Qafee Care (1.10.2012 – 30.9.2014)

Qafee Care (= Quality assurance framework for persons working in education and examination in the field of Social and Health Care) är ett Leonardo da Vinci Överförande av Innovationer projekt vars målsättning är att överföra, implementera och testa kvalitetssäkringssystemen för utbildning och utvärdering genom att ha Nederländerna och Finland som exempel. Projektet började den 1.10.2013 och pågår i 24 månader.

Under projektet ordnas ett skolningstillfälle i utbildning och utvärdering enligt det nya kvalitetssystemet (train the trainers) för lärare. System kommer att skapas för social-och hälsovårdsbranschen men materialet kan även användas i annan yrkesmässig utbildning och för livslångt lärande i alla länder. Under projektet skapas även styrdokument, som t.ex. kvalitetsstandarder, kriterier och Deming cirkel för planering, implementering inom hälsovårdsbranschen.

Partners i projektet är:

  • East Tallinn Central Hospital, Estland (koordinator)
  • Koning Willem I College, Nederländerna
  • Axxell, Finland
  • Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe der TILAK GmbH, Innsbruck, Österrike
  • Residencia Montebello, Spanien
  • Tallinn Health Care College, Estland
  • FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH, Österrike

För mera information om projektet besök projektets hemsida http://www.qafeecare.eu/ eller kontakta Axxells koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet; Tanja Halttunen, tanja.halttunen@axxell.fi, 044 7397351

 No comments yet. Please sign in to comment.