Course:
Skriva spänning

Utbildning

Ny kurs startar 14-15 september!

Du skriver, kanske på en roman eller novell, men texten saknar sting. Du har kanske påbörjat en kriminalroman men får inte till det, någonstans gick luften ur. Dina personer känns livlösa och det saknas en bra intrig. Eller du har en skrividé som du vill förverkliga?

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mera om att bygga upp en spännande historia, hur gör man? Hur fånga läsaren och hur hålla läsaren på kroken genom hela berättelsen? Spänning kan vara av många slag, yttre action, dramatiska händelser och skräckfylld klimax men lika väl spänning som pågår i personernas inre liv och i deras relationer. Konsten att berätta en historia på ett spännande vis handlar om en förmåga att skapa trovärdiga personer och intensitet i berättelsen.

Med hjälp av skrivövningar, textexempel, teoripass och samtal om deltagarnas egna texter tränar vi oss i det litterära hantverket och får inblick i olika sätt att skapa spännande läsning.     

"Skriva spänning" innehåller fyra kursträffar två dagar i följd på följande datum:

14-15.9, 12-13.10, 9-10.11 och 7-8.12 (kl 9.30-16)

Kursledare: författare Marianne Peltomaa och skrivkurslärare Åsa Stenvall-Albjerg

Kursplats: G18, Georgsgatan 18 och Annegatan 12, Helsingfors

Kurspris: 300 €


Detailed information

Course name

Skriva spänning

Location

Kursen hålls på G18 och Annegatan 12 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

14 Sep 2017

Last day to apply

07 Aug 2017

Contact

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€

Course name

Skriva spänning

Location

Kursen hålls på G18 och Annegatan 12 i Helsingfors

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors<()

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

14 Sep 2017

Last day to apply

07 Aug 2017

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€

Course name

Skriva spänning

Location

Kursen hålls på G18 och Annegatan 12 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

14 Sep 2017

Last day to apply

07 Aug 2017

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€