Aktuellt

Axxell inbjuder arbetslivet till planakademier

Andan i den nya lagen om yrkesutbildning (531/2018) är att utbildningsanordnarna och arbetslivet skall samarbeta mera. Ett av Axxells svar på detta är att vi nu inbjuder arbetslivets representanter till planakademier när vi gör upp nya utbildningsplaner (tidigare benämnd läroplan).

En planakademi är ett heldagsmöte där alla parter sätter sig runt samma bord och gör en utbildningsplan för en examen. Parterna är arbetslivets representanter, lärare, samarbetspartners som t.ex. YH representanter m.fl. Under dagen hanteras i princip utbildningsplanen för en grundexamen, i vissa fall görs två grundexamina samma dag. Alla planakademier följer samma modell och programmet ser ut ungefär så här:

kl. 8.30 Inledning med presentation av Axxells vision, strategi, värderingar och pedagogiskt program – styrdokument som skall genomsyra all vår verksamhet

kl. 9.00 Hur den aktuella examen är uppbyggd och val av examensdelar som Axxell skall erbjuda

kl. 10-11.30 De obligatoriska examensdelarna

Lunch

kl.12.30-16.30 Arbetet fortsätter

Utbildningsplanen utgår alltid från de nationella examensgrunderna https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv. En grundexamen består av 145 kompetenspoäng (kp) yrkesämnen och 35 kp gemensamma ämnen (modersmål, matematik m.fl). Yrkesämnena är indelade i examensdelar som antingen är obligatoriska (inkl. kompetensområde) eller valbara. Bland de valbara examensdelarna finns många olika delar att välja mellan. På planakademin skall vi välja vilka examensdelar Axxell skall erbjuda på skolan och/eller i samarbete med arbetslivet.

Utbildningsplanen görs enligt principen från delar till helhet. Vi jobbar först med de olika examensdelarna för att sedan foga dem samman till en helhet. I en examensdel beskrivs en viss yrkesskicklighet som studerande ska lära sig och kunna. Krav på yrkesskicklighet eller mål finns i de nationella examensgrunderna, dem kan vi inte och får vi inte formulera lokalt. För varje krav på yrkesskicklighet finns bedömningskriterier formulerade för vitsorden 1, 3 och 5. När studerande uppfyller de krav som finns bedöms hen i ett yrkesprov.

När en examensdelsplan görs upp skall vi ta ställning till

 • Vilka krav på yrkesskicklighet/mål finns det (skrivna nationellt) och vad skall de innehålla för att målen ska kunna uppnås
 • Ett schema för hur undervisningen tidsmässigt skall läggas upp
 • Om en studerande har kunskaper från tidigare hur skall dessa identifieras och räknas till godo
 • I vilken inlärningsmiljö skall undervisningen ges? (skolan/arbetslivet)
 • Vilka spår lämnar denna examensdel i studerandes E-portfolio
 • Vilka nyckelkompetenser betonas
 • Bedömningsplan

Bedömningsplanen skall bl.a. innehålla

 • När sker bedömningen av kunnande
 • Hur bedöms det att en arbetsplats är lämplig att ordna yrkesprov på
 • Vilka praktiska arbetsuppgifter ska göras för att studerande ska kunna visa sitt kunnande inom alla delar
 • Finns det krav på kunnande som inte kan visas praktiskt (t.ex. Förstahjälpen)
 • Hur förverkligas studerandes självutvärdering

Utgående från examensdelsplanerna görs sedan utbildningsplanen som helhet, i den skall också ingå bl.a:

 • Hur väljer vi bedömare?
 • Hur handleder vi bedömarna inför bedömningen?
 • Vilka bedömningsmetoder använder vi vid bedömningen och hur tillämpar vi dem?
 • Hur och i vilka skeden deltar bedömarna i bedömningsprocessen  och hur dokumenterar de bedömningen?
 • Hur gör bedömarna sitt bedömningsförslag?
 • Hur går vi tillväga om bedömarna är av olika åsikt?

En utbildningsplan godkänns sedan formellt av ett arbetslivsorgan som skall bestå av minst fyra representanter för arbetslivet eller branschorganisationer. Arbetslivsorganet kan också godkänna examensdelsplaner innan helheten är klar.

Är du intresserad av att delta i en planakademi?

Fyll i en denna anmälningsblankett https://www.webropolsurveys.com/S/B07FA7B06A80CE17.par. 

Frågor?

Kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi eller prorektor Lillemor Norrena, tfn 044-739 7356 eller lillemor.norrena@axxell.fi

Tidtabell

Våren 2018

Brusaby  
Grex inom hästhushållning 5.2 em
Grex i natur och miljö 16.3
Grex inom lantbruksbranschen 16.3
Grex inom skogsbranschen 16.3
   
Karis  
Grex inom träindustrin 26.2
Grex inom byggnadsbranschen 26.2
Grex inom ytbehandlingsbranschen 26.2
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 2.3
Grex inom husteknik 2.3
Grex inom maskin- och produktionsteknik 5.3
Grex inom el- och automationsbranschen 5.3
Grex i pedagogisk verksamhet och handledning 26.3
Grex inom social- och hälsovårdsbranschen 26.3
Grex i affärsverksamhet 9.4
Grex inom restaurang- och cateringbranschen 25.4
Grex i informations- och kommunikationsteknik 20.4
Grex inom bilbranschen 23.4
   
Pargas  
Grex inom hår- och skönhetsbranschen 23.3
   
Åbo  
Grex i sjöfart  
Grex inom turismbranschen 12.3
   
Överby  
Grex inom trädgårdsbranschen 12.2
Grex inom konstindustri 19.3

Read More


Nytt betalningssystem för yrkesinriktade kortkurser taget i bruk

Axxell har idag tagit i bruk ett nytt system för betalning av yrkesinriktade kortkurser (gäller inte folkhögskolekurser och inte heller asbestrivningskurser och personcertifiering för våtrumsmontörer...

Read More

Flexibla studier är ett av Axxells många trumfkort

Att kunna erbjuda de studerande flexibla studier är viktigt för Axxell. Något som tveklöst är en nödvändighet och efterfrågan är stor. Möjligheterna är oändliga! Visste du till exempel att man till...

Read More


Axxell går i bräschen för arbetsplatsförlagd utbildning inom vården

I ruljangsen av utbildnings­reformen föddes idén om ar­betsplatsförlagd utbildning i vårdbranschen i samarbete med testkommunerna Pargas och Raseborgs stad. - Våra studerande får konkret lära sig...

Read More

Axxell söker närvårdarlärare till Esbo

Axxell, Pedagogik, social- och hälsovård har verksamhet i Raseborg, Esbo och Pargas. Våra studerande är ungdomar och vuxna inom grundexamen i social- och hälsovård och grundexamen i...

Read More


Infotillfällen om restuareringsgesäll-utbildningen

Vill du lära dig bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader? Om du är intresserad av äldre byggnadstekniker, arkitekturhistoria och byggnadsvård är kanske...

Read More

Öppet Hus i Axxell Karis, Pargas och Brusaby 3.2.2018

Axxells enheter i Karis, Pargas och Kimito (Brusaby) håller öppet hus lördagen 3.2 från kl. 9.30. Axxell Brusaby Kom och bekanta dig med våra utbildningar inom naturbruk och miljö! Vi har öppet kl....

Read More


Axxell söker studiesekreterare till Karis

I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik, Pedagogik, social- och hälsovård. Enheterna har verksamhet i Ekenäs och Karis. Antalet studerande omfattar ca 1000 studeranden....

Read More

Axxell söker två ellärare till Pargas

Axxell Pargas, verksam på Vapparvägen 4, ordnar yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna. Här utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fyra attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att...

Read More


Praktik- och arbetsplatsannonser

Överby enhet förmedlar praktik- och arbetsplatsannonser vidare till studerande. Har du en praktik- eller arbetsplats att erbjuda till våra studerande inom trädgårdsbranschen, skriv en kort...

Read More

Yrkesutbildningen förnyas från 1.1.2018

Förändrade behov kräver kunnig arbetskraft Utbildningen för unga och vuxna förenas – det finns bara ett sätt att avlägga examen Med bredare examina svarar utbildningen flexiblare på arbetslivets...

Read More


Drejning, sommarkurs

Vid Axxell, Överby ordnar vi på sommaren 25-29.6 2018 en kurs i drejning. Kursen riktar sig till alla som är intresserade av keramik. Kursen innehåller övningar i drejning för nybörjare och längre...

Read More

God Jul och Gott Nytt År!

Vi på Axxell önskar er alla en Fridfull Jul och ett Lyckosamt Nytt År! ...

Read More


Nya arbetskraftsutbildningar i Axxell

Efter några års paus ordnar Axxell igen arbetskraftsutbildning! För tillfället planeras två utbildningar: En närvårdarutbildning på svenska i Esbo planeras starta i februari/mars.. I Karis planeras...

Read More

Nytt betalningssystem för kortkurser tas i bruk

I januari kommer Axxell att ta i bruk ett nytt system för betalning av yrkesinriktade kortkurser (gäller inte folkhögskolekurser). Då införs direktbetalning av kurser, dvs. den som anmäler sig till...

Read More


Ikäihmiset ja maahanmuuttajat yhdessä

Tänä syksynä käynnistyi Yhdessä -toiminta, joka tarjoaa kohtaamispaikkoja ikäihmisille ja maahanmuuttajille. Suomen kieltä opiskelevat maahanmuuttajat pääsevät puhumaan suomea ja saavat...

Read More

Lyckliga vinnare av varsin telefon

Under Axxell-dagen får alla deltagande niondeklassister fylla i ett frågeformulär och genom att fylla i frågeformuläret deltar man i utlottningen av två smarttelefoner. Telefonerna som lottades ut i...

Read More


Kurs i drejning

Vi ordnar en kurs i drejning 6-10.08.2018. I kursen ingår övningar i drejning för nybörjare och längre hunna. Repetition av centrering, öppning och formning vid drejning. Tillverkning av kannor,...

Read More

Axxells rektor: Vi skall främja en kultur där trakasserier aldrig är ok

#metoo kampanjen har nått Finland och Svenskfinland. Att #dammenbrister är föga överraskande men desto sorgligare. Sexuella trakasserier är ett problem och ett faktum som inte längre kan sopas under...

Read More


News