Utbildning:
Starta eget företag - yrkesexamen för företagare

Utbildning

19.9.2017 - 31.1.2018

Utbildningen riktar sig till dig som överväger att starta eget företag eller som nyligen inlett företagsverksamhet. Varje deltagare har möjlighet att avlägga  del av yrkesexamen för företagare. Målsättningen är att ge deltagaren beredskap att bedöma sina förutsättningar att inleda lönsamt företagande.

Deltagaren ska ha en affärsidé vid utbildningens början. Utbildningen motsvarar kravet på utbildning vid ansökan om startpeng.

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Undervisningen sker delvis på svenska och delvis på finska.

Omfattning

totalt 24 kvällar, kl 17.30 – 20.45, två kvällar per vecka, tisdag- och torsdagkväll.

Innehåll

Skapandet av affärsplan
Analys av efterfrågan och utbud
Val av bolagsform
Lönsamhetsberäkning och prissättning
Planering, genomförande och uppföljning av marknadsföring
Grunder i bokföring och bokslutsanalys
Beskattning
Affärsjuridik, speciellt avtalsrätt.
Praktiska råd och tips

Pris

90 €/deltagare. 50 % rabatt  för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen. Examensavgift 58,- , som uppbärs innan man deltar i examen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Starta eget företag - yrkesexamen för företagare

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

19 sep 2017

Slutdatum

januari 2018

Sista ansökan

21 aug 2017

Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Kostnad

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen. Examensavgift 58,- , som uppbärs innan man deltar i examen.

Övrigt

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Starta eget företag - yrkesexamen för företagare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

19 sep 2017

Slutdatum

januari 2018

Sista ansökan

21 aug 2017

Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Förklaring

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen. Examensavgift 58,- , som uppbärs innan man deltar i examen.

Övrigt

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Starta eget företag - yrkesexamen för företagare

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

19 sep 2017

Slutdatum

januari 2018

Sista ansökan

21 aug 2017

Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Kostnad

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen. Examensavgift 58,- , som uppbärs innan man deltar i examen.

Övrigt

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden går ut 21.8.2017. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten.