CHEFVET  (1.6.2013 – 31.5.2015)

Allmänt: I CHEFVET projektet  deltar sammanlagt 6 lärare från kockutbildningen vid Axxell, Karis i VETPRO utbyten till IDAN, Island (våren 2014) , Centre de Formation d'Apprentis Interconsulaire de l'Eure (CFAIE), Frankrike (hösten 2014) och Chichester College, Storbritannien (våren 2015). I varje utbyte deltar 2 lärare, detta för att kunna garantera bättre informationsutbyte före, under och efter utbytena. Alla 6 deltagare undervisar inom kock och servitörutbildningen på nivå 4 och saknar tidigare erfarenhet av deltagande i internationella utbyten.

Före, under och efter utbytet kommer deltagarna att ta del av en handledningsprocess. Målsättningen med denna handledningsprocess är att stöda deltagarna före, under och efter utbytena samt höja kvaliteten på utbytena.

Behovet av att sända kocklärarna på utbyten via VETPRO projektet CHEFVET har uppstått i och med att antalet studeranden som önskar delta på internationella utbyten från kockutbildningen i Karis har ökat markant de senaste åren och då antalet studeranden som önskar komma på utbyte till Axxell från ovanstående partnerorganisationerna även ökat. Samtidigt upplever lärarna vid kockutbildningen att de saknar den kunskap som behövs för att kunna handleda och stöda dels studeranden som åker på internationella utbyten samt de som kommer till kockavdelningen vid Axxell på utbyten.

Projektets målsättningar och syfte är:

  1. Öka kunskapen om den internationella verksamheten bland kocklärarna vid Axxell , Karis så att de bättre klarar av att handleda studeranden som åker/kommer på internationella utbyten
  2. Fördjupa samarbetet och förtroendet mellan kockutbildningen vid Axxell, Karis  och de mottagande organisationerna samt förenkla tillgodoräknandet av införvärvad kunskap.
  3. Göra den internationella verksamheten transparent genom att öka kocklärarnas kunskaper om internationell verksamhet som de sedan kan sprida vidare till studeranden och övriga kolleger.

Projektpartners:

  • IDAN fræðslusetur, Reykjavik, Island
  • Education & Mobility, Bilbao, Spain
  • Chichester College, Chichester, Stor Britannien

Alla mottagande organisationer är bekanta samarbetspartners till Axxell och har ett specialkunnande som gagnar såväl Axxells studeranden som åker dit på utbyten samt kockutbildningen vid Axxell överlag. Orsaken till varför man valt att besöka organisationer med vilka Axxell redan har ett etablerat samarbete är att man inom detta projekt önskar vidareutveckla detta samarbete (ny projekt för framtiden), öka kvaliteten av framtida utbyten samt diskutera och jämföra vilken kunskap som kan tillgodoräknas enligt ECVET principerna samt hur bäst göra tillgodoräkningarna.

Spridning av förvärvat kunnande: Spridningen av projektet och projektresultaten kommer att ske enligt en på förhand uppgjord plan. Projektresultaten kommer att spridas såväl inom Axxell (via t.ex. Axxell info, utställningar om projektet på skolan, branschmöten) och utanför Axxell (via t.ex. Axxell dagarna, FISYL, projektmöten)

Övrigt: Deltagandet i CHEFVET utbyten räknas i sin helhet som fortbildning för de lärare som åker på utbyten. Alla deltagare i utbyten kommer att tilldelas en Europass Mobility intyg.

För mera information kontakta Axxell/Internationell verksamhet, international@axxell.fi.

 No comments yet. Please sign in to comment.