Vertaistukea arviointiin Euroopasta

Pääkoordinaattori:

Careeria 

Projektipartnerit:

Testipiste (Axxell)

Projektiaika:

1.8.2018 - 30.11.2020

Projektirahoitus:

Erasmus+

Projektin tavoite:

Tämä hanke toteutetaan, jotta Testipisteen kielitaidon arvioinnin, ohjaamisen ja testaamisen laatua voidaan edelleen ylläpitää ja kehittää ja jotta saamme tietoomme alan viimeisimmän tutkimustiedon ja hyvät käytännöt. Osaamisen päivittäminen ja vertaistuen saaminen on erittäin tärkeää juuri nyt, sillä koulutuskenttä muuttuu ja asiakaskuntamme kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Myös testiemme käyttö yleistyy eri paikkakunnilla. Hankkeeseen osallistuu sekä kokoaikaisia kielitaidon arvioijia että oppilaitostemme suomen kielen opettajia, jotta saavutettu osaaminen leviää mahdollisimman laajalle ja hyödyttää mahdollisimman monia arvioinnin ja opetuksen parissa toimivia. 

Henkilöstön ohjausosaamista parannetaan, jotta pystymme kartoittamaan asiakkaittemme tarpeita yhä paremmin ja ohjaamaan heitä tehokkaammin tavoitteidensa mukaisiin koulutuksiin tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarvitsemme tietoa ja kokemuksia muiden maiden vastaavien toimijoiden käytännöistä.
Henkilöstön testinlaadintaan liittyvää asiantuntijuutta lisätään, jotta testejämme voidaan kehittää erilaisten kohderyhmien tarpeisiin ja testien laatua voidaan ylläpitää. Tarvitsemme tietoa uusimmista teorioista ja tutkimuksista sekä konkreettisia vinkkejä ja ideoita testitehtävien laatimiseen. Ennen kaikkea haluamme jatkaa ja syventää eurooppalaista yhteistyötä sekä saada vertaistukea ja verkostoja. 

Henkilöstön osaamista oppimista tukevasta arvioinnista ja opiskelijan osallistamisesta arviointiin syvennetään, jotta saadaan uusia työkaluja koulutuksen aikana tapahtuvaan arviointiin ja jotta opiskelijat ymmärtäisivät paremmin arvioinnin tarkoituksen. Tarvitsemme kokemuksia ja tutkittua tietoa aiheesta, jotta voimme vastata opettajien arviointikoulutustarpeeseen.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Elina Tuomikoski, 044 739 7854, elina.tuomikoski@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.