Axxellparlamentet

Axxellparlamentet är en grupp studerande, både ungdoms- och flerformsstuderanden, som representerar alla studerande i Axxell. Parlamentet består av studerande från alla orter där Axxell finns. Representanterna i parlamentet väljs genom ett allmänt val bland alla Axxells studerande. Till parlamentet väljs 44 studerande varje år. Parlamentet har en mandattid på ett (1) år (april 2022-juni 2023).

För vem?

Vem som helst som är studerande i Axxell kan ställa upp i valet.

Varför ska jag ställa upp som kandidat?

Du får vara med och påverka gemensamma ärenden i Axxell. Du får vara med och påverka din studiemiljö och ordna meningsfulla aktiviteter i skolan. Du lär känna studerande på andra orter. Du får kompetenser som är viktiga i arbetslivet, t.ex. mötesteknik och du lär dig förhandla.

Hur anmäler man sig som kandidat?

Du anmäler dig som kandidat genom att klicka på denna länk

I blanketten skriver du in ditt namn, på vilken ort och i vilken utbildning du studerar och dina kontaktuppgifter.

Valet 2022

De som sitter i parlamentet väljs in på orterna. Val ordnas ute på orterna, där alla har möjlighet att rösta på de uppställda. Alla kandidater har möjlighet att föra kampanj. Du röstar på kandidater på din egen ort. Kandidaterna är klara 9.3.2022 och de har möjlighet att driva kampanj 9.3-23.3.2022. Valdag är den 23.3. Valet ordnas digitalt via nätet. Axxellparlamentet sammanträder första gången 4.4.2022.

Parlamentets uppgifter

Parlamentet ökar studerandes delaktighet, gemenskap och likvärdighet inom Axxel. Till uppgifter hör:

  • ordnar ett Axxellprogram åt samtliga Axxellstuderande
  • representerar studerandes åsikter
  • för de studerandes talan i Axxells gemensamma ärenden
  • främjar gemensamma ärenden (studerandekårerna på orterna sköter ärenden som gäller orten)
  • påverkar beslut som rör Axxell

Hur fungerar parlamentet?

Axxellparlamentet träffas 1–2 gånger/termin. Om det finns behov så kan parlamentet sammankallas flera gånger. Parlamentet fungerar som en länk mellan studerande och ledningen. Då parlamentet sammanträder deltar också VD eller rektor en del av tiden. Mötena ordnas huvudsakligen på någon av de olika orterna. Då mötena av någon orsak inte kan hållas på plats, ordnas de via Teams.

Representanterna väljs från och med år 2023 varje år på hösten. Parlamentet sitter ett läsår. Det första året (2022-2023) är ett undantag, då representanterna sitter från våren till våren, dvs 1 ½ läsår. Representanter väljs till parlamentet i mars 2022 och de sitter till juni 2023. Nästa val ordnas i september 2023, det parlament som då väljs sitter till juni 2024. sin period i parlamentet.

Mera information ger

Linda Abrahamsson-Thomander, linda.abrahamsson-thomander@axxell.fi , 044-739 7596

Nathalie Skoog, nathalie.skoog@axxell.fi, 044-739 7560

Linda och Nathalie handleder också parlamentet

Projekt

Som en del av Utbildningsstyrelsens projekt Delaktig och trygg och utveckling av studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten utvecklas Axxellparlamentet. Projektet pågår 30.11.2020-30.6.2022.