IDETIC (1.6.2012 – 31.5.2014)

Vad är IDETIC: IDETIC (=Implementing Documents for Ecvet through International Cooperation) projektet finansieras av Europeiska Unionens utbytes- och samarbetsprogram för yrkesutbildning – Leonardo da Vinci. IDETIC är ett VETPRO projekt som möjliggör att administratörer och enhetschefer kan delta i utbyten till yrkesutbildningsanordnare i Europa för att utveckla och jämföra yrkesutbildningar i Europa.

IDETIC projektet påbörjas den 1.8.2012 och slutar den 31.7.2014. I IDETIC utbytena deltar bl.a. Axxells rektor, koordinatorer och enhetschefer. Mera information om Leonardo da Vinci mobilitetsprojekt fås via CIMOs hemsida: http://www.cimo.fi/program/leonardo_da_vinci/mobilitetsprojekt

VARFÖR IDETIC: I Axxells internationella strategi, som bygger på Axxells  Mission, Vision och Värderingar, står det skrivet att Axxell strävar efter att vara en konkurrenskraftig yrkesutbildare. För att kunna uppnå denna målsättning är det viktigt att bereda personer i ledande ställning en möjlighet att delta i internationell verksamhet i form av t.ex. LdV VETPRO Mobilitetsprojekt.

IDETIC projektet möjliggör att bl.a. Axxells rektor, koordinatorer och enhetschefer får en möjlighet att bekanta sig med några av de Europeiska utbildningsorganisationerna med vilka Axxell har ett aktivt samarbete i form av t.ex. Leonardo da Vinci Mobilitets- och Överförande av Innovationer projekt, samt Nordplus projekt.  Projektet möjliggör även att Axxell tillsammans med Europeiska utbildningsarrangörer  kan bygga upp och implementera dokument som underlättar införandet av Ecvet systemet samt diskutera potentiella nya projekt som gagnar utvecklingen av de deltagande organisationerna och yrkesutbildningen.

IDETIC projektet kommer att förstärka och underlätta det framtida samarbetet mellan Axxell och de deltagande organisationerna och bidra till att den goda praxis som existerar i de deltagande organisationerna sprids och utnyttjas vid utvecklingen och planeringen av yrkesutbildningen och den internationella verksamheten vid Axxell.

Deltagare: I IDETIC projektet deltar personal som arbetar vid Axxells Centraladministration eller som enhetschef vid Axxells enheter i Ekenäs, Karis, Pargas, Esbo och Kimito. Personerna som deltar i utbytet har till arbetsuppgift att utveckla en yrkesinriktad utbildning av hög standard i enlighet med Axxells Mission, Vision och Värderingar samt sprida de nya trenderna inom yrkesutbildningen till hela Axxells personal.

Utbyten: Utbytena, som varar 1 vecka, kommer att ske under läsåren 2012 - 2013 och 2013 - 2014 så att två utbyten sker under läsåret 2012 - 2013 och två under läsåret 2013 - 2014. De mottagande organisationerna är:

1. Konig Willem 1 College ('s-Hertogenbosh, Nederländerna) - höstterminen 2012

2. IDAN utbildningscentrum (Reykjavik, Island) - under vårterminen 2013

3. Verkmenntaskólinn á Akureyri (Akureyri, Island) - under vårterminen 2013

4. CFA La Châtaigneraie (Rouen, Frankrike) - under höstterminen 2013

5. Riverside Training (Hereford, Storbritannien) - under vårterminen 2014

6. Gower Gorseignon College  (Swansea, Wales) – under vårterminen 2014

 

Syftet och målsättningarna:

  1. Öka kunskapen om den internationella verksamheten
  2. Underlätta samarbetet mellan Axxell och de mottagande organisationerna
  3. Göra den internationella verksamheten inom Axxell mera transparent
  4. Underlätta införandet av Ecvet systemet inom Axxell och de mottagande organisationerna

Resultat:

1.En ökad förståelse för och kunskap om den internationella verksamheten

2.Nya projekt (t.ex. LdV mobilitets-, partnerskaps- och överförande av innovationer projekt) tillsammans med de mottagande organisationerna

3.Både Axxell och de mottagande organisationerna har implementerat och börjat använda Memorandum of Understanding, Learning Agreements och Assessment forms for the training period i sin verksamhet

4.En checklista över vad studerande lär sig (formell och informell kunskap) har byggts upp. Detta underlättar tillgodoräkningen av förvärvad kunskap

Mera information om IDETIC projektet fås av Axxells Internationella koordinator Tanja Halttunen,

+358 44 7397351, tanja.halttunen@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.