Utbildning:
Djurskötare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Utbildning

Vill du jobba med djur och ta ansvar för dem? Lockar ett arbete i djuraffär, kennel eller katthotell? Eller vill du bli semesteravbytare på en gård med djur?

I Brusaby utbildar vi djurskötare. Målet är att djurskötarna arbetar så att de hela tiden beaktar djurens välbefinnande. De skall ha en utvecklad känsla för djur, dvs. kunskaper att rätt kunna tolka djurens beteende och kunna bedöma deras hälsotillstånd.

Djurutbildningen är till för dig som har ett brinnande djurintresse och som vill lära dig mera om hur en yrkesmässig djurskötares arbetsdag ser ut och de uppgifter som man bör kunna inom branschen.

Vi kräver av dig ett djupt engagemang för dina studier hos oss och erbjuder dig en individuellt uppgjord studieplan så att du skall ha så stor chans som möjligt att avklara dina studier med goda resultat. Vårt utbildningsteam har mycket breda kunskaper i allt som har med djurskötsel att göra. Vi erbjuder dig mångsidiga grundkurser i det mesta som har med djur att göra.

Att arbeta med djur och natur är ibland härligt, ibland tungt. Men det är mycket givande. Efterfrågan på djurskötare är stor. Det är ett ansvarsfullt arbete som inte följer klockan. Djurens välmående är ledstjärna.

Utbildningen

Vår utbildning är en grundexamen inom lantbruksbruksbranschen, utbildningsprogrammet för djurskötsel och fungerar som heltidsstudier som avklaras på tre år (180 kp). Du ges även möjligheten att kombinera gymnasiestudier med yrkesstudier och har då möjlighet att avlägga studentexamen. Om du redan har avlagt gymnasiestudier, studentskrivningar eller annan yrkesskolexamen kan studierna förkortas.

Då du studerar husdjur lär du dig framför allt att sköta om och ta ansvar för djur. Du jobbar med både stora och små djur, såsom hästar, produktionsdjur samt sällskapsdjur. Du studerar djurens krav på sin omgivning, deras beteende, frisk- och sjukvård m.m.

I utbildningen ingår också teknik där du lär dig bygga burar och inhägnader och att underhålla och använda maskiner och utrustning som behövs för djurskötsel. Dessutom lär du dig att producera inhemskt foder, också enligt ekologiska principer.

I Brusaby finns häststall, produktionsdjur (t.ex. kor, får, getter och ankor) och en välutrustad djurklinik. Det finns även ett nybyggt djurhus där det finns små sällskapsdjur samt några exotiska djur. I djurhuset fungerar också en hittedjursmottagning för sällskapsdjur.

Läroplanen för djurskötare

 


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Djurskötare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kompetenspoäng

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Övrigt

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Djurskötare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kompetenspoäng

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Övrigt

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Djurskötare - Grundexamen inom lantbruksbranschen

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kompetenspoäng

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Övrigt

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Kontaktperson

Rolf Nybondas, utbildningsledare
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider och eventuella urvalsprov hittar du på www.axxell.fi/gea.

Efter att ansökningstiden utgått, kontakta enheten för mera information om möjlig studieplats.