Course:
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

16 Sep 2021

End Date

16 Dec 2022

Last day to apply

31 Aug 2021

Contact

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€ (normalpris 450€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade gratis under år 2021, intyg över arbetslöshet eller permittering bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

16 Sep 2021

End Date

16 Dec 2022

Last day to apply

31 Aug 2021

Contactperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 225€ (normalpris 450€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade gratis under år 2021, intyg över arbetslöshet eller permittering bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

16 Sep 2021

End Date

16 Dec 2022

Last day to apply

31 Aug 2021

Contactperson

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€ (normalpris 450€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade gratis under år 2021, intyg över arbetslöshet eller permittering bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Miscellaneous

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Contact

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi


Application process

Nästa utbildning planeras starta våren 2022. Kontakta Bernhard Weckström (kontaktuuppgifter ovan) om du är intresserad av utbildningen.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.