Axxellparlamentet

Axxellparlamentet är en grupp studerande, som representerar alla studerande i Axxell. Parlamentet består av studerande från alla orter där Axxell finns. Representanterna gör en intresseanmälan och kommer med i parlamentet. Studerandena får delta i Axxellparlamentet under hela sin studietid.

Varför ska jag vara med?

Du får vara med och påverka gemensamma ärenden i Axxell. Du får vara med och påverka din studiemiljö och ordna meningsfulla aktiviteter i skolan. Du lär känna studerande på andra orter. Du får kompetenser som är viktiga i arbetslivet, t.ex. mötesteknik och du lär dig förhandla.

Hur anmäler man sig?

Anmäl ditt intresse genom att klicka på denna länk

I blanketten skriver du in ditt namn, på vilken ort och i vilken utbildning du studerar och dina kontaktuppgifter.

 

Parlamentets uppgifter

Parlamentet ökar studerandes delaktighet, gemenskap och likvärdighet inom Axxel. Till uppgifter hör:

  • ordnar ett Axxellprogram åt samtliga Axxellstuderande
  • representerar studerandes åsikter
  • för de studerandes talan i Axxells gemensamma ärenden
  • främjar gemensamma ärenden (studerandekårerna på orterna sköter ärenden som gäller orten)
  • påverkar beslut som rör Axxell

Hur fungerar parlamentet?

Axxellparlamentet träffas 1–2 gånger/termin. Om det finns behov så kan parlamentet sammankallas flera gånger. Parlamentet fungerar som en länk mellan studerande och ledningen. Då parlamentet sammanträder deltar också VD eller rektor en del av tiden. Mötena ordnas huvudsakligen på någon av de olika orterna. Då mötena av någon orsak inte kan hållas på plats, ordnas de via Teams.

Mera information ger

Linda Abrahamsson-Thomander, linda.abrahamsson-thomander@axxell.fi , 044-739 7596

Nathalie Skoog, nathalie.skoog@axxell.fi, 044-739 7560

Linda och Nathalie handleder också parlamentet