Course:
Erfarenhetsexpert, Karis - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen


Detailed information

Course name

Erfarenhetsexpert, Karis - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location


Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

20 Jan 2022

End Date

26 Aug 2022

Last day to apply

12 Dec 2021

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 112,50€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Erfarenhetsexpert, Karis - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Jan 2022

End Date

26 Aug 2022

Last day to apply

12 Dec 2021

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 112,50€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Erfarenhetsexpert, Karis - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location


Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

20 Jan 2022

End Date

26 Aug 2022

Last day to apply

12 Dec 2021

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 112,50€. Kursavgiften kan betalas i rater. Arbetslösa eller permitterade halva priset (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.