Aktuellt

Axxell söker examenshandledare till Pargas

Axxell har  fr.o.m. 1.8.2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid.

Det finns sju befattningar som examenshandledare i Axxell – fyra i Raseborg, en i Brusaby, en i Pargas och en i Åbo.

Axxell söker nu till Pargas en

Examenshandledare

I Pargas finns ca 130 studerande inom grundexamensutbildning, just nu är alla ungdomar men också vuxna blir aktuellt. En examenshandledare handleder alla grundexamensstuderande, såväl unga som vuxna. Handledningen bygger på grupphandledning.

Befattningsbeskrivningen för examenshandledare ser ut ungefär såhär:

 • ansvarar för att personlig studieplan görs för alla studerande
 • ansvarar för att individuell plan för hur undervisningen skall ordnas görs för de studerande som har behov därav
 • arbetar för att stärka de studiefärdigheter i allmänhet och studieteknik i synnerhet-
 • utvecklar trivsel, trygghet och delaktighet på enheten samt förebygger avbrott, frånvaro mm. (förebyggande studerandevård)
 • utvecklar studerandes möjligheter att var delaktiga i undervisningen och studiemiljön  (studerandekårer mm.)
 • marknadsför och vägleder till yrkesutbildningen
 • fungerar som kontaktlänk mellan hem och skola
 • handleder studerande i GEM-ämnet Arbetslivsfärdigheter
 • utföra övriga av rektor eller VD ålagda uppgifter
 • Därtill kan komma uppgifter specifika för någon enskild examenshandledare.

Examenshandledarna fungera som ett mångprofessionellt team med regelbundna sammankomster. Alla behöver inte vara kunniga på allt utan gruppen kan komplettera varandra. Rektor är examenshandledarnas förman.

Behörighetskrav för examenshandledare är:

lärare, socionom eller pedgogie magister (ej administration). För lärare gäller kraven enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998).  Detta innebär lämplig högskolexamen, 3 års-arbetserfarenhet i branschen samt yrkes- eller GEM-lärarbehörighet

eller

lämplig socionom examen

eller

lämplig pedagogie magistersexamen.

Examensmästare och/eller verifierat handledningskunnade eller kunnande inom specialpedagogik räknas som merit.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen, bilagan för social- och hälsovårdsbranschen. Helhetsarbetstid (36,75 h) utan undervisningsskyldighet tillämpas.

Tjänstgöringen påbörjas så fort som möjligt och gäller tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansons, tfn 044 739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi.

Vi ser fram emot din ansökan senast måndagen den 14 augusti kl. 8.00. Sänd ansökan elektroniskt till hr@axxell.fi – skriv examenshandledare och ditt namn i fältet för ämne. Till din ansökan vill vi att du fogar svar också på följande frågor:

 • På vilket sätt skulle du jobba för att göra dina/hålla dina studerande motiverade att studera?
 • På vilket sätt skulle du uppmuntra dina kolleger lärarna att tänka mera studiehandledning och mera förebyggande studerandevård?
 • Nämn tre saker som du ser att skulle minska antalet underkända prestationer (bland ungdomarna).
 • Nämn tre saker som du ser att skulle minska antalet frånvarotimmar (bland ungdomarna).
 • Vilka kompetenser behöver du/önskar du fördjupa dig i för att kunna göra ett bra jobb?

Read More


Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES)

Vid Axxell, Överby ordnas Växtskyddsutbildning och -examen (TUKES) Tidpunkt: 16.11-17.11.2017. kl. 12-15-15.45 båda dagarna Pris: 125 euro Enligt den nya växtskyddslagen (1562/2011) bör alla...

Read More

Kom och njut av sommarens fägring i vårt demoland

Vid Axxell, Överby har vi ett demoland med blommor och örter. Härifrån kan du hämta inspiration och idéer för egna planteringar. Studerande har odlat en del av växterna i skolans växthus under våren...

Read More


Kortkurs Blomsterbinderi med naturmaterial

Vid Axxell, Överby ordnar vi kortkursen Blomsterbinderi med naturmaterial. Vem som helst kan delta i kursen, inga förkunskaper krävs. Under kursen lär du dig grunderna i blomsterbinderi och speciellt...

Read More

Studerandearbeten i Margretebergsparken

Du kan ta del av våra studerandes trädgårdsarbeten vid Axxell, Överby. I skolans park utanför cafébyggnaden hittar du från och med juni blomsterrabatter som våra trädgårdsmästarstuderande utfört....

Read More


Trädgårdsdag vid Axxell, Överby 2.9.17

En trädgårdsdag ordnas vid Axxell, Överby 2.9.17, kl. 10-15. Under trädgårdsdagen kan besökarna köpa trädgårdsprodukter, skördeprodukter, hantverk mm... Besökarna kan också bekanta sig med...

Read More

Axxell inleder samarbete med stjärnkocken Michael Björklund

Axxell inleder ett längre samarbete med stjärnkocken Michael Björklund. Samarbetsavtalet undertecknades igår i Axxells utrymme på Bangatan i Karis. Samarbetet har som mål att stärka...

Read More


Pauline berättar

Pauline Nordström studerar för att bli förman inom restaurangbranschen, examen är specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen. Som en sista examensdel och samtidigt...

Read More

Nya studerande i Axxell

I den bifogade filen hittar du namnen på de personer som antagits som studerande till Axxell i den gemensamma ansökan. Nya studerande i Axxell...

Read More


Axxell söker personal till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer....

Read More

Glad sommar!

Glad sommar önskar Axxell i...

Read More


Axxellstuderande framgångsrika i Mästare 2017!

Maxemilian Grönblom knep silvermedaljen i Mästare-tävlingen, FM i yrkesskicklighet, som gick av stapeln i Helsinfors Mässcentrum 16-18.5! Maximilian tävlade i grenen produktion av webbsidor och...

Read More

TaitajaMästare 2017 på slutrakan

TaitajaMästare-tävlingarna har nu gått in på den tredje och sista tävlingsdagen. Axxells två finalister Maximilian, Maki, Grönblom (produktion av webbsidor) och Oskar Lundström (timmermansarbete) har...

Read More


Match show i Brusaby 17.5.

Vinnare: Shetland Sheepdog Emma och Carina Karlsson Alaskan Malamute Milli och Sofia Roima Welsh Springerspaniel Nemo och Pernilla Holmberg Tibetanskterrier Eden och Sari...

Read More

Maxemilian Grönblom i final i Mästare2017 nästa vecka

FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, TaitajaMästare, går av stapeln nästa vecka i Helsingfors. Den ena av två #axxell -studerande som tog sig till final är Maxemilian ”Maki” Grönblom. Maki studerar för...

Read More


Oskar Lundström i finalen i Mästare2017 nästa vecka!

FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, TaitajaMästare, går av stapeln nästa vecka i Helsingfors. En av två studerande från Axxell som via semifinalerna tagit sig till final är Oskar Lundström. Oskar...

Read More

20.5 - 4.6 Keramikartesanernas utställning Skål för våren!

Skål för våren! Malja keväälle! ...

Read More


Studera turism som vuxen!

Turismen är världens största näring med jobbmöjligheter inom både rese- och besöksnäringen. Vill du jobba inom turismbranschen? Kanske du redan är i branschen men behöver få ett papper på vad du kan?...

Read More

Studerande på Lafo ger ut skiva

De studerande på Axxell Lappfjärd i Kristinestad ger ut skivan LAFO 2017! Alla låtar är skrivna, producerade och inspelade på skolan av studerande från alla linjer. Resultatet är en frisk blandning...

Read More


News