Course:
Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel


Detailed information

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

04 Sep 2024

End Date

30 Jan 2026

Last day to apply

12 Jun 2024

Contact

Elina Kuokkanen

044 739 7688
elina.kuokkanen@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Utbildningskostnaden kan betalas i rater. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

04 Sep 2024

End Date

30 Jan 2026

Last day to apply

12 Jun 2024

Contactperson

Elina Kuokkanen

044 739 7688
elina.kuokkanen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Utbildningskostnaden kan betalas i rater. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)

Course name

Djurtränare - Yrkesexamen i djurskötsel

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

150 kp

Start Date

04 Sep 2024

End Date

30 Jan 2026

Last day to apply

12 Jun 2024

Contactperson

Elina Kuokkanen

044 739 7688
elina.kuokkanen@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Utbildningskostnaden kan betalas i rater. Utöver det bör man räkna med att köpa en del studielitteratur som vi använder och rekommenderar.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Minst 18 år och utbildning på andra stadiet (grundexamen eller gymnasium)Contact

Elina Kuokkanen

044 739 7688
elina.kuokkanen@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.


Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.