Axxell i Ekenäs

I Axxell i Ekenäs kan du utbilda dig till artesan (guldsmide och textil), fastighetsskötare, närvårdare och datanom. Närvårdarna och datanomerna flyttar till Karis fr.o.m. hösten 2018. Vi har verksamhet i två olika hus, på Raseborgsvägen 9, där vi verkar tillsammans med Novia och på Fågelsången 1 (Knipnäs).

I Ekenäs kan du studera både som ung och som vuxen. På Raseborgsvägen 9 ordnas grundexamen inom social- och hälsovård både för unga och vuxna medan datanomstudierna är riktade till unga. På Fågelsången 1 ordnas utbildningen till artesan i guldsmide och textil för vuxna. Här ordnas också fastighetsskötarutbildning för unga.   

Axxell i Ekenäs var tidigare en del av Yrkesinstitutet Sydväst. Går vi ännu längre bak i historien så var utbildningarna egna enheter ss "hantverksskolan", "sjukvårdsskolan" och "handelsinstitutet".

tryck på bild för att öppna galleri
 

Kontaktuppgifter

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs
telefon 0290 01 7420

Personalens kontaktuppgifter hittar du här

Fågelsången 1
10650 Ekenäs
telefon 0290 01 7420

Personalens kontaktuppgifter hittar du här


Studier för unga

Som ung kan du i Ekenäs studera till närvårdare och datanom. Studierna tar normalt tre år, om du är student eller har tidigare yrkesutbildning tar det ca. två år. 

Till ungdomsutbildningarna

Studier för vuxna

För vuxna ordnar vi grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare som fristående examen. Som vuxen kan du också studera till artesan (guldsmide eller textil). Vi ordnar också kortkurser och skräddarsydda kurser vid behov.

Till vuxenutbildningarna

Studier och boende

På studerandeportalen, studerande.axxell.fi hittar du allmän information om studierna i Axxell och här finns också specifik information om studierna i Ekenäs. Här hittar du också mera information om internatet på Fågelsången 1.  

Till informationen om studier och boende

Biblioteket

För dig som studerar vid Axxell i Ekenäs är det integrerade utbildnings-/allmänna biblioteket  ditt bibliotek under studietiden. Vi finns på Raseborgsvägen 8.  I biblioteket  kan du hitta kurslitteratur för alla utbildningsprogram på orten, dvs böcker  inom ämnen som företagsekonomi, social- och hälsovård, datateknik  och hantverk. Dessutom finns  böcker om studieteknik och forskningsmetodik. Därtill står ju  hela allmänna bibliotekets  utbud till ditt förfogande, med faktaböcker, romaner på olika språk, film, musik och konsolspel.

I vår tidningsläsesal hittar du regionala dagstidningar och populärtidskrifter. Vi har datorer du kan använda och trådlöst nät om du har egen dator. Här finns även en tyst läsesal.

Tveka aldrig med att be om hjälp. Vi visar gärna hur du hittar i biblioteket och  hur du själv kan söka i vår katalog. Du kan även boka tid med Axxells bibliotekarie om du önskar handledning i  informationssökning.

Välkommen med frågor och önskemål !

Heidi Reinikainen (bibliotekarie för Axxell)
tfn 019 289 2950
heidi.reinikainen@raseborg.fi

 

Bibliotekets öppethållningstider


Videopresentation av ungdomsutbildningarna