Course:
Receptionist - Grundexamen inom turismbranschen (för unga)


Detailed information

Course name

Receptionist - Grundexamen inom turismbranschen (för unga)

Location

Hertig Johans Parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contact

Linda Glasberg-Lindholm

044 739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, resor, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

För att börja studera turism vid Axxell Turism bör du ha gått ut grundskolan. Om du har avlagt studentexamen eller her en annan yrkesutbildning kan du också söka till oss. Då är studietiden kortare.

Mål

Grundexamen inom turismbranschen. Att ge studerande grundläggande kunskaper för jobb eller fortsatta studier i turism.

Förverkligande av kompetensområden

Förverkligandet av kompetensområdena (reseexpert/receptionist) är beroende av gruppens storlek.

Målgrupp

Personer som går ut grundskolan eller som har gått en andra stadiets utbildning.

Övrigt

Fortlöpande ansökan

Course name

Receptionist - Grundexamen inom turismbranschen (för unga)

Location

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans Parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contactperson

Linda Glasberg-Lindholm

044 739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, resor, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

För att börja studera turism vid Axxell Turism bör du ha gått ut grundskolan. Om du har avlagt studentexamen eller her en annan yrkesutbildning kan du också söka till oss. Då är studietiden kortare.

Mål

Grundexamen inom turismbranschen. Att ge studerande grundläggande kunskaper för jobb eller fortsatta studier i turism.

Förverkligande av kompetensområden

Förverkligandet av kompetensområdena (reseexpert/receptionist) är beroende av gruppens storlek.

Målgrupp

Personer som går ut grundskolan eller som har gått en andra stadiets utbildning.

Övrigt

Fortlöpande ansökan

Course name

Receptionist - Grundexamen inom turismbranschen (för unga)

Location

Hertig Johans Parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contactperson

Linda Glasberg-Lindholm

044 739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, resor, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

För att börja studera turism vid Axxell Turism bör du ha gått ut grundskolan. Om du har avlagt studentexamen eller her en annan yrkesutbildning kan du också söka till oss. Då är studietiden kortare.

Mål

Grundexamen inom turismbranschen. Att ge studerande grundläggande kunskaper för jobb eller fortsatta studier i turism.

Förverkligande av kompetensområden

Förverkligandet av kompetensområdena (reseexpert/receptionist) är beroende av gruppens storlek.

Målgrupp

Personer som går ut grundskolan eller som har gått en andra stadiets utbildning.

Övrigt

Fortlöpande ansökanContact

Linda Glasberg-Lindholm

044 739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi eller direkt med ansökningsblanketten nedan.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och om det finns platser kvar efter den gemensamma ansökan kan du söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan.