Utbildning för vuxna vid Axxell

Utveckla din yrkeskompetens på ett flexibelt sätt vid Axxell. Som vuxen kan du avlägga tre olika examensnivåer:

 1. Yrkesinriktad grundexamen, som visar att du har de kunskaper som krävs för att kunna utföra yrket
 2. Yrkesexamen, som visar att du har den skicklighet som krävs av en yrkesman på området
 3. Specialyrkesexamen, som visar att du behärskar de mest krävande uppgifterna på området

Man kan gå vidare från en lägre till en högre examen, men det går också att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen direkt. Tidigare kompetens räknas till godo i studierna.

Till skillnad från ungdomar som avlägger sin yrkesexamen via läroplansgrunder, är det mest flexibla sättet för vuxna att avlägga dessa tre examen genom den så kallade Fristående examina. Fristående examina är ett examenssystem anpassat för vuxna är ett flexibelt sätt att visa din yrkesskicklighet genom att delta i examenstillfällen och därigenom ha möjlighet att erhålla examensbetyg. Fristående examina betyder att du inte behöver "sitta på skolbänken" för att få examen, så som ungdomarna i andra stadiets utbildning gör, utan kunnandet kan du ha skaffat på många olika sätt, t.ex. genom tidigare arbetserfarenhet eller utbildning. Det du saknar är ett papper som bevisar din kompetens.

För att få examen skall du bevisa att du har den kunskap som krävs. Bedömningen baserar sig alltid på de krav på yrkesskicklighet och de bedömningskriterier som fastställs i examensgrunderna, och som din examensprestation sedan jämförs med. I bedömningen deltar representanter för arbetsgivare, arbetstagare och utbildningsområdet.

Trots att du kan avlägga fristående examen utan någon bestämd förhandsutbildning, är det ändå vanligt att du som examinand märker att du behöver komplettera ditt kunnande innan du avlägger examen. Axxell erbjuder därför förberedande utbildning som du kan gå för att inhämta den kunskap du behöver.

Här hittar du hela vårt vuxenutbildningsutbud.

Att studera som vuxen

Opiskelu aikuisena

Är du 20-50 år och saknar examen efter grundskolan?

Läs mera

Om fristående examen

Har du kunskap i huvudet och händerna men inte på papper?

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på systemet med fristående examina. Fördelen med systemet är först och främst att en persons yrkeskompetens kan erkännas oberoende av om kunnandet förvärvats genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. Systemet med fristående examina utgår först och främst från arbetslivet. Näringslivet och det övriga arbetslivet medverkar i planerandet, anordnandet och bedömningen av fristående examina. Särskilt för vuxna är systemet med fristående examina ett flexibelt sätt att påvisa, förnya och upprätthålla sin yrkeskompetens.

Med fristående examen avses en examen som man avlägger , oberoende hur man har skaffat  sin yrkesskicklighet. Man kan ha skaffat sig den genom arbetserfarenhet,  fritidsintressen eller genom att delta i utbildning. Sitt kunnande visar man vid examenstillfällen i autentisk miljö.

Det är ingen skillnad var du fått din kunskap, fristående examen mäter bara din kunskap!

När får jag min examen då? I bästa fall kan det gå på någon månad. Du kan avlägga fristående examen utan att sitta en enda dag på skolbänken. Om du vill test ditt eget kunnande kan du gå till www.jagkan.fi och jämföra med den examen du vill avlägga.

Tag kontakt med oss på vuxen@axxell.fi så kan vi ge dig mera råd!

Film om fristående examen

Film om närvårdarexamen

Finansiering av dina studier

Du kan avlägga Fristående examina som

 • läroavtalsutbildning, som grundar sig på ett tidsbundet avtal mellan en arbetsgivare och dig själv. Du lär dig de praktiska färdigheterna vid arbetsplatsen och de teoretiska bitarna i utbildningen vid Axxell.
 • arbetskraftpolitisk vuxenutbildning, som stöds av arbetskraftförvaltningen
 • personalutbildning, som stöds av arbetsgivaren
 • frivillig utbildning som stöds av utbildningsförvaltningen

Förutom utbildningar som leder till examen, erbjuder vi också en mängd olika kurser och kortare utbildningar som inte leder till examen, men som hjälper dig att öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Axxells examensrättigheter

Vägen till examen - studerandes röst

 

Intresserad av bedömarutbildning? Läs mera

Skräddarsydda utbildningar

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar som baserar sig på företagets eget behov samt skräddarsydda föreläsningar för företag och kommuner. Mera information om vem du kan kontakta i olika branscher i Axxell hittar du här.

 

Fristående examen FAQ

Är fristående examen någonting för mej?

Jo om

 • du har kunnande i händer och i huvudet , men inte på pappret
 • du vill studera vid sidan av ditt arbete
 • du vill studera i egen takt
 • du har avbrutna studier som du vill komplettera

Hur är det med sådan kunskap som jag har skaffat mej på min fritid?

 • det är ingen skillnad var du fått din kunskap
 • om du har kunskap kan du få den erkänd

Hur ska jag veta vilka examina det finns då?

Gå in på www.oph.fi (Utbildningsstyrelsen)
där kan du se alla de examina som du kan göra som fristående examen i Finland

Vilka kan jag studera i Axxell då?

Här hittar du hela vårt vuxenutbildningsutbud.

Hur ska jag göra för att komma igång?

Du kan kontakta Lillemor Norrena, lillemor.norrena@axxell.fi. Hon lotsar dej vidare!

Vem och vilken hjälp får jag för att komma igång med studierna?

Vid Axxell finns många som är specialister på fristående examen för vuxna. De handleder och hjälper dej gärna!

Menar ni faktiskt att jag inte behöver sitta en enda dag på skolbänken?

Inte nödvändigtvis! Det kan du lätt testa genom att gå in på www.jagkan.fi och jämföra ditt kunnande med den examen du vill avlägga. Ta kontakt med vuxen@axxell.fi för mera information.

När får jag mitt betyg då?

Allt beror på vad du kan från tidigare. I bästa fall kan du få ditt betyg i handen efter någon månad. Som belöning får du dessutom ett yrkesexamensstipendium (http://www.koulutusrahasto.fi/ )

Fakta om Fristående examen

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på systemet med fristående examina. Fördelen med systemet är först och främst att en persons yrkeskompetens kan erkännas oberoende av om kunnandet förvärvats genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt.  Det viktigaste är att behärska yrket. Systemet med fristående examina utgår först och främst från arbetslivet. Näringslivet och det övriga arbetslivet medverkar i planerandet, anordnandet och bedömningen av fristående examina. Särskilt för vuxna är systemet med fristående examina ett flexibelt sätt att påvisa, förnya och upprätthålla sin yrkeskompetens.

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriutbildning på en läroanstalt. Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetskontrakt där målet är att uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav. Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå. Även företagare kan ingå läroavtal då arbetsinlärningen sker i det egna företaget.

Genom läroavtal kan avläggas yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Läroavtalsutbildningen leder till samma examina som den utbildning som ordnas i läroanstalterna. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen.

Studerande söker själv en lämplig arbetsplats inom önskad bransch och arbetsgivaren är intresserad av att anställa personal på läroavtal. Arbetsgivaren kan också utbilda befintlig personal på läroavtal. Läroavtalsbyrån kontaktas endera av den studerande eller av arbetsgivaren och förhandlingar mellan studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå påbörjas.

Läs mera

Invandrarutbildning

Axxell ordnar både integrationsutbildning och språkutbildning för invandrare. Dessutom ordna vi läs- och skrivfärdighets utbildningar avsedda för vuxna invandrare som inte gått i skola i hemlandet och som inte kan läsa eller skriva på sitt eget modersmål.

Läs mera