Utbildning:
Djurtränare - Yrkesexamen för djurskötare

Utbildning

Förberedande utbildning för yrkesexamen för djurskötare, kompetensområdet träning av djur.

Djurtränare är experter på djurens träning och välbefinnande. Djurtränaren jobbar direkt med djuret och djurägaren, och handleder djurägaren i frågor kring djurets träning och skötsel, krav på levnadsförhållanden och kan ge råd i problemsituationer.

Utbildningen till djurskötare är en för examen förberedande vuxenutbildning, och förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. 

I Axxell Brusaby har vi ett stort urval av olika djurarter och -raser, som ger ett brett kunnande till det blivande yrket.

I examen ingår två obligatoriska examensdelar:

3.16 Skötsel och träning av djur

Under dina studier får du lära dig att sköta, hantera och träna olika djurarter och raser. Vi gör mycket praktiskt i djurhusen och ladugården. Vi har även assistenthundsskolninen på Brusaby som ger en unik möjlighet att delta i. Möjligheter till projekthundar finns. Vi bekantar oss med olika hobbyn och gör studiebesök bl a till olika tjänstehundsinrättningar. 

Vi har också en egen träningshall där man kan träna inomhus.

3.17 Djurtränarens kundbetjänings- och arbetslivsfärdigheter

Du lär dig grunderna i pedagogik och hur man instruerar människor i att träna sina djur, hur man bemöter kunder med specialbehov samt hur man gör upp träningsplan och avtal.

3.20 Som valfria examensdelar erbjuder vi:

Företagsverksamhet inom djurbranschen samt Välbefinnande med hjälp av husdjur

Men du kan också välja en annan yrkesinriktad examensdel från någon annan grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen som fördjupar eller kompletterar kunnandet inom branschen.

Ansökningskrav:

18 års ålder och andra stadiets utbildning (grundexamen eller gymnasium).


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Djurtränare - Yrkesexamen för djurskötare

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

60 - 62 sv

Startdatum

24 aug 2017

Sista ansökan

26 maj 2017

Kontaktperson

Laila Parantala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7117
laila.parantala@axxell.fi

Kostnad

Förberedande utbildningen kostar 900€ i sin helhet. Examensavgft 58€.Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Övrigt

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Examinationsform

Förberedande utbildning för fristående examen

Utbildningens namn

Djurtränare - Yrkesexamen för djurskötare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

60 - 62 sv

Startdatum

24 aug 2017

Sista ansökan

26 maj 2017

Kontaktperson

Laila Parantala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7117
laila.parantala@axxell.fi

Förklaring

Förberedande utbildningen kostar 900€ i sin helhet. Examensavgft 58€.Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Övrigt

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Examinationsform

Förberedande utbildning för fristående examen

Utbildningens namn

Djurtränare - Yrkesexamen för djurskötare

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

60 - 62 sv

Startdatum

24 aug 2017

Sista ansökan

26 maj 2017

Kontaktperson

Laila Parantala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7117
laila.parantala@axxell.fi

Kostnad

Förberedande utbildningen kostar 900€ i sin helhet. Examensavgft 58€.Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Övrigt

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Examinationsform

Förberedande utbildning för fristående examenKontaktperson

Laila Parantala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7117
laila.parantala@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan.