ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Utbildning:
Vildmarksguide - Yrkesexamen inom naturbranschen (Vigu)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Vildmarksguide - Yrkesexamen inom naturbranschen (Vigu)

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
Kimito 25700

Utbildningens typ

Yrkesexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

150 Kp

Startdatum

02 sep 2024

Sista ansökan

20 jun 2024

Kontaktperson

Henrik Jern

+358 44 739 7297
hjern@axxell.fi

Pris

450€

Kostnad

Kursavgiften 450€, kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Övrigt

Utbildningsmiljö

Utbildningen sker till största delen med Nordisk natur som klassrum. Vi håller till till havs, i fjällen, på forsar, i skog och snögrotta. Någon dag i klassrum får du också räkna med.

Utbildningens namn

Vildmarksguide - Yrkesexamen inom naturbranschen (Vigu)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
Kimito 25700<()

Utbildningens typ

Yrkesexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

150 Kp

Startdatum

02 sep 2024

Sista ansökan

20 jun 2024

Kontaktperson

Henrik Jern

+358 44 739 7297
hjern@axxell.fi

Pris

450€

Förklaring

Kursavgiften 450€, kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Övrigt

Utbildningsmiljö

Utbildningen sker till största delen med Nordisk natur som klassrum. Vi håller till till havs, i fjällen, på forsar, i skog och snögrotta. Någon dag i klassrum får du också räkna med.

Utbildningens namn

Vildmarksguide - Yrkesexamen inom naturbranschen (Vigu)

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
Kimito 25700

Utbildningens typ

Yrkesexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

150 Kp

Startdatum

02 sep 2024

Sista ansökan

20 jun 2024

Kontaktperson

Henrik Jern

+358 44 739 7297
hjern@axxell.fi

Pris

450€

Kostnad

Kursavgiften 450€, kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Övrigt

Utbildningsmiljö

Utbildningen sker till största delen med Nordisk natur som klassrum. Vi håller till till havs, i fjällen, på forsar, i skog och snögrotta. Någon dag i klassrum får du också räkna med.Kontaktperson

Henrik Jern

+358 44 739 7297
hjern@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Nästa utbildning startar 2.9.2024, närstudierna 13.9. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Observera att du i detta skede ansöker till antingen vinter- eller sommaralternativet (se skillnaden i utbildningsinformationen). Klicka på den röda knappen med det alternativ (sommar eller vinter) du önskar söka till och då öppnar sig ansökningsblanketten som du fyller i. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Hör av dig om du inte lyckas fylla i formuläret till henrik.jern@axxell.fi. Sista ansökningsdag är alltid den 20.6 varje år, men vi strävar efter att fylla 60% av platserna bland dem som ansöker före 20.5.


Sommaralternativet

Ansökan

Fyll i blanketten och klicka på bekräfta. Kontrollera de ifyllda uppgifter noggrant och slutför därefter ansökan genom att klicka på Slutför ansökan. Observera att ansökan inte skickas förrän du klickat på slutför ansökan. För mera information om annulleringsvillkoren och registerbeskrivning, klicka på ansökningsvillkoren
Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Då du fyllt i ansökningsblanketten nedan förflyttas du till bekräftelsen, kontrollera dina uppgifter och klicka slutför ansökan. Om din ansökan lyckats kommer det upp en ruta med meddelandet "Din ansökan lyckades" och du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Ifall du inte får denna bekräftelse har din ansökan inte lyckats, försök på nytt eller kontakta ansokan@axxell.fi. De uppgifter du fyller i på blanketten sparas i Axxells studieregisterprogram Visma Primus, se registerbeskrivning. Fyll i blanketten noggrant och uppge korrekta uppgifter. Frågor kring ansökan kan riktas till ansokan@axxell.fi. Genom att skicka ansökan godkänner du annulleringsvillkoren
Fyll i ditt födelsedatum och signumets slutdel. Födelsedatumet i formen dd.mm.yyyy (ex. 03.03.2000). Signumets slutdel fylls i inklusive "-" och "A" -tecken. Om du har en personbeteckning från ett annat land än Finland, lämna signumfältet tomt.
Tidigare examen
Har du avlagt examen på andra stadiet? (Examensbetyg från gymnasiet, grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Specificera nedan.)

Vinteralternativet

Ansökan

Fyll i blanketten och klicka på bekräfta. Kontrollera de ifyllda uppgifter noggrant och slutför därefter ansökan genom att klicka på Slutför ansökan. Observera att ansökan inte skickas förrän du klickat på slutför ansökan. För mera information om annulleringsvillkoren och registerbeskrivning, klicka på ansökningsvillkoren
Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Då du fyllt i ansökningsblanketten nedan förflyttas du till bekräftelsen, kontrollera dina uppgifter och klicka slutför ansökan. Om din ansökan lyckats kommer det upp en ruta med meddelandet "Din ansökan lyckades" och du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Ifall du inte får denna bekräftelse har din ansökan inte lyckats, försök på nytt eller kontakta ansokan@axxell.fi. De uppgifter du fyller i på blanketten sparas i Axxells studieregisterprogram Visma Primus, se registerbeskrivning. Fyll i blanketten noggrant och uppge korrekta uppgifter. Frågor kring ansökan kan riktas till ansokan@axxell.fi. Genom att skicka ansökan godkänner du annulleringsvillkoren
Fyll i ditt födelsedatum och signumets slutdel. Födelsedatumet i formen dd.mm.yyyy (ex. 03.03.2000). Signumets slutdel fylls i inklusive "-" och "A" -tecken. Om du har en personbeteckning från ett annat land än Finland, lämna signumfältet tomt.
Tidigare examen
Har du avlagt examen på andra stadiet? (Examensbetyg från gymnasiet, grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Specificera nedan.)