Course:
Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Utbildningen startar i Esbo i oktober 2019. Detta är kursen för Dej som vill veta lite mera om vad som händer i skogen. Vad kan jag göra själv i min skog? Vad pratar skogsfackmännen egentligen om? Finns det möjligheter att utnyttja min skog på något annat sätt än det nuvarande? Vad står det egentligen i skogsbruksplanen? Passar utmärkt för kvinnliga skogsägare!

I utbildningen ingår examensdelarna Skötsel och utnyttjande av skog och Mångbruk av skog från grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare-skogsserviceproducent. Examensgrunderna hittar du här https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4038055/reformi/tiedot

Utbildningen genomförs som flerformsstudier, vilket innebär:

  • i medeltal två kursdagar (vanligtvis fredag-lördag) per månad i ca 1 år. Expertföreläsare inom skogsvård, avverkning, ekonomi, skogsbruksplanering m.m..
  • självstudier (Skogsbrukets handbok m.m.) och hemuppgifter
  • studiebesök och exkursioner
  • praktik i egen skog eller grannens
  • personlig handledning med arbetsinstruktioner vid tex. röjning och avverkning

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

04 Oct 2019

Last day to apply

06 Sep 2019

Contact

Ulf Wikström

044 739 7322
brusaby@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

04 Oct 2019

Last day to apply

06 Sep 2019

Contactperson

Ulf Wikström

044 739 7322
brusaby@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Course name

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

04 Oct 2019

Last day to apply

06 Sep 2019

Contactperson

Ulf Wikström

044 739 7322
brusaby@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent


Contact

Ulf Wikström

044 739 7322
brusaby@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att anmäla ditt intresse för utbildningen.