Studera turism

Tycker du om att resa och lära känna nya internationella kulturer? Är du intresserad av IT/Sociala medier och att betjäna kunder? Ser du din framtid inom världens största näring? Svarade du ja på någon av dessa frågor då ska du komma och studera till oss!

En grundexamen i turism ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden både inom rese- (resa och sälja) och besöksnäringen (bo, äta och göra). En grundexamen ger dig även en bra och stadig grund när det gäller fortsatta studier. Vi erbjuder turismutbildning för både unga och vuxna.

Vi finns på Hertig Johans Parkgata 21 i Åbo. Du kan kontakta oss per e-post turism@axxell.fi eller per telefon 0290 01 7250. Direkta kontaktuppgifter till den ansvariga läraren finns vid varje utbildningsform nedan.

Ta del av våra vardag på Instagram-där kan du följa med på våra resor och äventyr i branschen!

     #axxellturism

Utbildning för unga (närstudier)

Om du vill skaffa dig ett yrke inom framtidens bransch är det här utbildningen för dig! Turismen är världens största näring med jobbmöjligheter inom både rese- samt besöksnäringen. Under din studietid hos oss lär du dig betjäna kunder från olika länder samt planera och genomföra olika guidningar, resor samt evenemang. Du får kunskaper i IT som är en viktig del av ditt framtida jobb med att hitta, sammanställa och ge turister den information och den service de behöver. Du studerar även bl.a. kundbetjäning, bokningsprogram, företagsamhet, IT, produktutveckling samt marknadsföring.

Utbildning för unga i turismbranschen

Utbildning för vuxna (flerform)

Vill du börja jobba inom turismbranschen eller få papper på vad du redan kan? Då är den här utbildningen för dig! Utbildningen är flexibelt uppbyggd så att du kan både jobba eller t.ex. vara moderskaps-/familje-/vårdledig samtidigt som du studerar. Hos oss har du möjlighet att kombinera ditt intresse för resor, språk och internationella kulturer. Du blir turistbranschens informations- och försäljningsexpert. Typiska arbetsplat­ser är kommunens/stadens turistinformation, hotell, trafikföretag och resebyråer; platser som kunderna vänder sig till för att få professionell service då de planerar sin resa.

Utbildning för vuxna i turismbranschen
tryck på bild för att öppna galleri

Yrkesexamen för guide

Är du intresserad av att jobba som guide? Kanske du redan jobbar med sådana uppgifter men saknar papper på ditt kunnande? I Axxell har du möjlighet att avlägga yrkesexamen för guide på din egen hem- eller guidningsort. Examensdelar kan också avläggas på finska.

Mera information ger Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241 eller linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Läs mera

Kortkurser

Vi ordnar många olika kortkurser för turismbranschen, bl.a. kurser i bokningssystemet Amadeus och andra bokningsprogram, första hjäp och säkerhetspass (safety passport). Mera information om aktuella kortkurser ser du i listan på denna sida.

Till kurserna