Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Närvårdarutbildning ordnas i Åbo i samarbete med Åbo yrkesinstitut.

Utbildningen ordnas i huvudsak i Åbo yrkesinstituts utrymmen, de gemensamma ämnen ordnas i Axxells utrymmen i Åbo.

Vill du arbeta med och för människor? Social- och hälsovårdsbranschen spelar en central roll i det finländska välfärdssamhället och behovet av professionella och ansvarsfulla närvårdare är därför stort. Hos oss lär du dig närvårdarens viktiga egenskaper; att kunna lyssna på och handleda din klient på ett professionellt, pålitligt och säkert sätt.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

Under studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter grundstudierna följer studier för kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, som är det kompetensområde som vi erbjuder i Åbo. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Innehåll

Studiernas omfattning är 180 kompetenspoäng (kp). Studierna delas i grundstudier och kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre. De obligatoriska yrkesämnena ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen i Åbo. Därtill kommer de gemensamma ämnena som genomförs i Axxells utrymmen i Åbo (Hertig Johans Parkgata 21). De valbara examensdelarna genomförs enligt de studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK). Studierna varar ca. 2 1/2 år. Om du är student eller har tidigare yrkesexamen kan studietiden bli kortare.

Studierna består av praktiska övningar, föreläsningar, projektarbeten och perioder i arbetslivet (utbildning enligt utbildningsavtal). Under perioderna i arbetslivet kan du jobba på åldringshem, bäddavdelningar, vård i hemmet, rehabiliteringsenheter och/eller mental- och missbrukar enheter.

Studerandes kunskaper bedöms genom yrkesprov. Yrkesproven görs på arbetsplatserna och är 5-7 till antalet.

Utbildningen är gratis men vissa material- och litteratur kostnader ingår. För perioderna ute i arbetslivet behövs arbetsskor som studerande själv skaffar.

Studieförmåner, såsom studiestöd och skolresestöd sökes via FPA (www.fpa.fi).

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Start Date

August 2020

??.

Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

??.

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

??.

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade


Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt till oss med ansökningsblanketten nedan.

Om du som söker är niondeklassist:

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2020 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Du kan söka till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion. Observera att en ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt, men i så fall förs en diskussion med dig om vilka studiealternativ som är lämpliga för just dig.

Test i svenska ordnas för dem som inte har svenska som modersmål. Studieplatsen är preliminär tills läkarintyg (T-intyg) uppvisats.

Om du som söker är vuxen:

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.