Course:
Välfärdsteknologi - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)


Detailed information

Course name

Välfärdsteknologi - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Location

Utbildningen ordnas på distans - du kan alltså delta varifrån som helst!


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

02 May 2022

End Date

September 2022

Last day to apply

18 Apr 2022

Contact

Camilla Laiho

044-739 7453
camilla.laiho@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis för den studerande

Course name

Välfärdsteknologi - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Location

Utbildningen ordnas på distans - du kan alltså delta varifrån som helst!

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

02 May 2022

End Date

September 2022

Last day to apply

18 Apr 2022

Contactperson

Camilla Laiho

044-739 7453
camilla.laiho@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis för den studerande

Course name

Välfärdsteknologi - Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (delexamen)

Location

Utbildningen ordnas på distans - du kan alltså delta varifrån som helst!


Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

02 May 2022

End Date

September 2022

Last day to apply

18 Apr 2022

Contactperson

Camilla Laiho

044-739 7453
camilla.laiho@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis för den studerande