Course:
Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning

Utbildning

Den studerande avlägger grundexamen inom hästhushållning och får yrkesbenämningen ridinstruktör. Framgång i avläggandet av examen kräver ridkunskaper på minst lätt B-nivå vid starten av utbildningen och därtill tillgång till häst/hästar som är skolade minst till lätt A-nivå och hoppar 110 cm hinderbanor.

För varje studerande görs en personlig utvecklingsplan för kunnande. Examen beräknas kunna avläggas på ca. 1,5–2 år. Den studerande har efter avlagd examen färdigheter att verka som anställd eller företagare inom ridbranschen. Detta berättigar till att bedriva verksamhet i en av Finlands Ryttarförbund rf. godkänd ridskola. 

Studieform

Studierna erbjuds som flerformsstudier:
•Närstudier 5 dagar i månaden på Brusaby, Kimito. Utbildningen inleds med närstudier vecka 38, 2018 - 17-19.9.
•Exkursioner 
•Arbeten vid företag (Inlärning i arbete)
•Litteratur- och distansuppgifter

Utbildningen är tvåspråkig

Innehåll (examensdelar)

  • Hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande
  • Företagande inom hästhushållningen
  • Ridning och körning
  • Ridinstruktörens färdigheter i ridning
  • Skolning av ridhästar och arbete vid en ridskola
  • Handledning i ridning
  • 2 valfria examensdelar

Examen förutsätter att du även skaffar dig praktiska kunskaper mellan närstudierna.

Du bör ha tillgång till en godkänd ridskola eller ett godkänt hobbystall där det finns möjlighet för dig att regelbundet öva dig att hålla ridlektioner. Möjligheten att träna sin egen ridning är också ytterst viktig. Beroende på den egna ridnivån och rutinen behöver man få mer eller mindre lektioner och träning, samt möjligheter att rida på bra botten även vintertid. För avläggande av examen behöver du också en unghäst till ditt förfogande som du har möjlighet att utbilda i 3-6 månader.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2018

Contact

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: Förberedande utbildning för fristående examen för ridinstruktör

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2018

Contactperson

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: Förberedande utbildning för fristående examen för ridinstruktör

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2018

Contactperson

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: Förberedande utbildning för fristående examen för ridinstruktörContact

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi


Application process

Ännu några lediga platser - sök nu! Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. En ny utbildning börjar vecka 38 i september 2018!