Course:
Lant START (30 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)


Detailed information

Course name

Lant START (30 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2024 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Inspektorsgränd
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

30 kp

Start Date

13 Sep 2024

End Date

September 2025

Last day to apply

11 Aug 2024

Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning (pdf)

Course name

Lant START (30 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2024 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

30 kp

Start Date

13 Sep 2024

End Date

September 2025

Last day to apply

11 Aug 2024

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning (pdf)

Course name

Lant START (30 kp) - Grundexamen inom lantbruksbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas vartannat år i Kimito och vartannat år i Esbo. Hösten 2024 startar utbildningen i Axxell Överby i Esbo.

Inspektorsgränd
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

30 kp

Start Date

13 Sep 2024

End Date

September 2025

Last day to apply

11 Aug 2024

Contactperson

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning (pdf)
Contact

Rolf Nybondas

044 739 7309
rolf.nybondas@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.