Course:
Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Utbildningen startar i Esbo i februari 2020. Detta är kursen för Dej som vill veta lite mera om vad som händer i skogen. Vad kan jag göra själv i min skog? Vad pratar skogsfackmännen egentligen om? Finns det möjligheter att utnyttja min skog på något annat sätt än det nuvarande? Vad står det egentligen i skogsbruksplanen? Passar utmärkt för kvinnliga skogsägare!

I utbildningen ingår examensdelarna Skötsel och nyttjande av skog och Mångbruk av skog från grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare-skogsserviceproducent. Länken leder till examensgrunderna.

Utbildningen genomförs som flerformsstudier, vilket innebär:

 • i medeltal två kursdagar (vanligtvis fredag-lördag) per månad i ca 1 år. Expertföreläsare inom skogsvård, avverkning, ekonomi, skogsbruksplanering m.m..
 • självstudier (Skogsbrukets handbok m.m.) och hemuppgifter
 • studiebesök och exkursioner
 • praktik i egen skog eller grannens
 • personlig handledning med arbetsinstruktioner vid tex. röjning och avverkning

Närstudiedagar enligt följande:

Tidpunkter: fredagar ca. kl. 15-19.30 och lördagar ca. kl. 8.30-17 (preliminärt).

 • 14-15.2
 • 20-21.3
 • 3-4.4
 • 8-9.5
 • 22-23.5
 • juni - yrkesproven bokas in enligt personlig utvecklingsplan

Höstens närstudiedagar slås fast senast inom juni-månad.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi

Här hittar du ett infoblad om utbildningen


Detailed information

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

February 2020

??.

Contact

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

February 2020

??.

Contactperson

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

February 2020

??.

Contactperson

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent


Contact

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi


Application process

Det finns ännu några platser kvar! Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att anmäla ditt intresse för utbildningen.