Course:
Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen


Detailed information

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

2,5 år på deltid inklusive examen

Start Date

May 2024

??.

Contact

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Charge

En kursavgift på 450 € tas av alla antagna till utbildningen. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Därtill tillkommer kostnader som är relaterade till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader en del.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv och ett stadigt stativ. Mer kostsam utrustning såsom teleobjektiv för t.ex. djur- och fågelfotografering rekommenderas att man inte köper innan man sett vad kurskamraterna har och kanske prövat sig fram till vad man själv behöver eller vill ha.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling och mjukvara för bildbehandling (Photoshop undervisas) kommer du också att ha stor nytta av. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC. Till träffarna i Brusaby kan man gott ta med en stationär dator, men en bärbar dator kan vara bra att ha på våra resor för att säkerhetskopiera och bildbehandla.

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

2,5 år på deltid inklusive examen

Start Date

May 2024

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Förklaring

En kursavgift på 450 € tas av alla antagna till utbildningen. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Därtill tillkommer kostnader som är relaterade till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader en del.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv och ett stadigt stativ. Mer kostsam utrustning såsom teleobjektiv för t.ex. djur- och fågelfotografering rekommenderas att man inte köper innan man sett vad kurskamraterna har och kanske prövat sig fram till vad man själv behöver eller vill ha.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling och mjukvara för bildbehandling (Photoshop undervisas) kommer du också att ha stor nytta av. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC. Till träffarna i Brusaby kan man gott ta med en stationär dator, men en bärbar dator kan vara bra att ha på våra resor för att säkerhetskopiera och bildbehandla.

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

2,5 år på deltid inklusive examen

Start Date

May 2024

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Charge

En kursavgift på 450 € tas av alla antagna till utbildningen. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas). Därtill tillkommer kostnader som är relaterade till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader en del.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv och ett stadigt stativ. Mer kostsam utrustning såsom teleobjektiv för t.ex. djur- och fågelfotografering rekommenderas att man inte köper innan man sett vad kurskamraterna har och kanske prövat sig fram till vad man själv behöver eller vill ha.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling och mjukvara för bildbehandling (Photoshop undervisas) kommer du också att ha stor nytta av. Som studerande i Axxell får du under din studietid tillgång till Adobe Photoshop CC. Till träffarna i Brusaby kan man gott ta med en stationär dator, men en bärbar dator kan vara bra att ha på våra resor för att säkerhetskopiera och bildbehandla.Min utveckling som fotograf

Hösten 2021 påbörjade jag min nya utbildning, en yrkesexamen inom mediebranschen med inriktning naturfotografi. Nu, år 2023, närmar sig avslutningen av min utbildning. När jag reflekterar över min skoltid och perioden innan jag valde att gå på Axxell, känner jag en stark tillfredsställelse och kan med säkerhet säga att jag inte ångrar något. Genom den här utbildningen har jag fått möjligheten att utveckla min fotografering. Jag har haft friheten att växa som individ och förmånen att själv bestämma min studietakt och aktivitetsnivå. Den här flexibiliteten har också gett mig möjligheten att arbeta vid sidan av studierna och samtidigt utvecklas på andra områden.

Stöd av Axxell

Innan jag påbörjade den här utbildningen deltog jag i en naturfotokurs vid Ålands folkhögskola. Den inkluderade många givande fotoutflykter, inklusive en resa till Wildlife Safari i Kuhmo, Finland. Det visade sig att det här inte var den enda gången jag fick privilegiet att besöka denna fantastiska plats, eftersom Axxell också erbjöd en liknande resa under min studietid.

Vad jag inte var medveten om då, var att de här två tillfällena skulle bli avgörande för min utveckling inom fotografi. Min progression är ett resultat av den utbildning Axxell har tillhandahållit, samt det stöd och den hjälp jag fått från mina fantastiska klasskamrater och vår dedikerade lärare, Mathias Lönnström.

Resan till Kuhmo

I november 2020 åkte jag för första gången till Kuhmo för att fotografera björnar och vargar från ett gömsle. Upplevelsen var helt unik och skilde sig avsevärt från allt jag hade fotograferat tidigare. Min kunskap om viltfotografering var minimal vid den tiden, och jag hade endast genomfört några få kurser inom kamerateknik och bildredigering. Sammanfattningsvis var min förståelse för hur man använder en kamera på nybörjarnivå.

I september 2022 reste jag för andra gången till Kuhmo för att fotografera vargar och björnar, den här gången rustad med betydligt mer kunskap.

Den kamerautrustning jag använde 2022 var exakt densamma som jag använde 2020, samma kamerahus och objektiv. Det här visar tydligt att utrustningen inte är det som definierar en bra fotograf, utan det är fotografens kunskap som spelar roll.

Tänker i nya banor

Det finns såklart otroligt mycket som bidrar till utvecklingen av en skicklig fotograf. Utöver alla tekniska byggstenar som bidrar till det, har den här utbildningen även utvecklat mitt tankesätt kring fotografering. Fotografering är en svår bransch och för att kunna livnära sig på det här yrket måste man vara beredd att arbeta dagar och nätter samt konkurrera med de bästa. Jag gick den här utbildningen för att lära mig mer kring ett yrke jag var intresserad av.

Under utbildningens gång har jag insett att arbeta med och livnära sig på endast det här yrket inte är vad jag vill göra. Jag är ändå så otroligt tacksam för den här utbildningen som har utmanat mig att tänka i nya banor. Fast jag inte har planer att arbeta som yrkesfotograf valde jag att gå klart mina studier, för min egen skull. Bilder behöver inte vara offentliga, man behöver inte dela eller sälja alla sina bilder för att vara fotograf, det är okej att ta bilder bara för sin egen skull.

Våga vara unik 

Sluta aldrig sträva efter att lära dig nya saker – det är verkligen den mest betydelsefulla insikten jag har fått. Om alla går åt ett håll, varför inte välja det andra?

Världen erbjuder en mångfald av perspektiv, och om du står där alla andra står kommer ditt perspektiv vara identiskt med deras. Sträva i stället efter att finna din unika stil, dina egna preferenser och det som fascinerar dig. Människor kommer alltid att ha åsikter om det du gör, och det är något positivt. Det du skapar får människor att stanna upp, reflektera och ställa frågor.

Om ditt verk vore likadant som alla andras skulle det troligtvis passera obemärkt. Frågor är alltid bättre än ignorans, även inom fotovärlden.

Det här är en förkortad och bearbetad textversion av studerande Emmi Storgårds slutarbete.

Contact

Mathias Lönnström

+358 44 739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi


Application process

För att ansöka skall du fylla i ansökningsblanketten nedan. Du skall även skicka in fem (5) fria arbetsprover (digitala utskrifter – OBS ej filer elektroniskt!) samt bifoga en A4-sida där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Målet med arbetsproverna är att se ditt fotografiska uttryckssätt och -nivå.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten. Sänd A4 om dig själv och 5 bilder till adressen: Axxell Brusaby, Naturfoto, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito.

Om du är arbetslös arbetssökande, kontakta TE-byrån för att kontrollera stödmöjligheterna innan du söker.


Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.