Enhance Mobility for Trainees at Risk of Social Exclusion (1.8.2009 – 30.6.2011)

Enhance Mobility är ett Leonardo da Vinci  Partnerskapsprojekt. Projektet startade den 1.8.2009 och tar slut den 30.6.2011.

Målsättning är att forska i vad studeranden som p.g.a av olika hinder (t.ex. ekonomiska, hälso- eller kunskapsmässiga hinder) inte haft möjligheter att delta i internationellt utbyte behöver för stödåtgärder för att i framtiden kunna delta i internationellt utbytesperioder i form av t.ex. inlärning i arbete. Målsättningen är även att ta upp de svårigheter dessa studeranden kan möta under ett internationellt utbyte. I projektet har studeranden haft en viktig roll, studeranden från de olika partnerskolorna har åkt på forskningsresor till de olika partnerländerna där de tillsammans sökt svar på frågor som: Vad behöver jag för information före jag åker på internationellt utbyte till Berlin, Örebro, Kartuzy, Patras eller Raseborg? Vilka svårigheter kan jag möta i det mottagande landet? Vilka kulturskillnader finns det? mm.

Projektet koordineras av Katholic Jugendhaus Berlin, Tyskland. Övriga projektpartners är:

   - Axxell (Raseborg regionen)

   - Fordonsutbildningar i Örebro (Sverige)

   - Zespół Szkół Zawodowych I Ogólnokształcących w Kartuzach (Polen)

   - 1st Vocational Lyceum of Patras (Grekland)

 

Vill du veta mera om projektet kan du kontakta Axxells internationella koordinator Tanja Halttunen, Tanja.Halttunen@axxell.fi eller besök projektets hemsida: http://www.enhancing-mobility-for-trainees.eu/welcome/No comments yet. Please sign in to comment.