Course:
Lant 20 - Grundexamen inom lantbruksbranschen (vuxen)

Utbildning

Axxell har examensrätt för Grundexamen inom lantbruksbranschen. Våra lantbrukskurser ingår i det nationella examenssystemet. Det här betyder att då man en gång avlagt en examensdel är den officiellt godkänd. Godkända delar räknas automatiskt tillgodo t.ex. vid fortsatta studier där examensdelen ingår.

Lant 20 är en utbildning som kan lämpa sig för dig som behöver 20 studieveckor lantbruksstudier för att ta över en gård.

Utbildningen försiggår antingen på Brusaby  i Kimito (udda år) eller på Överby i Esbo (jämna år). Utbildningen som startar hösten 2018 ordnas i Esbo. Kursen består av de första studiehelheterna i landsbygdsföretagarexamen. Den ordnas under perioden september till juni som flerformsstudier. Detta innebär att kursen består av ca 30 närstudiedagar samt hemuppgifter.

Under kursen behandlas grunderna i gårdsskötsel (odla växter, använda traktor och övrig teknik, sköta husdjur och skog) motsvarande 10 studieveckor samt företagande och ekonomi 10 studieveckor. Den röda tråden för ekonomistudierna är uppgörandet av en företagsplan för ett företag (det egna eller ett planerat).

Då de flesta som går på kursen har ordinarie arbeten hålls största delen av närstudiedagarna på veckoslut. Den vanliga lösningen är närstudier fredag-lördag-söndag ungefär var tredje vecka.
 

Att avlägga examen

Grundexamensstudierna kan avläggas läroplansbaserat (s.k. ungdomsstudier) och som fristående examen som är det vi i det här sammanhanget avser med s.k. vuxenstudier. Enligt examenssystemet kan en examinand avlägga examensdelar helt oberoende av hur man skaffat sig kunskapen och färdigheterna. Tillsammans med examensarrangörens representant går man igenom examinandens utgångsläge, vad som ännu kan behöva kompletteras och, om det behövs komplettering för att klara av examensdelen, hur den skaffas. Ett vanligt sätt att komplettera är att gå en s.k. förberedande utbildning.

Delarna i lantbruksexamen

Grundexamen inom lantbruksbranschen erhåller man efter att ha klarat av en tillräckligt omfattande kombination av överenskomna examensdelar som finns angivna i examensgrunderna (läs mer: avsnitt 1 och 2. Uppbyggnaden av grundexamen inom lantbruksbranschen).

Förberedande utbildning "Lant 20"

De två första examensdelarna i examen, Arbete inom lantbruksbranschen och Landsbygdsföretagande, är obligatoriska delar för alla som avlägger Grundexamen inom lantbruksbranschen, oberoende av inriktning (så som växt, husdjur och teknik). Kring de här delarna har Axxell Brusaby byggt upp en förberedande utbildning som vi kallar "Lant 20". Namnet kommer av att vi byggt upp kursen så att dess innehåll motsvarar studier på 20 sv och av dem är motsvarande 10 sv studier i företagsekonomi för landsbygdsföretag. Genom den här uppbyggnaden motsvarar kursen myndigheternas minimikrav på lantbruksutbildning för att vara "stödberättigad".

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Lant 20 - Grundexamen inom lantbruksbranschen (vuxen)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2018 startar utbildningen i Esbo.

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

20 sv

Start Date

September 2018

End Date

30 Jun 2019

Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning, del av grundexamen inom lantbruksbranschen, landsbygdsföretagare

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Lant 20 - Grundexamen inom lantbruksbranschen (vuxen)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2018 startar utbildningen i Esbo.

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

20 sv

Start Date

September 2018

End Date

30 Jun 2019

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning, del av grundexamen inom lantbruksbranschen, landsbygdsföretagare

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Lant 20 - Grundexamen inom lantbruksbranschen (vuxen)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2018 startar utbildningen i Esbo.

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

20 sv

Start Date

September 2018

End Date

30 Jun 2019

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning, del av grundexamen inom lantbruksbranschen, landsbygdsföretagare

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.