Axxell i Ekenäs

I Axxell i Ekenäs kan du utbilda dig till artesan (guldsmide och textil) i flerform. I Ekenäs har vi verksamhet på Fågelsången 1 (Knipnäs).

Axxell i Ekenäs var tidigare en del av Yrkesinstitutet Sydväst. Går vi ännu längre bak i historien så var utbildningarna egna enheter ss "hantverksskolan", "sjukvårdsskolan" och "handelsinstitutet".

tryck på bild för att öppna galleri
 

Kontaktuppgifter

Fågelsången 1
10650 Ekenäs
telefon 0290 01 7420

Personalens kontaktuppgifter hittar du här


Flerformsstudier

Du kan studera till artesan (guldsmide eller textil) i flerform.

Till flerformsutbildningarna

Studier och boende

På studerandeportalen, studerande.axxell.fi hittar du allmän information om studierna i Axxell och här finns också specifik information om studierna i Ekenäs. Här hittar du också mera information om internatet på Fågelsången 1.  

Till informationen om studier och boende

Biblioteket

För dig som studerar vid Axxell i Ekenäs är det integrerade utbildnings-/allmänna biblioteket  ditt bibliotek under studietiden. Vi finns på Raseborgsvägen 8.  I biblioteket  kan du hitta kurslitteratur för alla utbildningsprogram på orten, dvs böcker  inom ämnen som företagsekonomi, social- och hälsovård, datateknik  och hantverk. Dessutom finns  böcker om studieteknik och forskningsmetodik. Därtill står ju  hela allmänna bibliotekets  utbud till ditt förfogande, med faktaböcker, romaner på olika språk, film, musik och konsolspel.

I vår tidningsläsesal hittar du regionala dagstidningar och populärtidskrifter. Vi har datorer du kan använda och trådlöst nät om du har egen dator. Här finns även en tyst läsesal.

Tveka aldrig med att be om hjälp. Vi visar gärna hur du hittar i biblioteket och  hur du själv kan söka i vår katalog. Du kan även boka tid med Axxells bibliotekarie om du önskar handledning i  informationssökning.

Välkommen med frågor och önskemål !

Heidi Reinikainen (bibliotekarie för Axxell)
tfn 019 289 2950
heidi.reinikainen@raseborg.fi

 

Bibliotekets öppethållningstider