Course:
Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (vuxen)

Utbildning

Utbildningen startar i Ekenäs i Augusti 2017. Detta är kursen för Dej som vill veta lite mera om vad som händer i skogen. Vad kan jag göra själv i min skog? Vad pratar skogsfackmännen egentligen om? Finns det möjligheter att utnyttja min skog på något annat sätt än det nuvarande? Vad står det egentligen i skogsbruksplanen? Passar utmärkt för kvinnliga skogsägare!

Utbildningen är en förberedande utbildning för grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare-skogsserviceproducent. Deltagarna kan avlägga tre examensdelar.

Kursen genomförs som flerformsstudier, vilket innebär:

  • i medeltal en kursdag (vanligtvis fredag) per månad i 1 år. Expertföreläsare inom skogsvård, avverkning, ekonomi, skogsbruksplanering m.m..
  • självstudier (Skogsbrukets handbok m.m.) och hemuppgifter
  • studiebesök och exkursioner
  • praktik i egen skog eller grannens
  • personlig handledning med arbetsinstruktioner vid tex. röjning och avverkning
  • omfattning 40 studieveckor

Skogsbrukare 40sv

A. Skogsvård och drivning, 20sv

    närstudier 150h
    självstudier 300h
    praktik 250h

Examensuppgifter:

1. Portfolio om plan av ett ca 5ha stort skogsområde.

    indelning i skogstyper
    utvecklingsklasser
    naturhänsyn o viltvård
    stämlingsplan
    avverknings o förnyelseplan

Examinanden gör en plan för ett skogsområde, ca 5ha. I planen ska ingå åtminstone de delar som nämns i uppgiften (ovan). Han redovisar sin plan genom en portfolio som han lämnar in för bedömning. I portfolion finns tex. kartor, tabeller, fotografier, figurkartor och en textdel. Dessutom ska examinanden göra en självvärdering av sitt arbete med portfolion.

2. Praktisk uppgift

    plantering
    röjning
    fällning av träd

Examinanden får i uppdrag att fälla ett eller några större träd och upparbeta dem. Examinanden får i uppgift att plantera ett mindre område samt att göra plantskogsröjning. En bedömare finns på plats.

B. Skogsvårdsarbeten, 10sv

    närstudier 50h
    självstudier 100h
    praktik 150h

Examensuppgifter

1. Praktisk uppgift

    gallringsavverkning

Examinanden ska självständigt utföra gallringsavverkning på en mindre yta enligt givna direktiv (tex. mål för stamtäthet efter gallringen). Bedömare finns på plats vid utförande av uppgiften.

2. Planeringsuppgift

    skogsskötselplan
    kostnadsberäkning för ingrepp

C. Planering av företagsverksamhet 10sv

80 h närstudier

200 h självstudier
 

Portfolio om företagsverksamhet


Detailed information

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (vuxen)

Location

Raseborgsvägen 7-9
10600 Ekenäs

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

September 2017

Contact

Henrik Jern
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, examensavgift på 58€ uppbärs.

Miscellaneous

Examinationsform
Fristående examen, delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (vuxen)

Location

Axxell i
Axxell i

Raseborgsvägen 7-9
10600 Ekenäs<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

September 2017

Contactperson

Henrik Jern
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, examensavgift på 58€ uppbärs.

Miscellaneous

Examinationsform
Fristående examen, delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (vuxen)

Location

Raseborgsvägen 7-9
10600 Ekenäs

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

September 2017

Contactperson

Henrik Jern
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, examensavgift på 58€ uppbärs.

Miscellaneous

Examinationsform
Fristående examen, delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent


Contact

Henrik Jern
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att anmäla ditt intresse för utbildningen.