Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) §10

Den registeransvarige

Axxell Utbildning Ab
Adress PB 1006
Växel +358 (0)290 01 70
axxell@axxell.fi
www.axxell.fi

Kontaktperson i ärenden angående registret

Sebastian Wikholm
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
+358 (0)44 739 7397
sebastian.wikholm@axxell.fi

Registrets namn

www.axxell.fi

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

I registret samlas endast uppgifter som den registrerade själv uppgett för att säkerställa transaktionen.  

Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter som den registrerade själv angett, t.ex. 

 • Namn
 • Födelsedatum samt personsignum (ifall detta uppges)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kön
 • Modersmål
 • Grundutbildning
 • Tidigare examen
 • Pågående studier
 • Arbetserfarenhet
 • Kompetenser
 • Motivering till ansökan
 • Övrig information som den registrerade ger
 • Uppgifter om betalare

Regelmässiga uppgiftskällor

Registret innehåller endast uppgifter som den registrerade själv uppgett på www.axxell.fi.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

De registrerades uppgifterna överlämnas till checkout.fi till den del det är absolut nödvändigt för att betalningen av kursavgiften skall kunna ske. 

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

De registrerades uppgifter översänds inte till länder utanför EU eller EES

Principerna för skyddet av registren

Manuellt material

Inget manuellt material finns

ADB-register

 • Användningen av systemet och tillgång till material är skyddat med användarnamn och lösenord så att obehöriga inte kan nå registerdata.
 • Servertekniken är placerat i ett skyddat utrymme med säkrad strömförsörjning och passagekontroll.
 • Samtliga data säkerhetskopieras. Säkerhetskopieringssystemet är placerat i ett skyddat utrymme med säkrad strömförsörjning och passagekontroll.

Granskningsrätt

Alla registrerade har rätt att granska alla sina egna uppgifter i registret. Begäran görs via e-postadressen axxell@axxell.fi.

Den som begär att få granska sina uppgifter, måste styrka sin identitet.

Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift som berör den själv. Rättelsebegäran görs via e-post till axxell@axxell.fi per telefon +358(0)290 01 70.

Den som begär att få sina uppgifter rättade, måste styrka sin identitet

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt enligt personuppgiftslagen att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller hen själv för reklam, marknadsföring, försäljning, marknads-, och opinionsundersökningar och släktforskning.

Axxell överlämnar inte uppgifter för direktmarknadsföring till tredje part. Axxell kan i begränsad utsträckning skicka elektroniska marknadsföringsbrev om kommande utbildningar.  

Registerbeskrivningen utfärdad av, datum för uppgörande

Maria Pettersson 8.2.2018