Allmänt om ansökan till Axxell

Ungdomsutbildning

Ansökan till våra ungdomsutbildningar sker via den gemensamma ansökan. Ansökan sker på www.studieinfo.fi under tiden 20.2-13.3.2018. De studieplatser som fortfarande är lediga efter den egentliga ansökningsomgången kan sökas via tilläggsansökan på sommaren. Du kan läsa mera om de utbildningar som du kan söka till i den gemensamma ansökan på www.axxell.fi/gea.

Ansökan utanför den gemensamma ansökan

Under läsåret, ytterom dessa tider, är det möjligt att ansöka om studieplats till flera av våra utbildningar. Då inleder du dina studier vid inledningen av perioderna 2, 3 eller 4 under läsåret. Du hittar ansökningsformulär och information om  ungdomsutbildningarna under respektive utbildning i vår utbildningskatalog. Ifall du har svårt att hitta rätt kan du be om hjälp på adressen axxell@axxell.fi.

Vuxenutbildning och folkhögskolutbildning samt kurser

Till vuxenutbildningarna och folkhögskoleutbildningarna samt till kurserna söker man direkt, använd ansökningsformuläret du hittar under varje utbildning. Hjälp får du genom att skicka e-post till adressen axxell@axxell.fi.

Till arbetskraftutbildningarna för vuxna söker man med elektronisk ansökningsblankett via http://koulutukset.mol.fi eller med ansökningsblankett från arbetskraftsbyrån. Då man söker med elektroniska ansökningsblanketten behövs utbildningens nummer, den hittar man vid respektive utbildning.

Antagning som studerande

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt inom följande branscher påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

De examensspecifika kraven på hälsotillståndet för andra än de ovannämnda examina hittar du här samt under respektive utbildning.