Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Start Date

August 2024

??.

Contact

Cecilia Montén

044-739 7460
cecilia.monten@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2024

??.

Contactperson

Cecilia Montén

044-739 7460
cecilia.monten@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Åbo)

Location

Utbildningen ordnas i Åbo yrkesinstituts utrymmen


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2024

??.

Contactperson

Cecilia Montén

044-739 7460
cecilia.monten@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men kostnader kan tillkomma för myndighetsavgifter och studiematerial

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Cecilia Montén

044-739 7460
cecilia.monten@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt till oss med ansökningsblanketten nedan.

Om du som söker är niondeklassist:

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2024 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Du kan söka till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion. Observera att en ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt, men i så fall förs en diskussion med dig om vilka studiealternativ som är lämpliga för just dig.

Test i svenska ordnas för dem som inte har svenska som modersmål. Studieplatsen är preliminär tills läkarintyg (T-intyg) uppvisats.

Om du som söker är vuxen:

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.