Course:
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Axxell startar ny utbildning för yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård hösten 2018!

Det här är en utbildning för dig som redan har en grundutbildning inom social- och hälsovård och vill förstärka ditt kunnande inom mental- och missbrukarvården samt öka dina möjligheter på arbetsmarknaden. Fokus i utbildningen kommer att vara på de kognitiva- och lösningsorienterade synsätten.

Utbildningen ordnas som flerformsstudier med när- och distansstudier samt möjlighet till att göra inlärning i arbete på olika enheter för att bredda ditt kunnande. Utbildningen inleds 1.10.2018 och beräknas vara avklarad i februari 2020. För att studerande uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande där den studerandes tidigare erfarenheter och kunnande beaktas.

Det är också möjligt att studera på läroavtal, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Utbildningen består av obligatoriska (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (50 kompetenspoäng). Obligatoriska examensdelar är: Yrkesmässig verksamhet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (50 kompetenspoäng) och Verksamhet i när- och närståendenätverk (50 kompetenspoäng).

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård har ett arbete tillsammans med klienter och deras när- och närståendenätverk i förebyggande, rehabiliterande och vårdande mentalhälsoarbete och missbrukarvård, och de kan i arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice.

Du kan läsa mera om examensgrunderna här: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/3689872


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

01 Oct 2018

End Date

28 Feb 2020

Last day to apply

15 Aug 2018

Contact

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Price

450€

Charge

Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Oct 2018

End Date

28 Feb 2020

Last day to apply

15 Aug 2018

Contactperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Price

450€

Förklaring

Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Oct 2018

End Date

28 Feb 2020

Last day to apply

15 Aug 2018

Contactperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Price

450€

Charge

Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Contact

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.