rengöringsmedel, redskap och maskiner enligt moderna metoder och med god ekonomi. Utbildningen är en flerformsutbildning med 2 närstudiedagar/vecka. För varje examensdel har du arbetsplatsförlagd utbildning där du praktiskt tränar det som du sedan visar i ett yrkesprov. Utbildningstiden är individuell och beror på dina förkunskaper. En hel examen är cirka 2 år.

Studiernas uppbyggnad

För en hel examen finns det två examensdelar som är obligatoriska; underhållsstädningstjänster och storstädningstjänster. Genom de valbara examensdelarna kan du inrikta ditt kunnande och de väljer du helt av eget intresse.

De valbara examensdelarna är t.ex. rengöringstjänster i hotell- och inkvarteringslokaler, i köpcentrum och butikslokaler, i trafikmedel, i läroanstalter och daghem, i hälso- och sjukvårdsinrättningar, i simbassängs- och spalokaler och i industrianläggningar.

Du kan också välja städning av hem i specialsituationer, städtjänster vid byggande eller vård av kläder och textilier.

Det är också möjligt att studera en eller flera examensdelar (delexamen).

Arbetsmöjligheter

Som lokalvårdare kan du arbeta i butik, köpcentrum, skola, daghem, servicehus, sjukhus, badinrättning, hotell, företag, industrier, passagerarfartyg eller på ett städföretag som utför städning på olika platser på entreprenad.

Det är också möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Examensgrunderna hittar du på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4221361/reformi/rakenne


Detailed information

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

02 Sep 2019

End Date

30 Apr 2021

Last day to apply

15 Aug 2019

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

02 Sep 2019

End Date

30 Apr 2021

Last day to apply

15 Aug 2019

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

02 Sep 2019

End Date

30 Apr 2021

Last day to apply

15 Aug 2019

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fiContact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.