Course:
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Utbildning

Axxell startar ny utbildning för yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård hösten 2018!

Det här är en utbildning för dig som redan har en grundutbildning inom social- och hälsovård och vill förstärka ditt kunnande inom mental- och missbrukarvården samt öka dina möjligheter på arbetsmarknaden. Fokus i utbildningen kommer att vara på de kognitiva- och lösningsorienterade synsätten.

Utbildningen ordnas som flerformsstudier med när- och distansstudier samt möjlighet till att göra inlärning i arbete på olika enheter för att bredda ditt kunnande. Utbildningen inleds 1.10.2018 och beräknas vara avklarad i februari 2020. För att studerande uppgörs en personlig utvecklingsplan för kunnande där den studerandes tidigare erfarenheter och kunnande beaktas.

Det är också möjligt att studera på läroavtal, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Utbildningen består av obligatoriska (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (50 kompetenspoäng). Obligatoriska examensdelar är: Yrkesmässig verksamhet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (50 kompetenspoäng) och Verksamhet i när- och närståendenätverk (50 kompetenspoäng).

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård har ett arbete tillsammans med klienter och deras när- och närståendenätverk i förebyggande, rehabiliterande och vårdande mentalhälsoarbete och missbrukarvård, och de kan i arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice.

Du kan läsa mera om examensgrunderna här: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/3689872


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

01 Oct 2018

End Date

28 Feb 2020

Last day to apply

15 Aug 2018

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Price

450€

Charge

Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Krav på hälsotillstånd:

Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller
personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:

 • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
 • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
 • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

01 Oct 2018

End Date

28 Feb 2020

Last day to apply

15 Aug 2018

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Price

450€

Förklaring

Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Krav på hälsotillstånd:

Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller
personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:

 • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
 • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
 • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

01 Oct 2018

End Date

28 Feb 2020

Last day to apply

15 Aug 2018

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Price

450€

Charge

Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Krav på hälsotillstånd:

Som studerande kan inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller
personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna. Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning som studerande:

 • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
 • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
 • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.


Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen (ansökan öppnar inom kort). Alla sökande kallas till en personlig intervju.