Axxells biblioteksservice

Axxells biblioteksservice sköts enhetsvis. De elektroniska resurserna är gemensamma.

Online resurserna är katalogiserade enligt följande:

Ordböcker

Cambridge dictionary
Elektronisk ordlista

Ilmainen sanakirja
Elektronisk ordbok på olika språk

Lexin
Ordbok på 15 olika språk

Merriam Webster
Open dictionary

Nationalencyklopedin
Uppslagsverk med ordböcker

Online dictionary
Engelsk ordbok med 16 olika språk

Ordboken.nu
Här hittar du ordböcker, uppslagsverk, lexikon och liknande på Internet

Svenska Akademiens ordlista

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin
Svenskt uppslagsverk på vetenskaplig grund 

Bibliotekskataloger

Lukas
I Lukas-katalogen ingår Yrkeshögskolan Novias  och Axxells katalog i Ekenäs

Fredrika
Samkatalog för 13 österbottniska bibliotek, för stadsbiblioteken i Jakobstad och Nykarleby

Vaski
Åbo stadsbibliotek m.fl.

Vesta
YH Novias katalog i Åbo, Esbo och Helsingfors

Blanka 
Samkatalog för Kimitoön, Pargas m.fl.

HelMet
Samkatalog för Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek

Borgå med omnejd
Samkatalog för Borgå med omnejd

Lovisa med omnejd
Samkatalog för Lovisa med omnejd

Melinda
Samkatalog för universitetsbiblioteken i Finland

Fennica
Finlands nationalbibliografi

Libris
De svenska forskningsbibliotekens samkatalog och Sveriges nationalbibliografi

Tidskriftsdatabaser

Arto
Referensdatabas över inhemska artiklar

Brages pressarkiv
Referenser till finlandssvenska dagstidningsartiklar 

Directory of open access journals
Fritt tillgängliga, kvalitetsgranskade akademiska tidskrifter i fulltext

FreeMedicalJournals 
Fritt tillgängliga medicinska tidskrifter i fulltext

PubMed 
Referenser till medicinska tidskrifter

SveMed+ 
Främst referenser till nordiska tidskrifter inom vård och medicin, men även artiklar i fulltext

Faktadatabaser

Avhandlingar.se
Doktorsavhandlingar från högskolor och universitet i Sverige

Finland - offentliga tjänster
Medborgarinformation

Finlex 
Lagar och förordningar

Google Scholar
Sökmotor som är inriktad på vetenskapligt material

Statistikcentralen
Statistikcentralen i Finland

Uppsatser.se
Uppsatser från högskolor och universitet i Sverige

Sökverktyg och skrivhjälp

Anvisningar för skriftliga arbeten /Katarina Wikström

Källkritik

Guide till källkritik - kolla källan

Citering och källhänvisningar

Citering och referenser / Lunds universitet

Informationssökningsguider

Informationskompetens / Lunds univ. bibliotek
Informationssökning / Rainer Nyberg

Sökmotorer

Alltheweb
Altavista
Google
Google Books
Google Scholar: vetenskapligt material
Live

Värdering av informationskällor

Att värdera webbplatser
Kolla källan : om källkritik och säkerhet på internet
Vad är en vetenskaplig artikel?

Ämnesordsregister

Finnto - allmän tesaurus - Används av alla bibliotek i Finland
MeSH - Medical Subject Headings – medicinskt ämnesordsregister

Översättningsverktyg

Babelfish - Översättare från Yahoo
Google translate - Översättare från Google

Ämnesvisa länkar

Social- och hälsovård

Arbetshälsoinstitutet
Centralförb. för alkohol- o narkotikaupplysning
Droglänken - Päihdelinkki
Det finlandssv. kompetenscentret inom sociala omr. 
Folkpensionsanstalten
Kuntoutusportti
Lastensuojelun keskusliitto
Lääkeopas 
Lääketietokeskus
Mannerheims barnskyddsförbund 
Medical Link
Patient-Fass
Pion - patientinformation
Smil - skandinavisk medicinsk info
Social- och hälsovårdsministeriet
Socialporten 
Socialstyrelsen i Sverige – hälsa och sjukvård
Sosternet Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf 
SOTKAnet -statistikuppgifter om välfärd och hälsa
THL - Institutet för hälsa och välfärd
Vårdguiden – hälso- och sjukvårdsinfo
Väestöliitto, Finska Befolkningsförbundet - social och hälsovårdsbranchen

Föreningar i Finland:

Alleri- och astmaförbundet
Alzheimer centralförbundet
Andningsförbundet
Cancerorganisationerna
Centralförbundet för mental hälsa
Diabetesförbundet
Epilepsiförbundet
Finlands hjärtförbund
Finlands MS-förbund
Irti huumeista
Kehitysvammaliitto
Kota ry - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry 
Njur- och leverförbundet
Osteoporosförbundet
Psoriasisförbundet
Rokotusinfo ry
Rädda barnen
Suomen dementiahoitoyhdistys

Företagsekonomi och IT

Affärsvärlden
Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Makupalat - länkar : bl.a. företag, ekonomi
Starta eget
Studentia
Talouselämä
Webbdesignskolan

Hantverk

Byggnadsvård - restaurering
Konsthantverkare och konsthantverk i Sverige
Makupalat - länkar: bl.a. formgivning
Restaureringssajten
Taide & Design

Miljö

Finlands miljöcentral - Finnish Environment Institute 
Makupalat - länkar: bl.a.natur och miljö
Miljöministeriet - Ministry of the Environment
Världsnaturfonden WWF
Östersjöportalen