Course:
Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediabranschen

Utbildning

Genom reformen av examensstrukturen kommer denna utbildning att ändras så att den blir en utbildning som förbereder för Yrkesexamen inom mediabranschen och har en inriktning på naturfoto. Tyvärr finns inte examensgrunderna färdiga för denna examen ännu.
Vår målsättning är att inleda en sådan utbildning hösten 2018

Axxell Utbildning upprätthåller en unik treårig utbildning som förbereder för specialyrkesexamen för fotograf med natur som kompetensområde. Utbildningen sker på deltid och är anpassad för dig som arbetar eller studerar på något annat ställe samtidigt, men har möjlighet att vid sidan om bedriva intensiva studier.

I grundutbildningen ingår yrkesfotograferingens basfärdigheter (§ 9), naturfotograferingsteknik (§ 3) samt en specialiseringsdel (§ 4) som omfattar landskap, växter, däggdjur, "smådjur", fåglar, människa i natur samt skapande naturfotografering.

Studierna består av ett drygt år med grundstudier (§ 9), resten fokuserar på naturfotografering (§ 3 och § 4). Under studierna avlägger deltagarna delar av eller hela specialyrkesexamen för fotografer med inriktning naturfotografi.
Examen kan avläggas oavsett den förberedande utbildningen, ifall dina tidigare kunskaper räcker till.

Grunderna för specialyrkesexamen för fotograf har utarbetats för fotografer som har grundutbildning inom branschen och minst fem års arbetserfarenhet. Specialyrkesexamen skiljer sig från yrkesexamen för fotograf genom att examinanden i den visar att han/hon behärskar ett utvalt specialområde.

Examenskriterierna hittas här:
http://www.oph.fi/download/111392_fotograf_specialyrkesexamen.pdf
 

Hur förverkligas utbildningen?

Utbildningen sker på deltid och är anpassad för dig som arbetar eller studerar på något annat ställe samtidigt men har möjlighet att vid sidan om bedriva intensiva studier. Under vinterhalvåret har vi Axxell Brusaby i Kimito som bas, under sommarhalvåret är vi ute i markerna.

Vårt geografiska område är Finland och grannländerna, det räcker väl till för att lära sig fotografera i natur. Oftast träffas vi under ett förlängt veckoslut per månad, ibland kan det gälla en veckas kurs – om vi åker längre bort.

Att notera vid ansökning

Denna är en utpräglad vuxenutbildning och du bör ha ett stort intresse för natur samt vana att vistas och röra dig i skog och mark.

Varje år i april tar vi emot 16 nya deltagare; normalt har vi ca 50 ansökaningar per gång. Någon övre åldersgräns finns inte, men du bör vara minst 18 år för att söka till kursen.

Vid antagningsprocessen uppskattar vi fotograferingsvana och -ambition, naturkunskap – samt vilja att avlägga examen. Detta är ju inte en grundkurs i fotografering, utan är baserad på "grundutbildning inom branschen och minst fem års arbetserfarenhet"(enligt kriterierna).

Kostnader

En kursavgift på 360€ (kan betalas i rater) tas av alla antagna till utbildningen och en examensavgift på totalt 58€ uppbärs för Utbildningsstyrelsens del då du påbörjar examensarbetet.

Huvuddelen av kostnaderna är dock sådant som är relaterat till utbildningen: dina egna resekostnader, kost och logi, ev. materialkostnader samt komplettering av egen fotoutrustning.

Du förväntas delta i sådana kursdelar som hjälper dig att utvecklas som fotograf och som du behöver för att klara examen. Efter att vi kommit igång och börjat känna varandra görs en personlig studieplan för varje studerande.  Utbildningen för Naturfotograf har en kursplan som du hittar du via denna länk

Detailed information

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediabranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

2.5 år på deltid inklusive examen

Start Date

Hösten 2018

Contact

Håkan Eklund
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7285
hakan.eklund@axxell.fi

Price

360€

Charge

En kursavgift på 360€ tas av alla antagna till utbildningen. Huvuddelen av kostnaderna är dock sådant som är relaterat till utbildningen: dina egne resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader mycket.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, Specialyrkesexamen för fotograf, kompetensområdet naturfotografi

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv (för djur- och fågelfotografering krävs en brännvidd på minst 300mm) och ett stadigt stativ.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling samt en bra fotoskrivare kommer du också att ha stor nytta av.

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediabranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

2.5 år på deltid inklusive examen

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Håkan Eklund
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7285
hakan.eklund@axxell.fi

Price

360€

Förklaring

En kursavgift på 360€ tas av alla antagna till utbildningen. Huvuddelen av kostnaderna är dock sådant som är relaterat till utbildningen: dina egne resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader mycket.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, Specialyrkesexamen för fotograf, kompetensområdet naturfotografi

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv (för djur- och fågelfotografering krävs en brännvidd på minst 300mm) och ett stadigt stativ.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling samt en bra fotoskrivare kommer du också att ha stor nytta av.

Course name

Naturfotografi - Yrkesexamen inom mediabranschen

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

2.5 år på deltid inklusive examen

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Håkan Eklund
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7285
hakan.eklund@axxell.fi

Price

360€

Charge

En kursavgift på 360€ tas av alla antagna till utbildningen. Huvuddelen av kostnaderna är dock sådant som är relaterat till utbildningen: dina egne resekostnader, kost och logi, vissa egna material samt egen fotografisk utrustning som du ännu saknar. För varje studerande görs en personlig studieplan vars målsättning är att fokusera på de saker som deltagaren behöver för att klara examen, och du förväntas delta bara på sådana kursdelar som du behöver, därför varierar dessa kostnader mycket.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Arbetsprover och fri formulerad motivering till ansökan

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, Specialyrkesexamen för fotograf, kompetensområdet naturfotografi

Material och utrustning

För att delta i kursen behöver du en digital systemkamera med minst 6 megapixels upplösning och med tillhörande objektiv (för djur- och fågelfotografering krävs en brännvidd på minst 300mm) och ett stadigt stativ.

En egen bärbar dator som är lämplig för bildbehandling samt en bra fotoskrivare kommer du också att ha stor nytta av.Contact

Håkan Eklund
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7285
hakan.eklund@axxell.fi


Application process

Nästa utbildning startar hösten 2018. Närmare information om utbildningen och anmälningsinformation kommer under våren.

För att ansöka skall du fylla i vår ansökningsblankett samt bifoga en A4 sida där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Du ska skicka med 5 fria arbetsprover (dia, kopior från negativ eller digitala utskrifter – OBS ej filer elektroniskt!). Målet med arbetsproverna är att vi vill se ditt fotografiska uttryckssät och -nivå.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten. Sänd A4 om dig själv och 5 bilder med arbetsprov till adress: Axxell Brusaby, Naturfoto, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito