TECHPRO  (1.6.2009 – 31.5.2011)

Techpro är ett Leonardo da Vinci Mobilitetsprojekt för yrkeslärare inom Teknikbranschen. Målsättningen är att ge lärare från Axxell, Pargas, Tamperen Ammattiopisto (TAO), Jyväskylän Ammattiopisto (JAO), Salpaus (Lahtis) och Esedu (Mikkeli) en möjlighet att åka till ett främmande land (Sverige, Tyskland, Portugal, Turkiet och Holland) för att där bekanta sig med landets utbildningssystem, yrkesutbildning och potentiella Inlärning i arbete platser. Samtidigt har deltagarna möjligheter att knyta såväl internationella som nationella kontakter och därmed öka både det nationella och det internationella samarbetet. Studiebesöken sker i smågrupper som består av 1 internationell koordinator från någon av de ovannämnda skolorna och 3-4 yrkeslärare.

Samarbetsskolor:

 • Axxell (koordinator) - Finland
 • Tamperen Ammattiopisto - Finland
 • Jyväskylän Ammattiopisto - Finland
 • Salpaus - Finland
 • Esedu - Finland
 • Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Tyskland
 • CENFIN - Portugal
 • Aydin Mimar Sinan Vocational and Technical High School - Turkiet
 • Alfa College - Holland
 • Horizon College - Holland
 • Eskilstuna, Barn- och Utbildningsförvaltningen, Sverige

Vill du veta mera om projektet kan du kontakta Axxells internationella koordinator Tanja Halttunen (Tanja.Halttunen@axxell.fi).No comments yet. Please sign in to comment.