&nsbp;

Om Axxell

Axxell erbjuder mångsidig utbildning för såväl ungdomar som vuxna. Hos oss kan du avlägga en examen, men du har också möjlighet att utveckla dig själv och din yrkesskicklighet genom folkhögskolestudier och kurser som inte leder till examen.

Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Läs om Axxells vision och strategi

Axxells pedagogiska program

Kvalitetsarbetet

Kvaliteten utvecklar vi genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt förbättra dem. Med hjälp av utvärderingar, som både studerande och utbildningspersonal fyller i, förbättrar vi också vår kvalitet.

Axxell strävar efter en positiv arbetsmiljö där både personal och studerande trivs. Tillsammans upprätthåller och utvecklar vi arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten på arbetsplatsen.

omoss

Axxell grundades 1.8.2008, då de tidigare skolorna Västra Nylands yrkesskola, Yrkesinstitutet Sydväst, Lappfjärds folkhögskola, Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan, Kuggomskolan och Åbolands folkhögskola/Språk- och turisminstitutet förenade sin kraft och kunskap. Verksamheten växte därefter två år i rad då Axxell välkomnade Karis Kurscenter den 1 januari 2009 och Åbolands yrkesinstitut den 1 januari 2010. Till skillnad från de tidigare skolnamnen; t.ex. Yrkesinstitutet Sydväst eller Västra Nylands Yrkesskola, så har Axxell inga epitet av detta slag, utan heter kort och gott Axxell.

Axxell har idag ca 2 700 studerande, ca 700 av dem är ungdomar.

Axxells verksamhetsorter

Vi värnar om miljön

Målet med Axxells miljöarbete är att stöda våra studerande att utvecklas till miljöansvariga medborgare som i sin framtida verksamhet kan ta i beaktande de olika aspekterna av hållbar utveckling.
Att utveckla miljömedvetenhet och -kunskap samt attityder hos personal ingår också i vårt miljöarbete.

Administration

Bolaget Axxell Utbildning Ab är skolans upprätthållare. Bolaget leds av en styrelse och som VD fungerar Stefan Johansson. Det pedagogiska arbetet leds av rektor Lena Johansson. Axxells breda utbildningsutbud produceras med en personalstyrka på ca 270 personer.

Ägare

Axxell möjliggörs tack vare ägarkrafter som vill satsa på utvecklingen av en stark och kvalitativ yrkesutbildning och fri bildning på svenska. De två största ägarna är Svenska folkskolans vänner r.f. och Svenska småbruk och egna hem Ab. Utöver dessa två är även Raseborgs stad delägare i bolaget.

Axxell Utbildning Ab:s styrelse

Bolagets styrelse väljs av bolagsstämman för en mandattid, som utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Axxell Utbildning Ab:s ordinarie bolagsstämma har 19.5.2020 valt följande styrelsemedlemmar: 

Andersson Niklas

Aura Johan, ordförande

Backman Heidi

Björklöf Filip

Lundberg Ulrika

Strandberg Anders

Söderholm Mikael

Tasanko Jaana

 

Axxells direktion

Direktionen består av åtta representanter för arbetslivet, en representant för huvudmannen, en representant för lärarna, en representant för övrig personal samt två representanter för studerande. För alla valda representanter utses personliga suppleanter. Direktionens mandattid är tre år, dock så att studerande har en mandattid som sträcker sig max två månader efter att de avslutat studierna. För resterande tid görs kompletteringsval.

Direktionens sammansättning 1.1.2018-31.12.2020:

Ordinarie medlem (suppleant inom parentes)

Representanter för arbetslivet:

Tanja Liljeqvist (Gunilla Granberg)

Niklas Andersson, ordförande ( Magnus Wiksten)

Lars Björklöf (Fredrika Åkerö)

Björn Lindqvist (Oskar Signell)

Patrik Gustafsson (Peter Rolin)

Kirsi Ala-Jaakkola (Charlotte Lindh)

Tomas Eklund (Teresia Blomberg)

Camilla Karlsson (Britt-Marie Granström)

Huvudmannens representant: Stefan Johansson (Filip Björklöf)

Representant för lärarna: Johanna Lind (Anders Fagerlund)

Representant för övrig personal: Monica Polenius (Annette Lindholm)

Representanter för studerande (fr.o.m. 16.5.2019): Annabelle Cehlin

Bokslut

Bokslutet för 2019 hittar du här

Läs mera om våra verksamhetsorter:


Bilder från enheterna

Avgifter för intygs- och betygskopior

Har du tappat ditt betyg och behöver en kopia på det, debiterar vi en avgift enligt följande:

För hela examensbetyg 30€
För enstaka intygs- och betygskopior 10-30€.